สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย MAKERSPACE

FutureEd Fest
FutureEd Fest 483 views • 7 เดือนที่แล้ว
สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย MAKERSPACE

Maker Education คืออะไร

ในห้องเรียนทั่วไปไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมอะไรขึ้นมาได้ ยกตัวอย่าง โรงรถของสตีฟ จอบส์ ที่ใช้เป็นที่ผลิตไอโฟนต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียนนวัตกรรมไอโฟนเกิดขึ้นได้เพราะสตีฟ จอบส์ ใช้วิธีของการค้นคว้าหาความรู้ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมา เพราะฉะนั้นห้องเรียนที่สร้างนวัตกรรมจะเป็นห้องเรียนที่กลายร่างจากห้องเรียน Lecture ที่ให้ความรู้อย่างเดียวหรือเด็กนั่งฟังอาจารย์ แต่เป็นห้องเรียนที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำได้ทดลองใช้ ได้ทดลองคิดสิ่งต่างๆและสร้างความรู้เหล่านั้นด้วยตนเอง

Maker Movement หรือ Maker Culture คืออะไร

เรียกว่า “วัฒนธรรมทำเอง” หมายถึง ศักยภาพของมนุษย์ทุกคนในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองเลยกลายเป็น Culture ตัวอย่างเช่น ห้องเรียนที่จังหวัดภูเก็ตที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเองซึ่งในปัจจุบัน มีห้องเรียน 150 ห้องเรียน Makerspace ทั่วประเทศไทย โดยมีอุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนโรงเรียนเหล่านั้น

การเรียนในรูปแบบของ Education

 • ใช้กระดาษลัง มาประกอบเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมา
 • ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่หรูหราหรือมีราคาแพง
 • นำวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวเพื่อการเรียนรู้ เช่น กระป๋อง ลัง

Maker & DIY

ย่อมาจากคำว่า DIY หรือ Do It by Yourself หมายถึง ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองซึ่งคนไทยมีศักยภาพในเรื่องการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เช่น วัดพระแก้ว หรือเรือต่างๆ

ข้อสำคัญของ Maker มี 2 อย่าง

 1. Hands-on การลงมือทำ
 2. Sharing การแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้กับคนอื่น เช่น การเขียน blog ต่างๆ หรือการจัด Maker Faire

จุดกำเนิดของ Maker Faire

เป็นการนำนวัตกรรมจากทั่วโลกมาโชว์กันโดยมีการจัดการงานที่มีชื่อว่างาน Bangkok Mini Maker Faire ต้องการให้ผู้ชมเข้ามาเป็น Maker มาสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขึ้นมาและเป็นการรวบรวมงาน Maker มาจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น

Maker Jam

เป็นงาน Maker ที่มาจากคนไทย จะมีกิจกรรมมากมาย เช่น หุ่นยนต์ รถแข่งต่างๆ โดยสิ่งสำคัญของงานนี้ต้องการให้คนลงมือปฏิบัติ ลงมือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพราะเชื่อว่าการลงมือปฏิบัติจะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองและที่สำคัญคือ Life-Long Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเวลาเราทำอะไรผิดพลาดในห้องเรียนของ Maker เราสามารถเรียนรู้และเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นก้าวสำคัญให้เราก้าวข้ามข้อจำกัดของเราไปได้

Maker Education คืออะไร

ในห้องเรียนทั่วไปไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมอะไรขึ้นมาได้ ยกตัวอย่างโรงรถของสตีฟ จอบส์ ที่ใช้เป็นที่ผลิตไอโฟนต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน นวัตกรรมไอโฟนเกิดขึ้นได้ เพราะสตีฟ จอบส์ ใช้วิธีของการค้นคว้าหาความรู้ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมาเพราะฉะนั้นห้องเรียนที่สร้างนวัตกรรมจะเป็นห้องเรียนที่กลายร่างจากห้องเรียน Lecture ที่ให้ความรู้อย่างเดียวหรือเด็กนั่งฟังอาจารย์แต่เป็นห้องเรียนที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำได้ทดลองใช้ ได้ทดลองคิดสิ่งต่างๆ และสร้างความรู้เหล่านั้นด้วยตนเอง

Maker Movement หรือ Maker Culture คืออะไร

เรียกว่า “วัฒนธรรมทำเอง” หมายถึง ศักยภาพของมนุษย์ทุกคนในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เลยกลายเป็น Culture ตัวอย่างเช่น ห้องเรียนที่จังหวัดภูเก็ต ที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเองซึ่งในปัจจุบัน มีห้องเรียน 150 ห้องเรียน Makerspace ทั่วประเทศไทย โดยมีอุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนโรงเรียนเหล่านั้น

 • การเรียนในรูปแบบของ Education
 • ใช้กระดาษลัง มาประกอบเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมา
 • ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่หรูหรา หรือมีราคาแพง
 • นำวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวเพื่อการเรียนรู้ เช่น กระป๋อง ลัง

Maker & DIY

ย่อมาจากคำว่า DIY หรือ Do It by Yourself หมายถึง ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองซึ่งคนไทยมีศักยภาพในเรื่องการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เช่น วัดพระแก้วหรือเรือต่างๆ

ข้อสำคัญของ Maker มี 2 อย่าง

 1. Hands-on การลงมือทำ
 2. Sharing การแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้กับคนอื่น เช่น การเขียน blog ต่างๆ หรือการจัด Maker Faire

จุดกำเนิดของ Maker Faire

เป็นการนำนวัตกรรมจากทั่วโลกมาโชว์กันโดยมีการจัดการงานที่มีชื่อว่างาน Bangkok Mini Maker Faire ต้องการให้ผู้ชมเข้ามาเป็น Maker มาสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขึ้นมาและเป็นการรวบรวมงาน Maker มาจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น

Maker Jam

เป็นงาน Maker ที่มาจากคนไทยจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น หุ่นยนต์ รถแข่งต่างๆ โดยสิ่งสำคัญของงานนี้ต้องการให้คนลงมือปฏิบัติ ลงมือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพราะเชื่อว่าการลงมือปฏิบัติจะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองและที่สำคัญคือ Life-Long Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเวลาเราทำอะไรผิดพลาดในห้องเรียนของ Maker เราสามารถเรียนรู้ และเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นก้าวสำคัญให้เราก้าวข้ามข้อจำกัดของเราไปได้ 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2484 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง สนใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่น เริ่มให้ความสนใจเพศตร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
01:17:25
Starfish Academy

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
1164 views • 7 เดือนที่แล้ว
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6975 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1489 views • 3 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง