Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

169 คอร์ส
115 workshops
296 วิดีโอ
824 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

829 บทความ

เปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาสู่สนามแห่งการเรียนรู้ ทำความรู้จัก Kahoot! เทคโนโลยีการศึกษาแบบเกม

เปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาสู่สนามแห่งการเรียนรู้ ทำความรู้จัก Kahoot! เทคโนโลยีการศึกษาแบบเกม

Starfish Academy
Starfish Academy
326 views • 15.11.22
เปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาสู่สนามแห่งการเรียนรู้ ทำความรู้จัก Kahoot! เทคโนโลยีการศึกษาแบบเกม
3 องค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม Workshop โครงการ Teacher Hero Season 3 สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

3 องค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม Workshop โครงการ Teacher Hero Season 3 สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

Starfish Academy
Starfish Academy
77 views • 29.11.22
3 องค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม Workshop โครงการ Teacher Hero Season 3 สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่
บูรณาการ “หลักสูตร” สู่ชั้นเรียน UP ศักยภาพเด็ก รับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21

บูรณาการ “หลักสูตร” สู่ชั้นเรียน UP ศักยภาพเด็ก รับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
107 views • 29.11.22
บูรณาการ “หลักสูตร” สู่ชั้นเรียน UP ศักยภาพเด็ก รับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21
พัฒนาการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ออกแบบกิจกรรม กระตุ้นตัวตนเด็ก

พัฒนาการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ออกแบบกิจกรรม กระตุ้นตัวตนเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
161 views • 15.11.22
พัฒนาการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ออกแบบกิจกรรม กระตุ้นตัวตนเด็ก
สร้างรายได้จาก สมุดบันทึก KDP ทำง่าย ไม่ต้องใช้เงินทุน

สร้างรายได้จาก สมุดบันทึก KDP ทำง่าย ไม่ต้องใช้เงินทุน

Starfish Academy
Starfish Academy
223 views • 15.11.22
สร้างรายได้จาก สมุดบันทึก KDP ทำง่าย ไม่ต้องใช้เงินทุน
METAVERSE CLASSROOM  : ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน

METAVERSE CLASSROOM : ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน

Starfish Academy
Starfish Academy
187 views • 15.11.22
METAVERSE CLASSROOM : ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน