การเปลี่ยนแปลงสำคัญในเทรนด์การศึกษาที่การศึกษาไทยในอนาคตต้องจับตามอง ตอนที่ 1

Starfish Academy
Starfish Academy 28659 views • 8 เดือนที่แล้ว
การเปลี่ยนแปลงสำคัญในเทรนด์การศึกษาที่การศึกษาไทยในอนาคตต้องจับตามอง  ตอนที่ 1

เมื่อพูดถึงการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต นอกเหนือจากการสำรวจดูความต้องการและปัญหาต่างๆในประเทศแล้ว จริงๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่มีคุณประโยชน์ไม่แพ้กันก็คือการเปิดความคิด เปิดใจของเรา สำรวจดูการเปลี่ยนแปลงสำคัญอื่นๆในต่างประเทศ ตลอดจนในระดับโลกเพื่อนำมาปรับใช้ ต่อยอด ผสมผสาน และพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงมีคุณภาพ แต่ยังอาจเป็นความก้าวหน้า เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เป็นจุดเริ่มต้นของศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ ที่อาจจะไม่เคยแม้กระทั่งมีมาก่อนเลยในบ้านของเรา

 แต่เจ้าบรรดาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกที่ว่านี้จะมีอะไรบ้าง ในบทความนี้ Starfish Labz ได้คัดสรร 10 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เริ่มต้นที่ 5 แนวโน้มแรกกันก่อน จากรายงานผลการศึกษาล่าสุดของ Google Education มาให้ทุกคนกันแล้วค่ะ

จะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใดที่น่าสนใจและอาจมีความสำคัญต่อการศึกษาไทยในอนาคตกันบ้าง มาเริ่มกันเลย

1.นักเรียนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ความต้องการที่มากขึ้นต่อนักเรียนที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมและโลก

ท่ามกลางปัญหาทั้งในปัจจุบันและที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางการศึกษาที่ Google Education ได้ระบุไว้ในรายงานผลการศึกษาก็คือความสำคัญและความต้องการที่มากขึ้นต่อการพัฒนานักเรียนให้สามารถกลายเป็นมนุษย์และพลเมืองที่ดี มีทักษะ พลัง และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมนั่นเองค่ะ

โดยเมื่อพูดถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้ สามแรงขับเคลื่อนหลักที่ผลการศึกษากล่าวถึงก็คือการสอนเรื่องจิตวิญญาณสาธารณะหรือความสำคัญในการมีส่วนร่วมทางพลเมือง (civic engagement) ให้กับเด็กๆ, การเพิ่มพูนและบ่มเพาะทักษะการแก้ไขปัญหา (problem-solving proficiency) และท้ายสุดคือ การพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ (social and emotional competencies) ให้กับพวกเขา

2.การเดินหน้าสู่การศึกษาที่เน้นทักษะหรือสมรรถนะ

“ความคิดที่ว่าเราเรียนเพื่อหางานเป็นแนวคิดในอดีตแล้ว วันนี้ เราเรียนเพื่อสร้างอนาคต เพื่อสร้างงานที่เราอยากทำ” - Andreas Schleicher, ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายการศึกษาและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญผู้มีส่วนร่วมในผลการศึกษา

จากในอดีตที่เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญกันไปที่ตัวอาชีพหรือแขนงสาขาวิชาต่างๆ หนึ่งในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ Google Education สำรวจพบและนำเสนอก็คือการเปลี่ยนผ่านจากเพียงแค่สาขาวิชาอย่างเดียวมาที่การให้ความสำคัญกับทักษะ สมรรถนะที่เด็กๆ สามารถพัฒนา ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถสลับสับเปลี่ยนไปใช้ในแขนงอื่นๆ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย (transferrable) ในกรณีที่เขาต้องการเปลี่ยนงาน โดยในหลากหลายทักษะที่มีความสำคัญ 5 ทักษะที่ได้รับการพูดถึงก็คือ

1.  ทักษะการวิเคราะห์และนวัตกรรม

2.  ทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Active Learning) และกลยุทธ์การเรียนรู้

3.  ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

4.  ทักษะการคิดวิเคราะห์

5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่โดดเด่น แปลกใหม่ เป็นแบบฉบับ และความคิดริเริ่ม ลงมือทำ

3. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาสำรวจและช่วยค้นหาปัญหาในระบบการศึกษา

