นวัตกรรมกระเป๋าจากฝาขวดน้ำ

FutureEd Fest
FutureEd Fest 2251 views • 7 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรมกระเป๋าจากฝาขวดน้ำขยะ ถือเป็นปัญหาสำคัญที่โรงเรียนบ้านห้วยเสืออยากแก้ไขเป็นลำดับต้นๆโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติกและฝาขวดที่เมื่อนำไปขายแล้วจะได้ราคาดีกว่าขยะประเภทอื่นๆทางโรงเรียนจึงเกิดไอเดียในการนำขยะมารีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะโดยได้คิดค้นนวัตกรรม“กระเป๋าจากฝาขวดน้ำ”และได้มีการนำวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ตุ๊กตาใส่ชุดชนเผ่าต่างๆ มาประดับเพื่อเพิ่มสีสันของกระเป๋าให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนอีกทางหนึ่งด้วยโดยมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมดังนี้

ซึ่งมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดค้นรูปแบบและดีไซด์ของกระเป๋าให้มีความทันสมัยเพื่อให้ผู้ซื้อมีโอกาสได้เลือกได้อย่างหลากหลายและเพิ่มการโพสขายออนไลน์เพื่อกระตุ้นยอดขายและให้เด็กได้มีทักษะการขายที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning การฟื้นฟูภาวะถดถอยด้วยการช่วยเหลือผู้เรียน

การเรียนรู้ที่ถดถอยจะหายไป หากได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากผู้มีความชำนาญ และการสร้างความร่วมมือผ่านการเรียนรู้ของคณะ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การฟื้นฟูภาวะถดถอยด้วยการช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning การฟื้นฟูภาวะถดถอยด้วยการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต
3:00 ชั่วโมง

10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ

การสร้างธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากสำหรับยุคนี้ แต่การจะสร้างให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน และแน่นอนว่า การจะเริ่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Academy

10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
01:41
Starfish Labz

ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Starfish Labz
29 views • 7 เดือนที่แล้ว
ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1270 views • 7 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
01:16:10

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

262 views • 1 เดือนที่แล้ว
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
01:17:25
Starfish Academy

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
1168 views • 7 เดือนที่แล้ว
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA