Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

169 คอร์ส
115 workshops
296 วิดีโอ
824 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

829 บทความ

สร้างเครือข่าย ปรับโฉมโรงเรียน โดยพหุปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน

สร้างเครือข่าย ปรับโฉมโรงเรียน โดยพหุปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
68 views • 29.11.22
สร้างเครือข่าย ปรับโฉมโรงเรียน โดยพหุปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน
Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต 5 สุดยอดวิธีช่วยลูกสร้างทักษะการเข้าสังคม

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต 5 สุดยอดวิธีช่วยลูกสร้างทักษะการเข้าสังคม

Starfish Academy
Starfish Academy
80 views • 29.11.22
Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต 5 สุดยอดวิธีช่วยลูกสร้างทักษะการเข้าสังคม
สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ Active Learning กับกระบวนการพัฒนา 8 ตัวชี้วัด

สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ Active Learning กับกระบวนการพัฒนา 8 ตัวชี้วัด

Starfish Academy
Starfish Academy
260 views • 23.11.22
สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ Active Learning กับกระบวนการพัฒนา 8 ตัวชี้วัด
Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น

Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น

Starfish Academy
Starfish Academy
263 views • 22.11.22
Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น
3 เรื่องตั้งต้น ก่อนเป็น ‘ครูครีเอเตอร์’ สรุปเวิร์กช้อปสร้างสรรค์คอนเทนต์สไตล์ Starfish Labz

3 เรื่องตั้งต้น ก่อนเป็น ‘ครูครีเอเตอร์’ สรุปเวิร์กช้อปสร้างสรรค์คอนเทนต์สไตล์ Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
352 views • 23.11.22
3 เรื่องตั้งต้น ก่อนเป็น ‘ครูครีเอเตอร์’ สรุปเวิร์กช้อปสร้างสรรค์คอนเทนต์สไตล์ Starfish Labz
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล เด็กทานได้ไหม ส่งผลอะไรต่อสุขภาพ

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล เด็กทานได้ไหม ส่งผลอะไรต่อสุขภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy
103 views • 29.11.22
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล เด็กทานได้ไหม ส่งผลอะไรต่อสุขภาพ