ครูปอแก้ว "การค้นหาความถนัดของลูก ทำในสิ่งที่เขารัก"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
392 views • 2 ปีที่แล้ว

ครูปอแก้ว คุณครูจากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พูดถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นทั้งครู และแม่ วิธีการเลี้ยงดู ให้ลูกได้ทำในสิ่งที่รัก และสนับสนุนให้เค้าค้นหาความถนัด ให้ลูกทำในสิ่งที่เขารัก

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน