Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

174 คอร์ส
120 workshops
303 วิดีโอ
865 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

870 บทความ

สอนลูกระวังภัย จากแก๊งค์ลักพาตัว

สอนลูกระวังภัย จากแก๊งค์ลักพาตัว

Starfish Academy
Starfish Academy
94 views • 27.01.23
สอนลูกระวังภัย จากแก๊งค์ลักพาตัว
ครู Smart ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA  หัวข้อ  “ไอเดียในการสร้างสรรค์ วPA สู่คุณภาพของผู้เรียน”

ครู Smart ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA หัวข้อ “ไอเดียในการสร้างสรรค์ วPA สู่คุณภาพของผู้เรียน”

Starfish Academy
Starfish Academy
150 views • 27.01.23
ครู Smart ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA หัวข้อ “ไอเดียในการสร้างสรรค์ วPA สู่คุณภาพของผู้เรียน”
Active Teacher ตอน Starfish Labz ตัวช่วยครูในการพัฒนาตัวเอง

Active Teacher ตอน Starfish Labz ตัวช่วยครูในการพัฒนาตัวเอง

Starfish Academy
Starfish Academy
125 views • 27.01.23
Active Teacher ตอน Starfish Labz ตัวช่วยครูในการพัฒนาตัวเอง
Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต 5 เคล็ดลับ ช่วยลูกพัฒนาสมาธิ พร้อมจดจ่อในทุกสถานการณ์

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต 5 เคล็ดลับ ช่วยลูกพัฒนาสมาธิ พร้อมจดจ่อในทุกสถานการณ์

Starfish Academy
Starfish Academy
146 views • 27.01.23
Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต 5 เคล็ดลับ ช่วยลูกพัฒนาสมาธิ พร้อมจดจ่อในทุกสถานการณ์
ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

Starfish Academy
Starfish Academy
227 views • 27.01.23
ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
บุหรี่ไฟฟ้า ภัยสุขภาพยุคใหม่ของเด็กวัยรุ่น

บุหรี่ไฟฟ้า ภัยสุขภาพยุคใหม่ของเด็กวัยรุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
470 views • 23.01.23
บุหรี่ไฟฟ้า ภัยสุขภาพยุคใหม่ของเด็กวัยรุ่น