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยียังคงได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีอย่างต่อเนื่อง และนอกเหนือจากในแง่ของการผลิตเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเด็กๆ หรือเพื่อคุณครูแล้ว อีกหนึ่งแนวโน้มก็คือเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการศึกษา การช่วยผู้บริหารตลอดจนนักวิจัย นักการศึกษาให้สามารถทำการสำรวจและค้นหาต้นตอของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีในลักษณะนี้ซึ่งเริ่มมีแล้วในต่างประเทศ เช่น การเปิดตัว JobTech Development ของประเทศสวีเดนที่ใช้เทคโนโลยี AI และศาสตร์ Big Data ค้นหาและระบุทักษะในอนาคตที่เป็นที่ต้องการในบรรดาองค์กร เพื่อมองหาช่องว่างและความเลื่อมกันของทักษะและความต้องการระหว่างองค์กรและผู้ทำงาน (skills gaps) ตลอดจนเพื่อช่วยให้รัฐบาลมองเห็นอุตสาหกรรมและแขนงวิชาที่กำลังเติบโตภายในประเทศ

4.การบ่มเพาะการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบทางการแล้ว อีกหนึ่งแนวโน้มที่มีความสำคัญและแน่นอนว่าจะต้องมีบทบาทอย่างยิ่งยวดในรูปแบบการเรียนทั่วโลกก็คือวัฒนธรรมและแนวคิดใหม่ในการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต หรืออธิบายโดยง่ายก็คือ การปรับความคิดจากเดิมที่ว่าการศึกษาหยุดแค่มัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยมาที่การศึกษา สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชั่วชีวิตของบุคคลหนึ่งๆ แม้จะเรียนจบออกไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้เรียนจบลง กลับกัน ยิ่งเติบโต เราก็กลับยิ่งต้องเรียนรู้ที่จะมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อสิ่งที่เราเคยรู้และสิ่งใหม่ๆ ที่เราสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อยู่เสมอ

โดยในแนวโน้มนี้ แน่นอนว่าอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญก็คือ E-Learning Platform หรือแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ เช่น Udemy และในระดับภายในประเทศหนึ่งๆ เช่น Starfish Labz สำหรับเด็กๆ คุณครู และผู้ที่สนใจการเรียนรู้ พัฒนาทักษะต่างๆ ประโยชน์เพิ่มเติมในประเทศไทย

5.การก้าวสู่การเรียนรู้ที่ใส่ใจกับ Passion ของนักเรียน

การพัฒนาสมรรถนะให้เด็กๆ คงจะไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าใดเลย หากเขาไม่ได้มีโอกาสนำไปใช้ต่อกับสิ่งที่เขามี Passion หรือสนใจ นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับทักษะที่สามารถต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องแล้ว (transferrable skills) อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือการหันมาจริงจังและใส่ใจกับความชื่นชอบ ความสนใจ หรือ Passion ของเด็กๆ นั่นเองค่ะ

โมเดลการเรียนรู้ที่มี Passion เป็นหัวใจจริงๆ ยังมีชื่ออย่างเป็นทางการอีกด้วย เรียกว่า ‘The Montessori Method’ ซึ่งมีแก่นหลักคือการให้ตัวเด็กหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้อิสระแก่เด็กในการสนใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความชอบของเขา บ่มเพาะคุณลักษณะความสามารถในการนำตนเอง (autonomy) และการรู้จักตัวเอง (agency) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญทีเดียวต่อการกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีสุขภาพใจและกายที่ดี

สรุปสาระสำคัญ (Key Takeaway)

นอกเหนือจากการสำรวจและศึกษาความต้องการต่างๆ ภายในประเทศเพื่อการพัฒนา อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคตและในการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาก็คือการสำรวจดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เทรนด์ ความสำคัญและสิ่งที่จะมีอิทธิพลและเป็นประโยชน์ต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ในบทความนี้ เราได้เรียนรู้กันไปแล้ว 5 ถึงเทรนด์การเปลี่ยนแปลง ส่วนอีก 5 เทรนด์ที่เหลือนั้นจะเป็นอะไร พบกันในบทความตอนที่ 2 นะคะ 

อ้างอิง: 

●    The Future of Education | Google for Education

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2267 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED
25:11
Starfish Academy

ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED

Starfish Academy
153 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
229 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2