ระบบการศึกษาไร้พรมแดนคืออะไร?

Starfish Academy
Starfish Academy 13578 views • 6 เดือนที่แล้ว
ระบบการศึกษาไร้พรมแดนคืออะไร?

หากพูดถึงระบบการศึกษาไร้พรมแดนเมื่อราว 10 ปีหรือ 20 ปีก่อนก่อน ภาพที่หลายๆ คนนึกถึงก็คงจะเป็นการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล การเรียนรู้จากทีวีบานเล็กหรือบานใหญ่ เป็นวิดีโอที่อัดไว้หรือเป็นการถ่ายทอดสดทางทีวี ความหมายของ ‘ระบบการศึกษาไร้พรมแดน’ ที่เราเข้าใจก็ดูเหมือนจะอยู่เพียงแค่ในรูปแบบนี้เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน แน่นอนว่าระบบการศึกษาไร้พรมแดนที่เราเคยรู้จักได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ขอบเขตความหมาย รูปแบบ หรือช่องทางการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดนต่างๆ ได้มีการขยายและในรูปแบบที่เราเคยรู้จักกันก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปให้เด็กๆ แล้วอย่างมาก

ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ไร้พรมแดน หรือระบบการศึกษาไร้พรมแดนกันค่ะ การเรียนรู้ไร้พรมแดนคืออะไร? การเรียนรู้แบบ Online อย่างง่ายๆ ที่ Starfish Labz นี้ก็เรียกว่าระบบการศึกษาไร้พรมแดนด้วยไหม? มาสำรวจเรื่องราวของการเรียนรู้ไร้พรมแดนไปด้วยกันในบทความนี้กันเลยค่ะ

การเรียนรู้ไร้พรมแดนคืออะไร?

การศึกษาทางไกลหรือระบบการศึกษาไร้พรมแดน หมายถึงการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดว่าต้องอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน ในรูปแบบตัวต่อตัวจริงๆ หรือในทางกายภาพ แต่เป็นการเรียนรู้ที่ข้ามขอบเขตทั้งเรื่องสถานที่และเวลา เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ ที่บ้านและไปจนถึงในสถานที่ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน อย่างที่กล่าวไปว่านอกเหนือจากการถ่ายทอดสดทางทีวีหรือในรูปแบบวีดิทัศน์ การเรียนรู้ไร้พรมแดนยังได้มีการวิวัฒนาการ เติบโต และได้รับการพัฒนาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและความต้องการในการเรียนรู้ต่างๆ จนกลายเป็นการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบมากมาย เช่น

  • การลงเรียนคอร์ส Online ในเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
  • การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างแบบ Online และที่โรงเรียน 

การเรียนรู้บนแอปพลิเคชัน หรือผ่าน AI ในลักษณะเครื่องมือการเรียนรู้อัตโนมัติต่างๆ

ในแง่นี้ ระบบการศึกษาไร้พรมแดนที่เราเคยรู้จักกันจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่ในรูปของการประชุมทางไกล (Teleconferenced-Based Instruction) หรือในรูปแบบวิดีโอ วีดิทัศน์ หรือโทรทัศน์อีกต่อไปแล้วแต่ยังรวมถึงในรูปแบบอื่นๆ มากมาย เช่น ผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Instruction), ผ่านเว็บไซต์ (Web-Based Instruction) หรือผ่านแอปฯ (App-Based Instruction) ที่เราชื่นชอบนั่นเองเองค่ะ 

คุณประโยชน์ของการศึกษาไร้พรมแดน

1. การศึกษาไร้พรมแดนช่วยกระจายโอกาสการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นโซลูชันในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการเรียนรู้ของเด็กๆ ในทุกๆ ที่ทั้งในแง่ของการเรียนรู้ที่โรงเรียนและการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง

2. การศึกษาไร้พรมแดนช่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนวิธีการเรียนรู้และการจัดการศึกษา ช่วยสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ และยังรวมถึงความสนุกสนาน

3. การศึกษาไร้พรมแดนช่วยลดอุปสรรคด้านทรัพยากร สถานที่ เวลา และบุคลากร สามารถใช้เป็นโซลูชันสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ ในทุกๆ ที่

4. การศึกษาไร้พรมแดนในรูปของการเรียนรู้แบบผสมผสานสามารถช่วยลดภาระของครูรวมถึงสถาบันและการศึกษา ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้คงคุณภาพในช่วงเวลาวิกฤตที่การเรียนการสอนที่โรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบอาจเป็นไปไม่ได้

5. การเรียนการสอนทางไกลสามารถแพร่กระจายและเข้าถึงตัวบุคคลได้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง ไม่เพียงแค่เด็กๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ แต่ยังรวมถึงบุคคลในทุกๆ วัย เสริมสร้างแนวคิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Life-long Learning) แม้จะพ้นช่วงการเรียนรู้ที่โรงเรียนหรือที่มหาวิทยาลัยไปแล้ว

4 หัวใจสำคัญ ช่วยสร้างสุดยอดการเรียนรู้ไร้พรมแดน

1.ผู้เรียน

การเรียนรู้ไร้พรมแดนที่ดีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนมีอิสระในการกำหนดเวลา สถานที่ และวิธีเรียนของตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น จากการสอนโดยผ่านการสื่อสารทางไกล วีดิทัศน์ที่ผลิตเป็นรายการ วีดิทัศน์ที่บันทึกจากการสอน ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอนในรูปของบทเรียนด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

2.ผู้สอน

นอกเหนือจากการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญของการเรียนรู้ไร้พรมแดนก็คือการมีตัวเลือกความหลากหลายของผู้สอนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นคุณครูในระดับโรงเรียนหรือไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในวัยทำงาน ในอุตสาหกรรมต่างๆ การเรียนรู้ไร้พรมแดนก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการการเรียนรู้ได้ 

3.การจัดการบริหารอย่างสร้างสรรค์

การเรียนรู้ไร้พรมแดนการจัดระบบการจัดที่ดี อาจมีครูที่ปรึกษาประจำตัวผู้เรียน มีที่ปรึกษาที่อาจจะไม่ใช่คุณครู รวมไปถึงการเปิดกว้าง การมีความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในกรอบเดิมๆ

4.การควบคุมคุณภาพ

การเรียนรู้ไร้พรมแดนที่ดีควรมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอมีการคัดเลือกผู้สอนและบุคลากร มีวิธีการประเมิน และวิธีการปรับปรุงรวมถึงการให้บริการต่อผู้เรียนที่ดีต่างๆ นอกเหนือจากนี้ ยังควรมีการคอยอัปเดตเนื้อหาให้มีความทันสมัย มีการตรวจดูความถูกต้องของเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ

Hybrid Learning และการเรียนรู้ Online ตัวอย่างสุดยอดการเรียนรู้ไร้พรมแดนในยุคปัจจุบัน

กล่าวมาถึงตรงนี้ ผู้อ่านหลายๆ คนคงพอเห็นภาพและเข้าใจกันมากขึ้นแล้วว่าการเรียนรู้ทางไกลที่เราคุ้นเคยกันได้มีการปรับและพัฒนา และสองตัวอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดการเรียนรู้ไร้พรมแดนก็คือ Hybrid Learning การเรียนรู้เชิงผสมผสานทั้งที่โรงเรียนและแบบ Online ในสถาบันการศึกษา และการเรียนรู้ Online เช่น ผ่านแพลตฟอร์ม Starfish Labz หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในอนาคตที่ดีอย่างยิ่ง และเรียกได้ว่าจะต้องมีอิทธิพลและความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้เราได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2326 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED
25:11
Starfish Academy

ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED

Starfish Academy
157 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
234 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2