Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal

Starfish Academy
Starfish Academy 2586 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal

ต่อเนื่องจากโครงการ Starfish Teachers Hero Season 1 

อ่านรายละเอียดโครงการ : bit.ly/3qd2lv8

จากสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปี 2562 ได้สั่นสะเทือนวงการการศึกษาทั่วโลกเป็นอย่างมาก การจัดการเรียนรู้ในโลกยุค New Normal นี้จะต้องเปลี่ยนไป คุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และเด็ก ๆ หลายคนได้เผชิญความท้าทายอย่างหนักในหลายมิติ 

ด้วย Starfish Education ที่มุ่งทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย และเห็นหัวใจที่แข็งแกร่งของคุณครูหลายๆ คนที่อยากลุกขึ้นมาเป็น Hero ทำอะไรเพื่อเด็ก ๆ ในสถานการณ์โควิด 

แต่ภารกิจนี้ท้าทายเกินว่าจะทำเพียงคนเดียว 

จึงเกิดเป็นโครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 รับสมัครคุณครู ให้จับมือแท็กทีมกันมา 3-4 คน เป็นทีม พร้อมกับไอเดียนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุค New Normal ที่สอดคล้องกับ 3 ประเด็นดังนึ้

  1. การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss)
  2. การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency Based Education)
  3. การสร้างเสริมสุขภาวะ (Well-being)

Timeline ของโครงการ 

หลังจากที่เปิดรับสมัครแล้ว มีทีมคุณครูส่งเข้าร่วมมาประกวดทั้งหมด 34 ทีม 

จาก 34 ทีม ทีมงาน Starfish ได้คัดเลือกมาจนเหลือ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งในแต่ละทีมมีจำนวนคุณครูทั้งหมด 39 คน มาจาก 20 โรงเรียน จาก 10 จังหวัดทั่วประเทศไทย 

10 นวัตกรรมของทีมครูฮีโร่ 

ทีมที่ 1 The Avengers "อรุ่มเจ๊าะ" 

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 1 ได้ที่ : bit.ly/3cGN11W

ทีมที่ 2 NK Power

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 2 ได้ที่ bit.ly/3xeB3pO

ทีมที่ 3 กล้าสอน KLA-SON

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 3 ได้ที่ bit.ly/3xgFr7y

ทีมที่ 4 Happy Kit

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 4 ได้ที่ bit.ly/3FLzXoJ

ทีมที่ 5 HOPE 

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 5 ได้ที่ bit.ly/3qZCAyP

ทีมที่ 6 TBN Teacher Hero

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 6 ได้ที่ bit.ly/3pbzRA7

ทีมที่ 7 Tani 3

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 7 ได้ที่ bit.ly/3r35cY0

ทีมที่ 8 ครูไทเลย

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 8 ได้ที่ bit.ly/3DRqCew

ทีมที่ 9 MetamorCBE

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 9 ได้ที่ bit.ly/2Zep3YO

ทีมที่ 10 ปราสาทสด๊กก๊อกธม

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 10 ได้ที่ bit.ly/3nJX4JY

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

Starfish Education ได้จัดงาน DEMO DAY เป็นงานรวมตัวทีมครูไทย หัวใจฮีโร่ทั่วประเทศ มานำเสนอ 10 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุค New Normal ที่ได้ลงไปทำงานจริงกับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายของตนเอง 

ซึ่งสิ่งที่พิเศษในวันงาน ก็คือ ทั้ง 10 ทีมจะได้รับการเติมเต็ม และได้รับคำแนะนำจากกรรมการผู้ทรงวุฒิด้านการศึกษาของประเทศไทย มีทั้งหมด 5 ท่าน 

ได้แก่ 

  1. ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education
  2. ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เครือข่ายภาคีเพื่อการศึกษาไทย TEP (Thailand Education Partnership)
  3. ครูร่มเกล้า ช้างน้อย คุณครู Influencer มีผลงานในด้านการศึกษามากมาย จากโรงเรียนมัธยมดุสิตารามกรุงเทพฯ
  4. คุณผลิพร ธัญญอนันต์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ)
  5. คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา Thai PBS

ซึ่งในแต่ละท่านก็ได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจทีมคุณครูฮีโร่ทั้ง 10 ทีมดังนี้ 

และในช่วงประกาศผลสุดท้าย เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดในงาน ซึ่งผลออกมาก็คือ … 

ทั้งนี้ Starfish Education ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมอีกครั้งที่ได้รับรางวัลในโครงการ Teachers Hero ใน Season ที่ 2 ไป 

และ Starfish เชื่อว่าถึงแม้โครงการในปีนี้ จะจบลงไปแล้ว แต่เหล่าทีมครูฮีโร่ ยังคงมุ่งมั่นและตั่งใจในการทำนวัตกรรมกันต่อไป เพื่อส่งต่อการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาให้เด็ก ๆ ทุกคนในประเทศอย่างเท่าเทียม 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2352 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2326 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5918 ผู้เรียน

Related Videos

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
188 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
1013 views • 2 ปีที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6544 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]