Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้านเทคนิค เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของชั้นเรียนได้ สามารถให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการเรียนการสอน และสร้างประสบการณ์การเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างเว็บไซต์ ที่ง่ายต่อการใช้งาน

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ผู้เรียนของเราได้เกิดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นด้วย คอร์สเรียนนี้จะได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ของตัวเองได้ง่าย ๆ ด้วย Google sites ถึงแม้จะไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรมก็ตาม ก็สามารถทำได้ด้วยการคลิก ลากและวางเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ธุรกิจ เว็บไซต์งานกิจกรรม ห้องเรียนออนไลน์ สื่อการสอน E-Portfolio หรือแม้แต่นำเสนอโครงการของโรงเรียนเพื่อใช้ประเมินภายนอกภายในก็สามารถทำได้

Learning Outcomes

สามารถเรียนรู้การสร้างห้องเรียนออนไลน์สุดว้าว ด้วย Google sites

สามารถเรียนรู้ E-Portfolio สำหรับประเมินวิทยฐานะ

สามารถเรียนรู้เว็ปไซต์นำเสนอโครงการของโรงเรียนสำหรับการประเมินภายใน และภายนอก

สามารถเรียนรู้สื่อการสอนออนไลน์สร้างง่ายโดนใจผู้เรียน ด้วย Google sites

สามารถเรียนรู้เทคนิคสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนด้วย Google sites

5 บทเรียน

สร้างห้องเรียนออนไลน์สุดว้าวด้วย Google sites

สร้างห้องเรียนออนไลน์สุดว้าวด้วย Google sites

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สร้าง E-Portfolio สำหรับประเมินวิทยฐานะ

สร้าง E-Portfolio สำหรับประเมินวิทยฐานะ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สร้างเว็บไซต์นำเสนอโครงการของโรงเรียน สำหรับการประเมินภายใน และภายนอก

สร้างเว็บไซต์นำเสนอโครงการของโรงเรียน สำหรับการประเมินภายใน และภายนอก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สื่อการสอนออนไลน์สร้างง่ายโดนใจผู้เรียน ด้วย Google sites

สื่อการสอนออนไลน์สร้างง่ายโดนใจผู้เรียน ด้วย Google sites

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนด้วย Google sites

เทคนิคสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนด้วย Google sites

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 8 คน

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

5 บทเรียน
2:30 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
17.04.24

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 100 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 100 เหรียญจากบัญชีของคุณ