Micro Learning ห้องเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กสมาธิสั้น)

Micro Learning ห้องเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กสมาธิสั้น)

แนวทางการดูแลรักษาเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการมีภาวะสมาธิสั้น ต้องผสมผสานการรักษาหลายวิธี ถ้าเด็กได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้องก็จะเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนได้

รายละเอียดคอร์ส

เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น ไม่ใช่เด็กไม่ฉลาดหรือเป็นเด็กมีปัญหาในด้านการคิด เพียงแค่ภาวะสมาธิที่มีปัญหาอาจส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้นเอง การได้รับการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม จะช่วยพัฒนาเด็ก ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

Learning Outcomes

การสังเกตพฤติกรรมลูกที่มีสมาธิสั้น

แนวทางช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น

3 บทเรียน

การสังเกตพฤติกรรมลูกที่มีสมาธิสั้น

การสังเกตพฤติกรรมลูกที่มีสมาธิสั้น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น

แนวทางช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