อนาคตของการศึกษานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในโลก AI

FutureEd Fest
FutureEd Fest 775 views • 6 เดือนที่แล้ว
อนาคตของการศึกษานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในโลก AI

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 งานเทศกาลการศึกษา FutureEd Fest 2023 มีกิจกรรม Panel Discussion ที่น่าสนใจเพราะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเมืองไทยและเมืองนอกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ Maker Education และทักษะอนาคต ดังรายละเอียดหัวข้อการแลกเปลี่ยนช่วงที่ 1

“อนาคตของการศึกษา : นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในโลก AI”

โดยมีผู้ร่วมได้แก่ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education / คุณพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะปัญญาประดิษฐ์ดาวินชี / และ Mrs. Raman Sidhu CEO Octava Foundation ชวนพูดคุย โดย คุณมาร์ค คอกซ์ Volunteer and Advisor for Starfish Education Foundation

คำถามที่ 1: อนาคตของการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการสอนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าแนวโน้มการใช้ AI ในการด้านของการปรับปรุงเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไร

ดร.นรรธพร : งานการศึกษา หรือ AI เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา อยากให้มองว่าการใช้ AI ในมุมของการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1) การใช้ AI ในการบริหารการศึกษา เพราะคำว่า AI และเทคโนโลยีมีความใกล้เคียงกันมากหลายๆ เทคโนโลยีมีการใช้ AI เข้ามาช่วย เช่น งานในบริหารโรงเรียน สิ่งสำคัญ คือ เราจะใช้ AI อย่างไรบ้างที่จะช่วยให้เราสะดวกขึ้นซึ่งไม่จำเป็นว่าทุกห้องเรียนจะต้องมี AI

2) รู้ว่า AI จะช่วยในงานของเราอย่างไร เพราะสิ่งที่น่ากลัวมากกว่า คือ การที่ไม่รู้ว่าจะใช้ AI อย่างไร เราอาจจะไม่ต้องถามเราจะต้องใช้ AI หรือไม่แต่ต้องกลับไปที่เป้าหมายของห้องเรียนว่าคือออะไร และจะใช้ AI ในการช่วยอำนวยความสะดวกในห้องเรียนอย่างไร เช่น การใช้ AI เข้ามาปรับใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนการพัฒนาครูการติดตามต่างๆ และการช่วยผู้เรียนเฉพาะบุคคลหรือการประเมินผู้เรียน

สรุป สิ่งสำคัญที่สุดของการนำ AI มาใช้ในห้องเรียนหรือโรงเรียน คือ การรู้ว่างานของเราคืออะไร แล้วเลือกใช้ AI ให้ถูกต้อง

คุณพงษ์ระพี : UNESCO ได้สร้างคู่มือ ChatGPT เพราะเขาสนับสนุนการใช้ AI และส่งเสริมการใช้ AI แบบ Socratic method คือการตั้งคำถามและให้ AI ตอบไปเรื่อยๆ ซึ่งตอนนี้มี AI ที่เป็นกูรูซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้แบบ personalize learning ที่ไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนและ AI generative ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้เราได้ด้วยและเมื่อนำมาบวกกับ Maker คือการมีแรงบันดาลใจในการลงมือทำต่างๆ จะทำให้นวัตกรรมก้าวหน้าไปมากขึ้น

คุณ Raman Sidhu : AI จะช่วยเรื่องการสนับสนุนทรัพยากรและวัตถุดิบต่างๆ สำหรับคุณครูที่จะสอนนักเรียน 30-40 คนได้ เพื่อการสร้างห้องเรียนที่ดีขึ้นและสร้างคุณภาพผู้เรียนที่ดีขึ้น

คำถามที่ 2: การเตรียมความพร้อมด้านการงานและสายอาชีพด้วย AI เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้เชื่อมโยงกับการศึกษาอย่างไรบ้าง

