Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

239 คอร์ส
224 workshops
332 วิดีโอ
1076 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

1151 บทความ

สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก

สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก

Starfish Academy
Starfish Academy
687 views • 05.02.24
สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก
เขียนสนุกปลุกพลังจินตนาการด้วย เทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs

เขียนสนุกปลุกพลังจินตนาการด้วย เทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs

Starfish Academy
Starfish Academy
634 views • 29.01.24
เขียนสนุกปลุกพลังจินตนาการด้วย เทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs
KRU สอน COOL   การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู”เป็นสื่อการเรียนรู้ (ครูครีเอทีฟ)

KRU สอน COOL การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู”เป็นสื่อการเรียนรู้ (ครูครีเอทีฟ)

Starfish Academy
Starfish Academy
757 views • 22.01.24
KRU สอน COOL การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู”เป็นสื่อการเรียนรู้ (ครูครีเอทีฟ)
เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้

เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
730 views • 15.01.24
เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสุข

STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
398 views • 15.01.24
STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสุข