Makerspace กับการศึกษาพิเศษ

FutureEd Fest
FutureEd Fest 348 views • 5 เดือนที่แล้ว
Makerspace กับการศึกษาพิเศษ

Makerspace กับการศึกษาพิเศษโรงเรียนวัดวิมุตยารามได้มีการนำกิจกรรม Makerspace มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเด็กการศึกษาพิเศษซึ่งการศึกษาพิเศษเป็นรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านสังคมการสื่อสารและทักษะทางความคิด เน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาการได้ โดยกิจกรรม Makerspace เป็นการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเองเห็นถึงศักยภาพของเด็กรายบุคคล ซึ่งจากการทำกิจกรรมครูสามารถสังเกตและแบ่งนักเรียนได้เป็น 3 ประเภท

เด็กชอบเขียน มีความโดดเด่นด้านการเรียน

เด็กชอบวาด มีความชอบทางด้านศิลปะ การวาดภาพ การปั้นดินน้ำมัน

เด็กสมาธิสั้น สามารถทำงานประดิษฐ์ได้

รวมไปถึงการประเมินเด็กจากการทำกิจกรรมประเมินการทำงานของเด็ก เด็กสามารถทำงานได้หรือไม่ได้ ประเมินสุขภาวะใจประเมินจากการเข้าเรียนมีความสนใจในการเรียนมีความสุขในการเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมยกตัวอย่างจากเด็กสมาธิสั้นคิดทำตู้กดน้ำเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใช้วิธีการคิดโดยเลือกสิ่งที่สนใจให้ครูช่วยหาข้อมูลเลือกแบบที่สนใจและจำเป็นภาพแล้วนำไปทำตามจนได้ตู้กดน้ำที่ต้องการนักเรียนสามารถบอกถึงปัญหาที่เกิดระหว่างการทำงานได้แก้ไขปัญหาได้โดยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ครูนำไปใช้กับเด็กการศึกษาพิเศษมีดังนี้

และนักเรียนมีแนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมโดยการทำให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมบรรจุน้ำได้เยอะขึ้นแข็งแรงทนทานให้เพื่อนๆนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียน เพื่อลดการไปดื่มน้ำนอกห้องเรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6032 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2385 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

นวัตกรรม Happy Kit
06:09
Starfish Academy

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
4249 views • 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
15651 views • 11 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6653 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
60 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]