What Makes a Makerspace

FutureEd Fest
FutureEd Fest 253 views • 6 เดือนที่แล้ว
What Makes a Makerspace

หัวข้อการทำกิจกรรมในวันนี้ คือ เราจะสร้าง Makerspace ได้อย่างไร ?

Vivita คืออะไร

 • คือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ช่วยส่งเสริมศักยภาพให้แก่นักเรียนทั้งด้านความคิดและทักษะ เพื่อสร้างอนาคตของตนเองโดยมีอยู่ใน 7 ประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น เอสโตเนีย สิงคโปร์ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และลิทัวเนีย
 • เป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน
 • ViVistop คือ Makerspace สำหรับเด็กเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กได้ออกแบบในสิ่งที่ชอบของตนเองโดยมีเด็กอายุ 8-15 ปีเข้ามาสร้างนวัตกรรมได้

Makerspace คืออะไร

 • Makerspace ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่คือ สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ (Learning Environment)
 • มีองค์ประกอบการในออกแบบดังนี้
 • WHY = Vision and Theme (สิ่งที่นักเรียนต้องการ)
 • WHO = Culture and People (นักเรียนคือคนสร้างนวัตกรรม)
 • HOW = Activities and Facilitation (กิจกรรมและการอำนวยความสะดวกใน Makerspace)
 • WHAT = Physical Environment, Tools, and Resources (สภาพแวดล้อม เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ)

WHY ทำไมต้องสร้าง Makerspace ให้เด็กได้เรียนรู้ ?

 • เพราะการทำนายอนาคตได้ดีที่สุดคือการสร้างมันขึ้นมา โดย Alam Kay
 • เพื่อเตรียมพร้อมเด็กให้มีทักษะในการเรียนรู้ในอนาคต โดยเชื่อว่า Makerspace จะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่นักเรียน

Culture วัฒนธรรมของ Makerspace ได้แก่

 • เด็กๆ มีอิสระที่จะจินตนาการ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในหลักสูตร
 • เด็กๆ มีพื้นที่ของความหลงใหล
 • เด็กๆ สนุกที่จะได้ลงมือทำ
 • เด็กๆ เป็นผู้กำกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เป็นพื้นที่แห่งการช่วยเหลือกัน สนับสนุนกัน สร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วยกัน
 • มีความเชื่อว่าโลกนี้สามารถควบคุมได้

จะเริ่มต้นสร้าง Makerspace อย่างไร

 • เริ่มต้นเป็นคนที่ช่างสงสัย อยากรู้อยากเห็น
 • เรียนรู้ร่วมกับเด็ก
 • ทำกิจกรรม Hacking day, และอย่ากลัวความล้มเหลว

สรุปการสร้าง Makerspace ที่ดี ต้องทำอย่างไร ?

 • คิดถึง WHY และ Vision ของการสร้าง Makerspace
 • คิดถึงการสร้างวัฒนธรรมใน Makerspace
 • เปลี่ยนแปลงตัวคุณครูเองมาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2379 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6007 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6653 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
328 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
60 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9188 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)