Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

239 คอร์ส
223 workshops
332 วิดีโอ
1076 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

1151 บทความ

เราเป็นพ่อแม่ที่กดดันลูกเรื่องเรียนอยู่หรือเปล่า

เราเป็นพ่อแม่ที่กดดันลูกเรื่องเรียนอยู่หรือเปล่า

Starfish Academy
Starfish Academy
10201 views • 06.11.23
เราเป็นพ่อแม่ที่กดดันลูกเรื่องเรียนอยู่หรือเปล่า
สังเกตสภาวะอารมณ์วัยรุ่น แบบไหนโอเคแบบไหนต้องดูแล

สังเกตสภาวะอารมณ์วัยรุ่น แบบไหนโอเคแบบไหนต้องดูแล

Starfish Academy
Starfish Academy
10130 views • 06.11.23
สังเกตสภาวะอารมณ์วัยรุ่น แบบไหนโอเคแบบไหนต้องดูแล
ใช้ EdTech อย่างไรดีในการสอน 5 ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงหลังเลิกสอน

ใช้ EdTech อย่างไรดีในการสอน 5 ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงหลังเลิกสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
1318 views • 06.11.23
ใช้ EdTech อย่างไรดีในการสอน 5 ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงหลังเลิกสอน
“ปรับวิธิสอนอย่างไรให้ครูมีเวลา(สังเกตพฤติกรรม)ของผู้เรียน”

“ปรับวิธิสอนอย่างไรให้ครูมีเวลา(สังเกตพฤติกรรม)ของผู้เรียน”

Starfish Academy
Starfish Academy
1005 views • 30.10.23
“ปรับวิธิสอนอย่างไรให้ครูมีเวลา(สังเกตพฤติกรรม)ของผู้เรียน”
"พลังการเรียนรู้: การเติบโตและพัฒนาผ่านประสบการณ์การเรียนรู้"

"พลังการเรียนรู้: การเติบโตและพัฒนาผ่านประสบการณ์การเรียนรู้"

Starfish Academy
Starfish Academy
7004 views • 06.11.23
"พลังการเรียนรู้: การเติบโตและพัฒนาผ่านประสบการณ์การเรียนรู้"
การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) คืออะไร? วิชาใหม่ของยุคศตวรรษที่ 21

การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) คืออะไร? วิชาใหม่ของยุคศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
3976 views • 06.11.23
การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) คืออะไร? วิชาใหม่ของยุคศตวรรษที่ 21