คุณพงษ์ระพี : การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำคัญมากเพราะต้อง Upskill ตลอดเวลา AI เป็นตัวที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงและจะส่งผลต่อโลกไปอีกระยะหนึ่งคนที่สูญเสียงานก็มีงานที่เพิ่มขึ้นก็จะมีเช่นกันแต่สิ่งที่สำคัญที่ AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการงานคือ ความเป็น Productivity เช่น เรามีงาน 1 ชิ้น เมื่อก่อนเราใช้เวลา 7 วันในการทำงานนี้ให้เสร็จแต่ในวันที่ AI เข้ามาช่วยเขาอาจจะทำงานชิ้นนี้ในครึ่งวันถ้าเป็นบริษัทจะให้ความสำคัญกับคนประเภทที่มี Productivity ที่ดีกว่า และต้นทุนต่ำกว่าซึ่งจะอยู่ในตลาดได้ดีกว่า AI ช่วยเรื่องนี้ได้ชัดเราต้องทำให้เด็กเรียนรู้ว่าการศึกษาไม่จบในห้องเรียนต้องทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้น AI ไม่ได้มาแทนคนแต่คนที่ใช้ AI เป็นจะเข้ามาแทนคนที่ใช้ AI ไม่เป็น ไม่ต้องกลัวว่า AI จะคุกคามเพราะทักษะของอาชีพต่างๆ จะถูกเพิ่มขีดจำกัดขึ้นตาม AI ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันหมดระหว่างการใช้แรงงานและการศึกษาเราจึงต้อง Upskill Reskill และเรียนรู้ตลอดชีวิต

คุณ Raman Sidhu : เรารู้แน่นอนว่าเราเข้าสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม แต่เราคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหน จึงเป็นเรื่องที่คนในวงการการศึกษาต้องมีความคล่องตัว และใช้ AI เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้นทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลต่างๆ และสิ่งสำคัญมากคือ ครูและนักเรียนต้องเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิต

ดร.นรรธพร : มองว่าเราจะต้องเปิดมุมมองด้านอาชีพมากขึ้นและต้องกลับมาสนใจที่การฝึกทักษะและสมรรถนะเพราะนอกจากมองว่านักเรียนจะเรียนคณะอะไรแต่ต้องมองด้วยว่า ‘เรียนคณะนี้จะได้ทักษะอะไร’ ที่จะช่วยให้เขาสามารถนำไปต่อยอดกับงานอื่นๆ ได้บ้างอันหนึ่งที่จะต้องรู้ คือ เทรนด์ของอาชีพในอนาคตมีอะไรบ้างเพราะหากโลกมีความต้องการทักษะนี้เราจะได้รู้ว่าต้องพัฒนาทักษะอย่างไร

เพราะฉะนั้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญมากและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้เกิดเป็นเส้นตรงแต่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันเป็นวงจรต่อยอดการเรียนรู้ AI อาจมาแทนที่บางอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดเสมอคือ เราต้องรู้ว่าการใช้ AI มีความลำเอียง (อคติ) อะไรบ้างเพราะ AI ถูกฝึกมาด้วย data บางอย่าง หรือคนบางคนเพราะฉะนั้นใครเป็นคนเทรนด์ AI เราจะต้องระวังว่าความจริงที่ได้จาก AI มีมากน้อยแค่ไหนและเราต้องสอนเด็กเรื่องนี้ด้วยและต้องฝากเรื่อง Human Skill เราต้องพัฒนาความเป็นมนุษย์เพิ่มขึ้นควบคู่กับการใช้ AI ด้วยเพราะเราจะสามารถสู้กับ AIได้ในอนาคต

กิจกรรม Panel Discussion ช่วงที่ 1 ในหัวข้อ “อนาคตของการศึกษา : นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในโลก AI” ช่วยเปิดมุมมองให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะอยู่ร่วมและใช้ AI เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse

Google Arts & Culture แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์และสถา ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse
Google for Education Partner

เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยหรือเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คุณทำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น ChatGPT สามารถช่วยได้แน่นอนในคอร์ส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้
Starfish Academy

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding

Coding คืออะไร ทำไมเด็กยุคใหม่ถึงต้องเรียน ? หรือจะเริ่มต้นสอน Coding ยังไงให้เด็กๆสนุก และได้พัฒนาทักษะไปพร้อมๆกัน ค ...

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
55614 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
328 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6972 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9469 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)