Maker Fest “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม

FutureEd Fest
FutureEd Fest 378 views • 7 เดือนที่แล้ว
Maker Fest  “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม


Makerspace โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคุณธรรมมีเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน คือ การฝึกพัฒนาคุณธรรมเชิงสัมพันธ์ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมมารยาทไทยด้านการสนทนาโดยนักรียนได้สำรวจปัญหาด้านมารยาทในโรงเรียนซึ่งพบปัญหา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาที่ 1 การพูดไม่สุภาพ ,ปัญหาที่ 2 คือ การไหว้และปัญหาที่ 3 คือ การไม่เคารพรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่ ดังนั้นครูจึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน 16 คน เป็นแกนนำในการคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและชั่วโมงแนะแนวให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารการรู้จักสังคม และทักษะด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพและมีความหมาย

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

นักเรียนช่วยกันระดมปัญาหากำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการพูดไม่สุภาพจนได้แนวทางหรือวิธีการ คือ การสร้างหนังสือการ์ตูนดิจิตอลเนื่องจากนักเรียนได้สังเกตว่าเพื่อนนักเรียนหรือนักเรียนส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนบวกกับนักเรียนมีความสามารถด้านการวาดรูปเป็นทุนเดิมดังนั้นหากทำหนังสือการ์ตูนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจะเป็นวิธีการที่นักเรียนสนใจและเข้าถึงได้ง่ายและสามารถลงมือทำให้สำเร็จได้มากโดยพัฒนาผลงานผ่าน 5 ขั้นตอนของกระบวนการ STEAM Design Process ตามความถนัดหรือความสามารถและความสนใจของนักเรียนซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้คำพูดบูลลี่นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดจากการได้สร้างสรรค์ผลงานหนังสือการ์ตูนนักเรียนสนใจพัฒนาต่อยอดทำเป็นหนังสือการ์ตูนซีรี่ย์หรือสร้างเป็นวิดีโอและเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์แยกเป็นตอนย่อยๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้ชมมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดสร้างรายได้เสริมได้ในอนาคตมาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6207 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2475 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
250 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6051 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
338 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข