FutureEd Fest

FutureEd Fest

FutureEd Fest เป็นงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา จัดขึ้น 2 วัน ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อเกิดการเชื่อมโยงกันของเหล่าผู้สอน นักการศึกษา นักเรียน และผู้นำโรงเรียน ในบรรยากาศที่สนุก เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และได้รับพลังงานอย่างเต็มเปี่ยม มีการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) นวัตกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมการที่ผู้เรียนได้ฝึกคิด วางแผน ลงมือทำ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Maker Education) พบกับการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึง workshop ที่หลากหลาย และการแสดง Maker Fest ที่น่าตื่นเต้น

35 บทความ

35 บทความ

ดูทั้งหมด
สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย Mekerspace

สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย Mekerspace

FutureEd Fest
FutureEd Fest
497 views • 01.01.24
สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย Mekerspace
เคล็ดลับการดูแลลูกให้มีทักษะที่จำเป็นในโลกแห่งอนาคต

เคล็ดลับการดูแลลูกให้มีทักษะที่จำเป็นในโลกแห่งอนาคต

FutureEd Fest
FutureEd Fest
421 views • 01.01.24
เคล็ดลับการดูแลลูกให้มีทักษะที่จำเป็นในโลกแห่งอนาคต
อนาคตของการศึกษานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในโลก AI

อนาคตของการศึกษานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในโลก AI

FutureEd Fest
FutureEd Fest
545 views • 01.01.24
อนาคตของการศึกษานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในโลก AI