Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

221 คอร์ส
185 workshops
329 วิดีโอ
1027 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

1086 บทความ

ผลสะท้อนจากครูผู้ใช้ Makerspace ในการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในเขตบางพลัด กทม.

ผลสะท้อนจากครูผู้ใช้ Makerspace ในการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในเขตบางพลัด กทม.

Starfish Academy
Starfish Academy
511 views • 11.09.23
ผลสะท้อนจากครูผู้ใช้ Makerspace ในการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในเขตบางพลัด กทม.
การเรียนรู้แห่งโลกอนาคต AI - ACTIVE LEARNING Starfish Education ร่วมบรรยายพิเศษงานสัมนาวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

การเรียนรู้แห่งโลกอนาคต AI - ACTIVE LEARNING Starfish Education ร่วมบรรยายพิเศษงานสัมนาวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

Starfish Academy
Starfish Academy
140 views • 07.09.23
การเรียนรู้แห่งโลกอนาคต AI - ACTIVE LEARNING Starfish Education ร่วมบรรยายพิเศษงานสัมนาวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
7 กลยุทธ์เรียนภาษาด้วยตนเองให้ประสบความสำเร็จ

7 กลยุทธ์เรียนภาษาด้วยตนเองให้ประสบความสำเร็จ

Starfish Academy
Starfish Academy
422 views • 11.09.23
7 กลยุทธ์เรียนภาษาด้วยตนเองให้ประสบความสำเร็จ
สุดยอด 5 ไอเดียกิจกรรม เสริมการเรียนรู้ Active Learning

สุดยอด 5 ไอเดียกิจกรรม เสริมการเรียนรู้ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
2529 views • 11.09.23
สุดยอด 5 ไอเดียกิจกรรม เสริมการเรียนรู้ Active Learning
“ตรีนุช” อำลาเก้าอี้ ‘รมต.ศธ.’ ฝาก รมว.ศธ.คนใหม่ สานต่อ นโยบายสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้เรียน

“ตรีนุช” อำลาเก้าอี้ ‘รมต.ศธ.’ ฝาก รมว.ศธ.คนใหม่ สานต่อ นโยบายสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
117 views • 06.09.23
“ตรีนุช” อำลาเก้าอี้ ‘รมต.ศธ.’ ฝาก รมว.ศธ.คนใหม่ สานต่อ นโยบายสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้เรียน