รู้ไหมสีมาจากไหน

การเรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์แห่งสีจะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ ที่มา ลักษณะ คุณสมบัติ และประโยชน์ของสี รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสี สำหรับเด็กปฐมวัยด้วย

เรียนรู้เรื่อง รู้ไหมสีมาจากไหน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

สีเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา เพราะสีช่วยให้ชีวิตของเราสดใส หรือเศร้าหมองก็ได้ และช่วยให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น สีเป็นคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดิน ต้นไม้ ก้อนหิน สีผิว สีผม เป็นต้น ดังนั้นการสนับสนุนให้เด็กสังเกตสีของวัตถุตามธรรมชาติและวัตถุที่ผลิตจากมนุษย์ จะทำให้เด็กรู้จักสีต่างๆ ระดับความเข้มจางของสี ลักษณะแหล่งที่มา การนำสีมาใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสี

Learning Outcomes

รู้ไหมสีมาจากไหน

มารู้จักสีกันเถอะ

ประโยชน์ และคุณสมบัติของสี

กิจกรรมเกี่ยวกับสี

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

22.06.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้ไหมสีมาจากไหน

รู้ไหมสีมาจากไหน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้ไหมสีมาจากไหน
มารู้จักสีกันเถอะ

มารู้จักสีกันเถอะ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
มารู้จักสีกันเถอะ
ประโยชน์ และคุณสมบัติของสี

ประโยชน์ และคุณสมบัติของสี

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ประโยชน์ และคุณสมบัติของสี
กิจกรรมเกี่ยวกับสี

กิจกรรมเกี่ยวกับสี

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
กิจกรรมเกี่ยวกับสี