Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

239 คอร์ส
224 workshops
332 วิดีโอ
1076 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

1151 บทความ

9 คุณสมบัติของผู้นำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ

9 คุณสมบัติของผู้นำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ

Starfish Academy
Starfish Academy
863 views • 20.11.23
9 คุณสมบัติของผู้นำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ
เสริมแรงบวกสร้างวินัยด้วยเสียงเพลง

เสริมแรงบวกสร้างวินัยด้วยเสียงเพลง

Starfish Academy
Starfish Academy
1008 views • 13.11.23
เสริมแรงบวกสร้างวินัยด้วยเสียงเพลง
สื่อสารแบบไหนให้ได้ใจสำหรับคน IT

สื่อสารแบบไหนให้ได้ใจสำหรับคน IT

Starfish Academy
Starfish Academy
868 views • 20.11.23
สื่อสารแบบไหนให้ได้ใจสำหรับคน IT
การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace

การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace

Starfish Academy
Starfish Academy
1858 views • 20.11.23
การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace
ถอดรหัสการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา EdTech Asia Summit 2023,Bali indonesia

ถอดรหัสการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา EdTech Asia Summit 2023,Bali indonesia

Starfish Academy
Starfish Academy
237 views • 05.11.23
ถอดรหัสการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา EdTech Asia Summit 2023,Bali indonesia