Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

169 คอร์ส
115 workshops
296 วิดีโอ
824 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

829 บทความ

Starfish Education นำเสนอโครงการวางแผนการจัดกิจกรรม Makerspace Day เขตสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Starfish Education นำเสนอโครงการวางแผนการจัดกิจกรรม Makerspace Day เขตสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Starfish Academy
Starfish Academy
137 views • 12.11.22
Starfish Education นำเสนอโครงการวางแผนการจัดกิจกรรม Makerspace Day เขตสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ไขข้อสงสัยการใช้งานระบบ DPA กลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ไขข้อสงสัยการใช้งานระบบ DPA กลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy
521 views • 08.11.22
ไขข้อสงสัยการใช้งานระบบ DPA กลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย
ลูกไม่มีเพื่อน ปัญหาใหญ่ของวัยรุ่น ที่พ่อแม่ต้องเข้าใจ

ลูกไม่มีเพื่อน ปัญหาใหญ่ของวัยรุ่น ที่พ่อแม่ต้องเข้าใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
468 views • 07.11.22
ลูกไม่มีเพื่อน ปัญหาใหญ่ของวัยรุ่น ที่พ่อแม่ต้องเข้าใจ
บูรณาการ “หลักสูตร” สู่ชั้นเรียน UP ศักยภาพเด็ก รับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21

บูรณาการ “หลักสูตร” สู่ชั้นเรียน UP ศักยภาพเด็ก รับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
301 views • 07.11.22
บูรณาการ “หลักสูตร” สู่ชั้นเรียน UP ศักยภาพเด็ก รับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21
กระบวน PLC เครื่องมือช่วยคุณครู สอนอย่างไร? ให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียน

กระบวน PLC เครื่องมือช่วยคุณครู สอนอย่างไร? ให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
218 views • 07.11.22
กระบวน PLC เครื่องมือช่วยคุณครู สอนอย่างไร? ให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียน