Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

231 คอร์ส
203 workshops
331 วิดีโอ
1068 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

1141 บทความ

การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) คืออะไร? วิชาใหม่ของยุคศตวรรษที่ 21

การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) คืออะไร? วิชาใหม่ของยุคศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
1939 views • 06.11.23
การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) คืออะไร? วิชาใหม่ของยุคศตวรรษที่ 21
แชร์ 4 เทคนิคฝึกนักเรียนให้เป็นนักเจรจาต่อรอง

แชร์ 4 เทคนิคฝึกนักเรียนให้เป็นนักเจรจาต่อรอง

Starfish Academy
Starfish Academy
510 views • 30.10.23
แชร์ 4 เทคนิคฝึกนักเรียนให้เป็นนักเจรจาต่อรอง
4 วิธี เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียน

4 วิธี เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
580 views • 30.10.23
4 วิธี เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียน
การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
506 views • 30.10.23
การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว
คุณครูและการพัฒนาตนเองทำความรู้จักการเสริมสร้างความรู้เคล็ดลับสำคัญของความสุขในการทำงาน

คุณครูและการพัฒนาตนเองทำความรู้จักการเสริมสร้างความรู้เคล็ดลับสำคัญของความสุขในการทำงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
3936 views • 30.10.23
คุณครูและการพัฒนาตนเองทำความรู้จักการเสริมสร้างความรู้เคล็ดลับสำคัญของความสุขในการทำงาน