Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

บทความ (525)

เปิดเส้นทาง โบโบกวนจีน กว่าจะมาเป็นเจ้าของเพจ  “สอนภาษาจีน” สุดปัง

เปิดเส้นทาง โบโบกวนจีน กว่าจะมาเป็นเจ้าของเพจ “สอนภาษาจีน” สุดปัง

Starfish Academy
Starfish Academy

โลกที่ไร้พรมแดน ภาษานับได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาจีน ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักทั่วโลก จะเห็นได้จากการที่จีนได้เข้ามามีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการรู้ภาษาจีนย่อมมีประโยชน์ในการต่อยอดในด้านต่างๆ โด ...

37 views 17.01.22
เปิดเส้นทาง โบโบกวนจีน กว่าจะมาเป็นเจ้าของเพจ “สอนภาษาจีน” สุดปัง
Cyber Security Expert นักอุดช่องโหว่ ป้องกันการโจรกรรมบนโลกไซเบอร์

Cyber Security Expert นักอุดช่องโหว่ ป้องกันการโจรกรรมบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
Starfish Academy

Cyber ​​Security หรือ ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ เป็นประเด็นร้อนทั้งในสื่อ และโลกธุรกิจพอสมควร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยคำถามมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไอที ที่ในแต่ละปีมีเหยื่อที่โดนโจมตีจากผู้ไม่หวังดี โจรกรรมข้อมูลสำคัญส่วนตัวทางไซเบอร์ จน ...

28 views 17.01.22
Cyber Security Expert นักอุดช่องโหว่ ป้องกันการโจรกรรมบนโลกไซเบอร์
AI Specialist ไม่ใช่แค่ครูฝึกหุ่นยนต์ แต่เป็นนักสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร

AI Specialist ไม่ใช่แค่ครูฝึกหุ่นยนต์ แต่เป็นนักสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร

Starfish Academy
Starfish Academy

เป็นธรรมดา เมื่อเวลาผ่านไปอะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับอาชีพหาเลี้ยงปากท้องในยุคนี้ ที่แตกต่างจากในอดีตพอสมควร มีหลายอาชีพที่กำลังจะจางหายไปกับกาลเวลา และมีอาชีพใหม่ ๆ มากมายที่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด หนึ่งในอาชีพหรือตำแหน่งงานอินเทรนด์แห่ง ...

15 views 17.01.22
AI Specialist ไม่ใช่แค่ครูฝึกหุ่นยนต์ แต่เป็นนักสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร
กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนในปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากจะต้องมีความรู้แล้ว ทักษะก็ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่เป็นความสามารถให้ติดตัวผู้เรียนไปได้ต ...

193 views 17.01.22
กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์
PLC Leader ครั้งที่ 2 (ห้องที่ 1) การนิเทศเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูให้ยั่งยืน

PLC Leader ครั้งที่ 2 (ห้องที่ 1) การนิเทศเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูให้ยั่งยืน

Starfish Academy
Starfish Academy

สำหรับการพูดคุยในหัวข้อ “การนิเทศเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูให้ยั่งยืน” ในครั้งนี้ จะอยู่ในรูปแบบบรรยากาศของการพูดคุย แลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ที่ได้รับจากการนิเทศหรือประสบการณ์ที่ใช้ในการนิเทศ ทั้งจากผู้อำนวย ศึกษานิเทศก์และครู ส่วนใหญ่จะมองในมุมที่ว่า ...

160 views 17.01.22
PLC Leader ครั้งที่ 2 (ห้องที่ 1) การนิเทศเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูให้ยั่งยืน