Visual Thinking

FutureEd Fest
FutureEd Fest 878 views • 6 เดือนที่แล้ว
Visual Thinking

การจด Visual Note เป็นหนึ่งในรูปแบบของการสื่อสาร สมัยก่อนที่จะมีภาษาใช้สื่อสารกันในปัจจุบัน คนสมัยโบราณ ใช้การวาดภาพเพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น

ดังนั้น การจด Visual Note จึงกลายมาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้สื่อสารโดยใช้หลักการ คือ ข้อมูล + รูปภาพ ผ่านการทำงานของสมองทั้ง 2 ส่วน (ซีกซ้าย และซีกขวา) เพราะหัวใจสำคัญของการจด Visual Note คือ ไม่จำเป็นต้องจัดระเบียบ แต่เราต้องจัดระบบให้ภาพ

ประโยชน์ของการจด Visual Note คือ 1) เสริมต่อไอเดีย 2) สื่อสารกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เก็บข้อมูลไว้ได้ หลังจากที่จบงาน

กระบวนการทำงานแบบ Visual Note คือ 1) มีข้อมูล มีตัวอย่าง 2) สร้างแรงบันดาลใจจากจินตนาการ 3) สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา

ทำไมการจด Visual Note จึงมีความสำคัญ เพราะ 1) ฝึกทักษะการดู และฟัง 2) ฝึกทักษะการ

คิด ตามประสบการณ์ 3) วาดออกมา 4) ตรวจสอบความเข้าใจใน 3 มุมมอง ได้แก่ 1. สิ่งที่เราเข้าใจถูกต้องหรือไม่ 2. สิ่งที่เราเข้าใจ สร้างความเข้าใจให้คนอื่นได้ไหม 3.สิ่งที่เราเข้าใจ คนอื่นเข้าใจ จะช่วยให้คนอื่นคิดอะไรได้มากกว่านั้นได้ไหม

หลักของการวาด Visual Note 14 ข้อ ดังนี้

 1. ดู form (รูปทรง เช่น วงรี วงกลม) และ feel
 2. วาดแบบ Symbolic แชร์ไอเดีย และผู้อื่นรู้ได้เลย และวาดแบบ Descriptive อธิบายรายละเอียด ให้ประสบการณ์ แต่ไม่ได้ไอเดีย
 3. การใช้ลูกศร เพราะมีนัยของการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ไป เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นกระบวนการ
 4. การใช้รูปดาว เพื่อเพิ่มความพิเศษเน้นข้อความ
 5. มีกรอบ Framing เพื่อจัดพื้นที่ในการคิด ซึ่งแต่ละกรอบไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
 6. รูปวงกลม รวมถึง bubble กล่องคำพูด
 7. การจดเป็น List เป็นหัวข้อต่างๆ
 8. การจัดกลุ่มข้อมูล เช่น ระบายสี จัดกรอบ
 9. การเขียน Challigraphy เพื่อฝึกเขียนตัวอักษรที่หลากหลาย
 10. การใช้ Diagram เพื่อบ่งบอกสถานะต่างๆ เช่น Relationshhip ต่างๆ การเปรียบเทียบ การควบรวม
 11. การบอกจำนวน Quantity เขียนให้ชัดเจน เช่น กำหนดจำนวนตัวเลข
 12. การใช้ Icons ต่างๆ
 13. จัดลำดับความสำคัญของข้อความ
 14. จัด Layout ให้สวยงาม เช่น วาดเป็น timeline วาดเป็นคอลัมน์ วาดเป็น random

3 เทคนิคการวาด Visual ได้แก่

 1. เขียนให้เป็นคำๆ ตัวๆ
 2. หาปากกาที่เขียนแล้วให้น้ำหนักที่ต่างกัน
 3. เขียนตัวอักษรให้ตรง

สรุปสุดท้าย วิทยากรกำหนดโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมกลับไปฝึกฝนฝีมือในการวาด Visual Note ได้แก่

 1. อะไรที่เป็นคำที่บอกคน
 2. สัตว์ / สิ่งของ
 3. สถานที่ทางกายภาพ และจินตภาพ
 4. กระบวนการ เป็นคำกริยา
 5. แนวคิด (ความคิดที่รวบยอดที่บอกกระบวนการและความหมายเจาะจง)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6730 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
54258 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
01:17:25
Starfish Academy

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
1028 views • 6 เดือนที่แล้ว
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration