Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

169 คอร์ส
114 workshops
295 วิดีโอ
824 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

829 บทความ

Starfish Education จัดกิจกรรม Focus Group ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

Starfish Education จัดกิจกรรม Focus Group ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
66 views • 30.11.22
Starfish Education จัดกิจกรรม Focus Group ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
103 views • 29.11.22
ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
Goal เทคนิคให้คำปรึกษาวางเป้าหมายเพื่อพัฒนา

Goal เทคนิคให้คำปรึกษาวางเป้าหมายเพื่อพัฒนา

Starfish Academy
Starfish Academy
51 views • 29.11.22
Goal เทคนิคให้คำปรึกษาวางเป้าหมายเพื่อพัฒนา
Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

Starfish Academy
Starfish Academy
55 views • 29.11.22
Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่
Homeroom สร้างพื้นที่ “ปลอดภัย”  ให้เป็นบ้าน “พักใจ” ในโรงเรียน

Homeroom สร้างพื้นที่ “ปลอดภัย” ให้เป็นบ้าน “พักใจ” ในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
36 views • 29.11.22
Homeroom สร้างพื้นที่ “ปลอดภัย” ให้เป็นบ้าน “พักใจ” ในโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักเรียน : ผลลัพธ์จากโรงเรียนพัฒนาตนเอง”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักเรียน : ผลลัพธ์จากโรงเรียนพัฒนาตนเอง”

Starfish Academy
Starfish Academy
48 views • 29.11.22
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักเรียน : ผลลัพธ์จากโรงเรียนพัฒนาตนเอง”