Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม "Makerspace Day ครั้งที่ 2" ให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

1 ปีที่แล้ว
1205 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม "Makerspace Day ครั้งที่ 2" ให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม “Makerspace Day” ครั้งที่ 2 ใ้ห้กับโรงเรียนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการเขตดินแดง หัวหน้าฝ่ายศึกษาสำนักงานเขตดินแดง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 170 คน ณ โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก”นายชูชาติ พุ่มน้อย” ผู้อำนวยการเขตดินแดงมาร่วมเป็นประธานและท่านยังกล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมนี้ตรงกับแนวนโยบายของท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางเขตสำนักงานศึกษาดินแดงรู้สึกยินดีที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดีใจแทนเด็กๆทุกๆคน และมองว่าทางโรงเรียนจะต้องสานต่อกิจกรรมต่อไปเพราะการเรียนรู้คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ที่แท้จริงแล้วนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นวิธีการเรียนรู้เพื่อสามารถดึงศักยภาพของเด็กแต่ละคน เพราะในอนาคตเราไม่รู้เลยว่าเด็กๆจะออกไปเป็นอะไร จะจบไปทางสายงานอาชีพไหน 

และขอขอบคุณทางมูลนิธิฯและผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน จากกิจกรรมนี้ทำให้เราคิดสร้างสรรค์ ทุกอย่างไม่ได้หยุดแค่นี้ ไม่ได้หยุดเพียงวันนี้เพียงวันเดียว อยากให้เด็กมีการพัฒนาความคิดในทุกวันและที่บอกว่าเด็กๆคืออนาคตของประเทศและกรุงเทพมหานคร เรามองว่าเด็กๆทั้งหลายคือปัจจุบันถ้าเรามองว่าการที่เราทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดคือสิ่งที่ตอบโจทย์ของเรา”  

“คุณโยโกะ เตรูย่า” รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้มากล่าวต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า “กิจกรรม Makerspace เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิด ได้วางแผน และประดิษฐ์งานขึ้นมา ซึ่งจะมีความแตกต่างจากงานประดิษฐ์ทั่วๆไป ตรงที่เราจะได้ประดิษฐ์งานตามสิ่งที่เราสนใจ หรือเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดตามหัวข้อที่คุณครูได้ตั้งไว้ แต่ในส่วนของกิจกรรม Makerspace จะเป็นแนวคิดของ Design Thinking ในการใช้กระบวนการ STEAM Design Process เพราะ Design Thinking ถูกนำมาใช้ในการจัดการศึกษาค่อนข้างมาก เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21  

Makerspace เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ และทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ Reflect and Redesign เพราะเราเชื่อว่าเขาเติบโตไปแล้วจะพบกับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต และที่สำคัญในปัจจุบันคือเรื่องของ Resilient คือการล้มเป็นและลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆ ขอบพระคุณในความใจดีของทุกท่านที่เปิดให้ Starfish ได้มีโอกาสในการสร้างทักษะและเสริมสร้างเครื่องมือให้กับเด็กๆเพื่อให้เขาจะมีทักษะในโลกอนาคต”

การจัดกิจกรรม“Makerspace Day” ครั้งที่ 2 ให้กับโรงเรียนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นความร่วมมือที่จะมุ่งพัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาทักษะสำคัญ และสมรรถนะให้กับผู้เรียน พร้อมส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มีคุณครูแกนนำมาร่วมถอดองค์ความรู้จากการได้ลงมือปฏิบัตจริง โดยร่วมเป็นโค้ชนำกิจกรรมร่วมกับทีม Starfish Academy เพื่อให้คุณครูได้เข้าใจบทบาทการเป็นโค้ชและสามารถสร้างพื้นที่ Makerspace ในโรงเรียนด้วยกระบวนการ STEAM Design Process และนำไปปรับใช้เพื่อสร้าง Active Learning ในห้องเรียนได้จริงพร้อมกับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนและเผยแพร่กระบวนการให้กับเพื่อนครูหรือโรงเรียนเครือข่ายต่อไปได้

ทักษะสำคัญของการเป็น Maker Coach ที่คุณครูได้ร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยความสะดวก(Facilitating) , ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborating) , นักพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) , ผู้สร้างและเผยแพร่เนื้อหา (Authoring And Publishing) และนักนวัตกรรม (Innovation skill) ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กสำหรับการเติบโตในโลกอนาคต

และในช่วงสุดท้ายคุณครูแกนนำทุกท่านได้ถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อนำไปปรับใช้ พร้อมเรียนรู้วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น Starfish Class เครื่องมือประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นตัวช่วยครูจัดการห้องเรียน และเป็นเครื่องมือตั้งเป้าพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ 

อ่านรายละเอียดการจัดกิจรรม Makerspace Day ครั้งที่ 1 เขตบางพลัดได้ที่ : bit.ly/3Ugo950

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด