บูรณาการ STEAM พายผักโขม LKM STAR

FutureEd Fest
FutureEd Fest 165 views • 6 เดือนที่แล้ว
บูรณาการ STEAM พายผักโขม LKM STAR


โรงเรียนมีพื้นที่ land sharing สวนผักและสมุนไพรที่ให้เด็กๆแต่ละชั้นได้ดูแลพื้นที่ของตนเองให้เด็กมีความรับผิดชอบมีความภูมิใจและมีความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นแหล่งเรียนรู้หาความรู้บูรณาการกับวิชาต่างๆโดยมีความโดนเด่นด้านการนำวัตถุดิบจากในสวนสมุนไพรไปทำอาหารที่มีความแปลกใหม่ที่เน้นสรรพคุณ และภาชนะจากธรรมชาติ เช่น ซูชิข้าวยำ ไข่ตุ๋นจักวาลจนมาถึงการทำพายผักขม ผักโขมที่ขึ้นง่ายและมีเยอะมากในแปลงผักจะทำยังไงให้ผักโขมนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปสร้างรายได้ได้อีกด้วยเพราะโรงเรียนมีแห่งเรียนรู้ของจริงคือตลาดนัดขายของของเด็กที่เน้นให้เด็กรู้จักการใช้เงินเห็นคุณค่าของของที่มีอยู่ ซึ่งมีแนวคิดเริ่มต้นในการนำผักโขมมาทำเป็น น้ำปั่น ผักขมทอด ผักขมอบชีสจนมาถึงพายผักโขมเริ่มจากเด็กๆได้ทดลองลงมือทำในส่วนของแป้งพายมีการทดลองนำส่วนผสมต่างๆจากการ ชั่ง ตวงปริมาณที่ได้ศึกษามาผลลัพธ์ที่ได้ คือ สามารถทำแป้งพายได้สำเร็จซึ่งได้ลองให้น้องๆเพื่อนๆครูและผอ.ได้ชิมซึ่งทุกคนบอกว่าแป้งอร่อยต่อจากนั้นมีการทดลองทำพายผักโขมอีกครั้งแต่ก็เจอปัญหาคือรสชาติดีแต่หน้าตาไม่สวยทำให้ดูไม่น่ารับประทานจึงเกิดการคิดแก้ไขปัญหาโดยการ หาวัตถุดิบต่างๆมาตกแต่งหน้าตาพายให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือพายผักโขมมีหน้าตาที่ดีและรสชาติดีเหมาะที่จะนำไปจำหน่ายหาหายได้ซึ่งในระหว่างที่ทดลองทำมีการสอดแทรกการบูรณการความรู้ในรายวิชาต่างๆเข้าไปด้วย

ซึ่งโรงเรียนจะต่อยอดโดยการใช้ผักโขมอีกหนึ่งชนิดที่มีสีแดงมาทดลองทำพายอีกและทดลองทำเมนูอื่นๆจากสวนผักที่โรงเรียนมีฝึกการคิดจินตนาการของเด็กๆที่จะนำของที่มีอยู่มาทำเป็นนวัตกรรมใหม่ๆและต่อยอดไปถึงการขายคิดบรรจุภัณฑ์คำนวนต้นทุนกำไรในการขายไปเป็นผู้ประกอบการน้อยๆในอนาคตมาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต
3:00 ชั่วโมง

10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ

การสร้างธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากสำหรับยุคนี้ แต่การจะสร้างให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน และแน่นอนว่า การจะเริ่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Academy

10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือเปรียบเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงมีความสำคัญเป็น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการอ่าน

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
378 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
TBN Teacher Hero นวัตกรรม ส่องหา(ทำ) ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา และสุขภาวะให้ชุมชน
25:06
Starfish Academy

TBN Teacher Hero นวัตกรรม ส่องหา(ทำ) ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา และสุขภาวะให้ชุมชน

Starfish Academy
161 views • 1 ปีที่แล้ว
TBN Teacher Hero นวัตกรรม ส่องหา(ทำ) ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา และสุขภาวะให้ชุมชน
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
01:17:25
Starfish Academy

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
1028 views • 6 เดือนที่แล้ว
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
479 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1