Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม "Makerspace Day ครั้งที่ 2" ให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

10 เดือนที่แล้ว
964 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม "Makerspace Day ครั้งที่ 2" ให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม “Makerspace Day” ครั้งที่ 2 ใ้ห้กับโรงเรียนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการเขตดินแดง หัวหน้าฝ่ายศึกษาสำนักงานเขตดินแดง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 170 คน ณ โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก”นายชูชาติ พุ่มน้อย” ผู้อำนวยการเขตดินแดงมาร่วมเป็นประธานและท่านยังกล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมนี้ตรงกับแนวนโยบายของท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางเขตสำนักงานศึกษาดินแดงรู้สึกยินดีที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดีใจแทนเด็กๆทุกๆคน และมองว่าทางโรงเรียนจะต้องสานต่อกิจกรรมต่อไปเพราะการเรียนรู้คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ที่แท้จริงแล้วนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นวิธีการเรียนรู้เพื่อสามารถดึงศักยภาพของเด็กแต่ละคน เพราะในอนาคตเราไม่รู้เลยว่าเด็กๆจะออกไปเป็นอะไร จะจบไปทางสายงานอาชีพไหน 

และขอขอบคุณทางมูลนิธิฯและผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน จากกิจกรรมนี้ทำให้เราคิดสร้างสรรค์ ทุกอย่างไม่ได้หยุดแค่นี้ ไม่ได้หยุดเพียงวันนี้เพียงวันเดียว อยากให้เด็กมีการพัฒนาความคิดในทุกวันและที่บอกว่าเด็กๆคืออนาคตของประเทศและกรุงเทพมหานคร เรามองว่าเด็กๆทั้งหลายคือปัจจุบันถ้าเรามองว่าการที่เราทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดคือสิ่งที่ตอบโจทย์ของเรา”  

“คุณโยโกะ เตรูย่า” รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้มากล่าวต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า “กิจกรรม Makerspace เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิด ได้วางแผน และประดิษฐ์งานขึ้นมา ซึ่งจะมีความแตกต่างจากงานประดิษฐ์ทั่วๆไป ตรงที่เราจะได้ประดิษฐ์งานตามสิ่งที่เราสนใจ หรือเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดตามหัวข้อที่คุณครูได้ตั้งไว้ แต่ในส่วนของกิจกรรม Makerspace จะเป็นแนวคิดของ Design Thinking ในการใช้กระบวนการ STEAM Design Process เพราะ Design Thinking ถูกนำมาใช้ในการจัดการศึกษาค่อนข้างมาก เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21  

Makerspace เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ และทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ Reflect and Redesign เพราะเราเชื่อว่าเขาเติบโตไปแล้วจะพบกับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต และที่สำคัญในปัจจุบันคือเรื่องของ Resilient คือการล้มเป็นและลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆ ขอบพระคุณในความใจดีของทุกท่านที่เปิดให้ Starfish ได้มีโอกาสในการสร้างทักษะและเสริมสร้างเครื่องมือให้กับเด็กๆเพื่อให้เขาจะมีทักษะในโลกอนาคต”

การจัดกิจกรรม“Makerspace Day” ครั้งที่ 2 ให้กับโรงเรียนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นความร่วมมือที่จะมุ่งพัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาทักษะสำคัญ และสมรรถนะให้กับผู้เรียน พร้อมส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มีคุณครูแกนนำมาร่วมถอดองค์ความรู้จากการได้ลงมือปฏิบัตจริง โดยร่วมเป็นโค้ชนำกิจกรรมร่วมกับทีม Starfish Academy เพื่อให้คุณครูได้เข้าใจบทบาทการเป็นโค้ชและสามารถสร้างพื้นที่ Makerspace ในโรงเรียนด้วยกระบวนการ STEAM Design Process และนำไปปรับใช้เพื่อสร้าง Active Learning ในห้องเรียนได้จริงพร้อมกับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนและเผยแพร่กระบวนการให้กับเพื่อนครูหรือโรงเรียนเครือข่ายต่อไปได้

ทักษะสำคัญของการเป็น Maker Coach ที่คุณครูได้ร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยความสะดวก(Facilitating) , ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborating) , นักพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) , ผู้สร้างและเผยแพร่เนื้อหา (Authoring And Publishing) และนักนวัตกรรม (Innovation skill) ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กสำหรับการเติบโตในโลกอนาคต

และในช่วงสุดท้ายคุณครูแกนนำทุกท่านได้ถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อนำไปปรับใช้ พร้อมเรียนรู้วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น Starfish Class เครื่องมือประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นตัวช่วยครูจัดการห้องเรียน และเป็นเครื่องมือตั้งเป้าพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ 

อ่านรายละเอียดการจัดกิจรรม Makerspace Day ครั้งที่ 1 เขตบางพลัดได้ที่ : bit.ly/3Ugo950

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23