Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

249 คอร์ส
234 workshops
332 วิดีโอ
1080 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

1156 บทความ

เปิด 8 แนวปฏิบัติ "ลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้" ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข

เปิด 8 แนวปฏิบัติ "ลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้" ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
722 views • 22.12.23
เปิด 8 แนวปฏิบัติ "ลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้" ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข
สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุค Global Boiling มองอดีต ปัจจุบัน สู่แนวโน้มและทิศทางการศึกษาในอนาคต

สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุค Global Boiling มองอดีต ปัจจุบัน สู่แนวโน้มและทิศทางการศึกษาในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
828 views • 27.12.23
สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุค Global Boiling มองอดีต ปัจจุบัน สู่แนวโน้มและทิศทางการศึกษาในอนาคต
การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA

การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA

Starfish Academy
Starfish Academy
1614 views • 11.12.23
การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA
การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน

การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
4185 views • 04.12.23
การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เปิดประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคตผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Starfish Learning Hub

เปิดประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคตผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Starfish Learning Hub

Starfish Academy
Starfish Academy
469 views • 21.11.23
เปิดประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคตผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Starfish Learning Hub