ให้ Feedback ครูยังไงให้ได้ผล

Starfish Academy
Starfish Academy 1514 views • 2 ปีที่แล้ว
ให้ Feedback ครูยังไงให้ได้ผล

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในบทบาท #ความเป็นผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ก็คือ การให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) กับคุณครู ซึ่งการให้ฟีดแบ็กเป็นวิธีการที่ทรงพลัง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้คุณครูเกิดการพัฒนาตนเอง แต่เนื่องด้วยการฟีดแบ็กมีการผสมผสานของหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน และมีระดับขั้นของความลึกที่ไม่เท่ากัน ผู้บริหารจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนการฟีดแบ็ก เพื่อไปสร้างความสัมพันธ์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันให้เกิดขึ้นในโรงเรียน วันนี้ Starfish ให้ Tips ว PA มาแชร์เบื้องต้น 4 ขั้นตอนการให้ฟีดแบ็กคุณครู ซึ่งทั้งหมดนี้คือ วิธีการฟีดแบ็กที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้กับคุณครูและคุณครูก็สามารถใช้กับนักเรียนได้เช่นกัน นำไปลอง ‘ฝึก’ ใช้กันดูนะคะ

1. Reception : ใส่ใจสภาวะของผู้รับฟีดแบ็กว่า ‘พร้อมเปิดรับ’ 

ก่อนที่จะเริ่มต้นฟีดแบ็ก ผู้บริหารต้องแน่ใจก่อนว่าคุณครูที่รับฟีดแบ็กนั้น ‘พร้อมที่จะเปิดรับฟังเรา และรับฟีดแบ็กของเราไว้’ โดยสามารถเช็กดังนี้ 

1.1 เช็กว่าผู้รับฟีดแบ็กนั้นมีเรื่องอื่นๆ ต้องคิดอยู่หรือเปล่า 

ผู้บริหารอาจจะต้องถามคุณครูว่า ‘คุณครูพอมีเวลาไหม…พอดีอยากคุยเรื่อง….’ เพราะว่าคุณครูบางท่านอาจจะมีเรื่องอื่นๆ ที่ตนกำลังคิดอยู่ก็เป็นได้ ไม่เช่นนั้นผู้บริหารจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้คุยกันวันอื่น

1.2 เช็กความสัมพันธ์ของผู้รับฟีดแบ็กกับเรา 

ผู้บริหารต้องตรวจสอบตัวเองว่า ‘การที่เราจะฟีดแบ็กคุณครูนั้น มาด้วยเจตนาที่ดี และต้องการที่จะให้ผลลัพธ์ของการฟีดแบ็กนั้นเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมจริง ๆ’ แต่ถ้าหากผู้บริหารรู้สึกว่าเนื้อหาของการที่จะฟีดแบ็กนั้นยังไม่ชัดเจน และเราอาจจะมีเรื่องที่แคลงใจต่อกัน ผู้บริหารต้องไปแก้ไขตรงนั้นเสียก่อน 

2. Recognition : ใส่ใจว่าผู้รับฟีดแบ็กนั้น ‘ยอมรับ’ และ ‘เห็นคุณค่า’ ของสิ่งที่เราสังเกต

เห็นและผลกระทบที่เกิดขึ้น ขั้นตอนนี้ คือการเชื่อมโยงสิ่งที่สังเกตเห็นกับการฟีดแบ็กเข้าด้วยกัน แต่…มีสิ่งที่ต้องพึงระวังในขั้นตอนนี้คือ ระวังว่าการฟีดแบ็กของเรา ไปการตัดสินเขา เพราะหากเราไม่ได้พูด ‘พฤติกรรมที่เห็น’ แต่พูดในสิ่งที่เป็น ‘ความคิดเห็น’ ของเราหรือสิ่งที่เราได้ยินมาจากคนอื่น การฟีดแบ็กก็จะจบลงที่ไม่ดีได้ เพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ ผู้บริหารควรจะ ‘กลั่นกรอง’ และให้ ‘ขอบเขต’ สิ่งที่จะพูดออกไปให้ชัดเจน

3. Acceptance : พาไปสู่ขั้นตอนของการ ‘ประเมินตนเอง’ 

ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ละเอียดลึกซึ้ง ต้องอาศัยความใจเย็น ไม่ต้องเร่งรีบ และอดทนรอ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้รับฟีดแบ็กค่อยๆ สะท้อนตัวเองและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่เราสังเกตเห็น แต่มีข้อที่ควรพึงระวังในขั้นตอนนี้ด้วยเช่นกันคือ ผู้ที่ได้รับฟีดแบ็กอาจจะมีภาวะของการ ‘ตัดสิน’ ตัวเองจากการที่เราให้ฟีดแบ็กไป เพราะฉะนั้นผู้บริหารต้องมั่นใจในเจตนาที่ดี และอดทนรอคอยให้ผู้รับฟีดแบ็กนั้นค่อยๆ ประเมินตนเอง อาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์ก็ได้ 

4. Motivation : กระตุ้นเสริมแรง 

เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารไม่ต้องนำการพูดคุย หรือบีบคั้นให้ผู้รับฟีดแบ๊กต้องเปลี่ยนแปลง แต่ให้ตระหนักว่าหลังจากที่ผู้รับฟีดแบ็กประเมินตัวเองแล้ว เขาสามารถที่จะรู้ถึง ‘ประโยชน์’ ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริง และคุ้มค่าที่จะลงมือทำ โดยที่ปล่อยให้มันเป็น ‘ทางเลือก’ ของเขา เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารในขั้นตอนนี้ อาจจะแค่คอยสะท้อนสิ่งที่ผู้รับฟีดแบ็กพูดออกมาให้เห็นภาพชัดถึงแผนการลงมือทำมากขึ้น 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
10:00 ชั่วโมง

Visionary Leadership, Building community and Technology

ในการจะก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคต อาจจะต้องพัฒนา 3 ทักษะสำคัญ ได้แก่ Visionary Leadership ปลุกพลังวิสัยทัศน์ นำทางสู่คว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Visionary Leadership, Building community and Technology
Starfish Academy

Visionary Leadership, Building community and Technology

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
6:50 ชั่วโมง

Curriculum, Pedagogical Innovations

คอร์สเรียนนี้มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย ให้ความสำ ...

Starfish Labz
Starfish Labz
Curriculum, Pedagogical Innovations
Starfish Labz

Curriculum, Pedagogical Innovations

Starfish Labz
เครืองมือครู
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย จะได้เรียนรู้ความสำคัญ พัฒนาการทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะและหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะให้แก่เด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี
Starfish Academy

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

Starfish Academy
4133 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

การเรียนรู้เรื่องโอริกามิ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิคการพับกระดาษ และแนวกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น
Starfish Academy

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

Starfish Academy
1079 ผู้เรียน

Related Videos

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
65 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1285 views • 7 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
01:16:10

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

262 views • 1 เดือนที่แล้ว
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
105 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration