ภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยง สู่เซตเครื่องประดับสุดเก๋

FutureEd Fest
FutureEd Fest 263 views • 6 เดือนที่แล้ว
ภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยง สู่เซตเครื่องประดับสุดเก๋

จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมมาจากกิจกรรมชุมนุม ฮาว ทู ทิ้ง ซึ่งเป็นการนำเอาขยะหรือของเหลือใช้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เด็กๆ จึงได้คิดค้นนวัตกรรม “ต่อยอดภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยงสู่เซ็ตเครื่องประดับสุดเก๋”เป็นการเพิ่มความโดดเด่นของชุดกะเหรี่ยงให้มีความแปลกใหม่และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้าเหลือใช้ได้โดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process ในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งที่เด็กๆ ได้วางแผนทำเครื่องประดับคือ ทำที่คาดผม ยางผูกผม ต่างหู หรือแหวนจากเศษผ้าถือเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์และออกแบบเครื่องประดับได้ตามความสนใจเพื่อต่อยอดนวัตกรรมให้มีความหลากหลายและสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายได้

ส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าของเศษผ้าเหลือใช้โดยการออกแบบเครื่องประดับให้เข้ากับชุดของแต่ละชนเผ่าเน้นดีไซด์ที่เก๋และมีความเป็นโมเดิร์นสามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมการออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2494 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6240 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2476 ผู้เรียน

Related Videos

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6069 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
338 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
493 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1