Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

169 คอร์ส
115 workshops
296 วิดีโอ
824 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

829 บทความ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หยุดเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หยุดเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
135 views • 29.11.22
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หยุดเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
107 views • 29.11.22
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผล (ประโยชน์) Starfish Labz/Starfish Class

ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผล (ประโยชน์) Starfish Labz/Starfish Class

Starfish Academy
Starfish Academy
249 views • 21.11.22
ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผล (ประโยชน์) Starfish Labz/Starfish Class
โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม

โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม

Starfish Academy
Starfish Academy
125 views • 29.11.22
โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม
10 สูตรสร้างสรรค์คอนเทนต์ ก่อนก้าวเป็น "ครูครีเอเตอร์" จาก Workshop Teacher Hero Season 3

10 สูตรสร้างสรรค์คอนเทนต์ ก่อนก้าวเป็น "ครูครีเอเตอร์" จาก Workshop Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
Starfish Academy
239 views • 17.11.22
10 สูตรสร้างสรรค์คอนเทนต์ ก่อนก้าวเป็น "ครูครีเอเตอร์" จาก Workshop Teacher Hero Season 3
My body my choice สอนลูกสาว ลูกชาย เรื่องสิทธิในร่างกายตนเอง

My body my choice สอนลูกสาว ลูกชาย เรื่องสิทธิในร่างกายตนเอง

Starfish Academy
Starfish Academy
487 views • 21.11.22
My body my choice สอนลูกสาว ลูกชาย เรื่องสิทธิในร่างกายตนเอง