สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย จะได้เรียนรู้ความสำคัญ พัฒนาการทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะและหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะให้แก่เด็กปฐมวัย

รายละเอียดคอร์ส

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยด้านการสร้างสรรค์ผลงาน และการนำศิลปะไปใช้ในการจัดประสบการณ์ในห้องเรียน โดยคำนึงถึงพัฒนาการ ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Learning Outcomes

ความสำคัญของศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

หลักการจัดประสบการณ์ศิลปะ

4 บทเรียน

ความสำคัญของศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

ความสำคัญของศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กปฐมวัย

พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลักการจัดประสบการณ์ศิลปะ

หลักการจัดประสบการณ์ศิลปะ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
10.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