FutureEd Fest

FutureEd Fest

FutureEd Fest เป็นงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา จัดขึ้น 2 วัน ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อเกิดการเชื่อมโยงกันของเหล่าผู้สอน นักการศึกษา นักเรียน และผู้นำโรงเรียน ในบรรยากาศที่สนุก เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และได้รับพลังงานอย่างเต็มเปี่ยม มีการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) นวัตกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมการที่ผู้เรียนได้ฝึกคิด วางแผน ลงมือทำ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Maker Education) พบกับการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึง workshop ที่หลากหลาย และการแสดง Maker Fest ที่น่าตื่นเต้น

23 บทความ

27 บทความ

นวัตกรรมน้ำพริกกล้วยห่ามสู่ Business Model ในชุมชน

นวัตกรรมน้ำพริกกล้วยห่ามสู่ Business Model ในชุมชน

FutureEd Fest
FutureEd Fest
18 views • 11.12.23
นวัตกรรมน้ำพริกกล้วยห่ามสู่ Business Model ในชุมชน
นวัตกรรมกระเป๋าจากฝาขวดน้ำ

นวัตกรรมกระเป๋าจากฝาขวดน้ำ

FutureEd Fest
FutureEd Fest
14 views • 11.12.23
นวัตกรรมกระเป๋าจากฝาขวดน้ำ
Maker Fest  “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม

Maker Fest “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม

FutureEd Fest
FutureEd Fest
18 views • 11.12.23
Maker Fest “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม
กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพแห่งอนาคต

กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพแห่งอนาคต

FutureEd Fest
FutureEd Fest
18 views • 11.12.23
กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพแห่งอนาคต
อาชีพแห่งอนาคตในโลกยุค AI ครองเมือง

อาชีพแห่งอนาคตในโลกยุค AI ครองเมือง

FutureEd Fest
FutureEd Fest
291 views • 11.12.23
อาชีพแห่งอนาคตในโลกยุค AI ครองเมือง