Teacher's Story : นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream" เป็นเรื่องราวของครูหญิง โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ผู้ที่ค้นหาความต้องการ สานความฝันของเด็กๆ