รู้คิด รู้ทำ นวัตกรรมสร้างสรรค์

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
104 views • 2 ปีที่แล้ว

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการทำงานกลุ่ม ปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ ในวิดีโอนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้และสร้างสรรค๋นวัตกรรมอะไรไปตามดูกัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน