Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal

Starfish Academy
Starfish Academy 743 views • 6 เดือนที่แล้ว
Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal

ต่อเนื่องจากโครงการ Starfish Teachers Hero Season 1 

อ่านรายละเอียดโครงการ : bit.ly/3qd2lv8

จากสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปี 2562 ได้สั่นสะเทือนวงการการศึกษาทั่วโลกเป็นอย่างมาก การจัดการเรียนรู้ในโลกยุค New Normal นี้จะต้องเปลี่ยนไป คุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และเด็ก ๆ หลายคนได้เผชิญความท้าทายอย่างหนักในหลายมิติ 

ด้วย Starfish Education ที่มุ่งทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย และเห็นหัวใจที่แข็งแกร่งของคุณครูหลายๆ คนที่อยากลุกขึ้นมาเป็น Hero ทำอะไรเพื่อเด็ก ๆ ในสถานการณ์โควิด 

แต่ภารกิจนี้ท้าทายเกินว่าจะทำเพียงคนเดียว 

จึงเกิดเป็นโครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 รับสมัครคุณครู ให้จับมือแท็กทีมกันมา 3-4 คน เป็นทีม พร้อมกับไอเดียนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุค New Normal ที่สอดคล้องกับ 3 ประเด็นดังนึ้

  1. การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss)
  2. การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency Based Education)
  3. การสร้างเสริมสุขภาวะ (Well-being)

Timeline ของโครงการ 

หลังจากที่เปิดรับสมัครแล้ว มีทีมคุณครูส่งเข้าร่วมมาประกวดทั้งหมด 34 ทีม 

จาก 34 ทีม ทีมงาน Starfish ได้คัดเลือกมาจนเหลือ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งในแต่ละทีมมีจำนวนคุณครูทั้งหมด 39 คน มาจาก 20 โรงเรียน จาก 10 จังหวัดทั่วประเทศไทย 

10 นวัตกรรมของทีมครูฮีโร่ 

ทีมที่ 1 The Avengers "อรุ่มเจ๊าะ" 

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 1 ได้ที่ : bit.ly/3cGN11W

ทีมที่ 2 NK Power

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 2 ได้ที่ bit.ly/3xeB3pO

ทีมที่ 3 กล้าสอน KLA-SON

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 3 ได้ที่ bit.ly/3xgFr7y

ทีมที่ 4 Happy Kit

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 4 ได้ที่ bit.ly/3FLzXoJ

ทีมที่ 5 HOPE 

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 5 ได้ที่ bit.ly/3qZCAyP

ทีมที่ 6 TBN Teacher Hero

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 6 ได้ที่ bit.ly/3pbzRA7

ทีมที่ 7 Tani 3

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 7 ได้ที่ bit.ly/3r35cY0

ทีมที่ 8 ครูไทเลย

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 8 ได้ที่ bit.ly/3DRqCew

ทีมที่ 9 MetamorCBE

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 9 ได้ที่ bit.ly/2Zep3YO

ทีมที่ 10 ปราสาทสด๊กก๊อกธม

อ่านเรื่องราวของทีมที่ 10 ได้ที่ bit.ly/3nJX4JY

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

Starfish Education ได้จัดงาน DEMO DAY เป็นงานรวมตัวทีมครูไทย หัวใจฮีโร่ทั่วประเทศ มานำเสนอ 10 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุค New Normal ที่ได้ลงไปทำงานจริงกับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายของตนเอง 

ซึ่งสิ่งที่พิเศษในวันงาน ก็คือ ทั้ง 10 ทีมจะได้รับการเติมเต็ม และได้รับคำแนะนำจากกรรมการผู้ทรงวุฒิด้านการศึกษาของประเทศไทย มีทั้งหมด 5 ท่าน 

ได้แก่ 

  1. ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education
  2. ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เครือข่ายภาคีเพื่อการศึกษาไทย TEP (Thailand Education Partnership)
  3. ครูร่มเกล้า ช้างน้อย คุณครู Influencer มีผลงานในด้านการศึกษามากมาย จากโรงเรียนมัธยมดุสิตารามกรุงเทพฯ
  4. คุณผลิพร ธัญญอนันต์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ)
  5. คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา Thai PBS

ซึ่งในแต่ละท่านก็ได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจทีมคุณครูฮีโร่ทั้ง 10 ทีมดังนี้ 

และในช่วงประกาศผลสุดท้าย เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดในงาน ซึ่งผลออกมาก็คือ … 

ทั้งนี้ Starfish Education ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมอีกครั้งที่ได้รับรางวัลในโครงการ Teachers Hero ใน Season ที่ 2 ไป 

และ Starfish เชื่อว่าถึงแม้โครงการในปีนี้ จะจบลงไปแล้ว แต่เหล่าทีมครูฮีโร่ ยังคงมุ่งมั่นและตั่งใจในการทำนวัตกรรมกันต่อไป เพื่อส่งต่อการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาให้เด็ก ๆ ทุกคนในประเทศอย่างเท่าเทียม 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
199 ผู้เรียน

Related Videos

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
345 views 8 เดือนที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
04:50

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

Starfish Academy
Starfish Academy
870 views 3 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]