How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

ทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไปไม่ถึงฝันเพราะต้นทุนชีวิตน้อย การมองหาทุนการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้ก้าวไปถึงฝันได้

เรียนรู้เรื่อง วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เพราะทุนการศีกษาเป็นต้นทุนในด้านการศึกษาของใครหลายๆ คน น้องๆ จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษา การเตรียมเอกสารเพื่อขอทุน ควรศึกษารายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการขอทุนต่างๆ ให้ละเอียดก่อนทำการขอทุน เพื่อที่จะได้ทราบข้อจำกัด หรือคุณสมบัติที่ทางผู้ให้ทุนกำหนดมา เพราะหากน้องๆ พลาดอาจจะไม่มีวันเจอทุนที่เหมาะสมกับเราได้เลย การเดินหน้าเข้าหาโอกาสทางการศึกษาและคว้าทุนเพื่อพัฒนาตัวเอง จึงเป็นอีกทางเลือกที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการศึกษาให้น้องๆ สามารถก้าวไปถึงฝันได้

Learning Outcomes

วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

รู้จักประเภทของทุนการศึกษาในปัจจุบัน

รวบรวมแหล่งทุนในไทยและต่างประเทศ

การเตรียมกรอกใบสมัครและเอกสาร

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

13.06.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่
รู้จักประเภทของทุนการศึกษาในปัจจุบัน

รู้จักประเภทของทุนการศึกษาในปัจจุบัน

รวบรวมแหล่งทุนในไทยและต่างประเทศ

รวบรวมแหล่งทุนในไทยและต่างประเทศ

การเตรียมกรอกใบสมัครและเอกสาร

การเตรียมกรอกใบสมัครและเอกสาร