Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

245 คอร์ส
235 workshops
331 วิดีโอ
1081 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

1157 บทความ

การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA

การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA

Starfish Academy
Starfish Academy
2151 views • 11.12.23
การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA
การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน

การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
6223 views • 04.12.23
การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เปิดประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคตผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Starfish Learning Hub

เปิดประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคตผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Starfish Learning Hub

Starfish Academy
Starfish Academy
536 views • 21.11.23
เปิดประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคตผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Starfish Learning Hub
5 เคล็ดลับอัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!

5 เคล็ดลับอัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!

Starfish Academy
Starfish Academy
12550 views • 27.11.23
5 เคล็ดลับอัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!
อารมณ์เหงาเศร้าจะฟีลไหน วัยรุ่นก็เอาอยู่

อารมณ์เหงาเศร้าจะฟีลไหน วัยรุ่นก็เอาอยู่

Starfish Academy
Starfish Academy
1154 views • 27.11.23
อารมณ์เหงาเศร้าจะฟีลไหน วัยรุ่นก็เอาอยู่