Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

บทความ (630)

Starfish Future Labz แนะแนวอาชีพในอนาคต 8 สายงาน IT อาชีพเงินดี สกิลไม่ธรรมดา

Starfish Future Labz แนะแนวอาชีพในอนาคต 8 สายงาน IT อาชีพเงินดี สกิลไม่ธรรมดา

Starfish Academy
Starfish Academy

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสายอาชีพด้าน IT (Information Technology) หรือที่ในภาษาไทยเราเรียกกันว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ได้กลายมาเป็นหนึ่งในแขนงวิชาและสายอาชีพหนึ่งมีความสำคัญและมีอิทธิพลมาก ๆ ต่อสังคมและโลกในแทบทุกอณู ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ไม่ว่ ...

86 views 13.05.22
Starfish Future Labz แนะแนวอาชีพในอนาคต 8 สายงาน IT อาชีพเงินดี สกิลไม่ธรรมดา
PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"

PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 6 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน”หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้เรีย ...

103 views 09.05.22
PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"
5 ขั้นตอนกว่าจะเปลี่ยนผ่านจากครูอนุบาลสู่การเป็นโค้ช

5 ขั้นตอนกว่าจะเปลี่ยนผ่านจากครูอนุบาลสู่การเป็นโค้ช

Starfish Academy
Starfish Academy

การเป็นครูอนุบาลไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และไม่ใช่ว่าใครก็มาเป็นได้นะคะ ต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆ ได้ แต่ก็นั้นแหล่ะ...ในการสอนของเราก็ยังสอนตามแผน เน้นให้นักเรียนทำตามคำสั่ง ไม่ได้ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสร ...

176 views 09.05.22
5 ขั้นตอนกว่าจะเปลี่ยนผ่านจากครูอนุบาลสู่การเป็นโค้ช
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ PLC ภายในโรงเรียนจากการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากห ...

152 views 09.05.22
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"
8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?

8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?

Starfish Academy
Starfish Academy

ด้วยกรอบแนวคิดของการประเมินวิทยฐานะว.PA มุ่งเน้นประเมินที่ Performance หรือ คุณภาพการสอนที่แท้จริงของคุณครู ซึ่งทางก.ค.ศ. ได้มีการศึกษา รีวิวหนังสือเรื่อง How Learning Works เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัยออกมา บวกกับการมีทีมงาน ...

96 views 05.05.22
8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?