Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

บทความ (630)

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน

Starfish Academy
Starfish Academy

STEM คืออะไร?STEM คือ แนวทางการศึกษาหรือทำกิจกรรมที่บูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ ในสายวิทย์-คณิตไว้ด้วยกัน ที่มาของคำว่า STEM มาจากตัวอักษรย่อของคำภาษาอังกฤษ 4 คำ คือScience: วิทยาศาสตร์ คือการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์T ...

294 views 02.05.22
5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy

ในยุคปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ในการสร้างสื่อการสอน ตลอดจนพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งกิจ ...

593 views 02.05.22
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา
5 วิธีฟื้นฟู ให้กำลังใจตนเอง ก่อนหมดไฟเป็นครู

5 วิธีฟื้นฟู ให้กำลังใจตนเอง ก่อนหมดไฟเป็นครู

Starfish Academy
Starfish Academy

หากถามเด็กๆ ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เราจะได้ยินอาชีพ ‘ครู’ เป็นอีกหนึ่งคำตอบยอดฮิต แต่การจะเป็น ‘ครูมืออาชีพ’ นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ครูไม่ใช่แค่เรือจ้างที่คอยส่งผู้โดยสารถึงฝั่ง แต่เป็นเหมือนขุนพลจับดาบออกศึกต่างหาก แต่ในเมื่อรักที่จะเป็นครูแล้วก็ต้องแลกกั ...

240 views 02.05.22
5 วิธีฟื้นฟู ให้กำลังใจตนเอง ก่อนหมดไฟเป็นครู
5 เทคโนโลยีการศึกษา EdTech ที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้เสมือนจริง แม้อยู่หน้าจอ

5 เทคโนโลยีการศึกษา EdTech ที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้เสมือนจริง แม้อยู่หน้าจอ

Starfish Academy
Starfish Academy

ท่ามกลางความยากลำบาก ความเหน็ดเหนื่อย ความเมื่อยล้า และอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนออนไลน์ อันเป็นผลพวงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โรงเรียน สถาบัน ตลอดจนองค์กรทางการศึกษาในที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้ปรับตัวหรือทำอย่างไรกั ...

212 views 13.05.22
5 เทคโนโลยีการศึกษา EdTech ที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้เสมือนจริง แม้อยู่หน้าจอ
การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ...

166 views 02.05.22
การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน