นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว

FutureEd Fest
FutureEd Fest 735 views • 6 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรม ถูกคิดค้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เนื่องด้วยสภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาว คือ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธ์ ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็นได้ นวัตกรรมจึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นด้วยกระบวนการ Active Learning มีเทคนิคให้ครูผู้สอนนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายเพื่อปูพื้นฐานทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดีโดยมีชุดการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

  1. ชุดกิจกรรมวิชาภาษาไทย ได้แก่การเรียนพยัญชนะ และมีรูปภาพประกอบ
  2. ชุดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการผสมผสานการสะกดคำระหว่างไทย และไทยกริชเข้าด้วยกัน
  3. ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้รู้จักจำนวน รู้จักนับจุด และนับนิ้วมือ

ชุดกิจกรรมวิชาภาษาไทย : 3 วิธีการสอนนวัตกรรม 3R สอนง่าย สอนสนุก ช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ (สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาตอนต้น)

วิธีการที่ 1: การสอนพยัญชนะด้วยการแบ่งเป็น 4 ชุดย่อย เริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหายาก

  • ชุดที่ 1 รูปสัตว์ (12 ตัว)
  • ชุดที่ 2 เป็นพยัญชนะที่ใช้บ่อย (12 ตัว)
  • ชุดที่ 3 เป็นพยัญชนะที่ไม่ได้ใช้บ่อย (8 ตัว)
  • และชุดที่ 4 เป็นพยัญชนะที่ไม่นิยมใช้ (12 ตัว) การเรียนสระ ประกอบด้วย สระ อา อี อู

จุดเด่นของวิชาภาษาไทย คือ การมีชุดคำศัพท์ภาษาไทยพร้อมรูปภาพประกอบ ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และหนังสือฝึกอ่านภาษาไทย สำหรับเทคนิคในการจัดกิจกรรมพยัญชนะไทย เริ่มจากรูปภาพ บัตรคำ หรือบัตรภาพ

วิธีการที่ 2 : สอนอ่านแบบประสมสระกับพยัญชนะ 2 ชุดแรก (ชุดสัตว์ และชุดที่นิยมใช้บ่อย) เริ่มประสมกับสระ “อา อี อู” ด้วยคำง่ายๆ พยางค์เดียว เช่น มา ชา ดา / ที นี ยี / รู ฮู ปู

*หมายเหตุ จะมีบางคำที่จะต้องออกเสียงสูง โดยคุณครูจะใช้การลากมือไปด้านบนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการออกเสียงสูง เช่น ขา* สา* ผา* / ผี* สี* / หู* สู* ขู* เป็นต้น

วิธีการที่ 3 : สอนอ่านคำที่มีความหมายจากการอ่านคำที่ประสมสระ “อา อี อู” ได้แล้วเริ่มจากคำง่ายๆ ที่พบเห็นได้ตามชีวิตประจำวัน เช่น จี อยู่ ใน นา

กิจกรรม เรือบก ภาษาพาเพลิน โดยการให้นักเรียนจินตนาการ เพื่อให้นักเรียนหาคำที่ครูกำหนด แล้วให้นักเรียนพายเรือไปหาคำศัพท์ / กิจกรรม อ่านได้ให้เลย ให้นักเรียนออกมาอ่านคำศัพท์ ใครอ่านได้จะได้รางวัล

ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ : นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เปลี่ยนวิชาเลขให้ “ง่าย” สอนให้ “สนุก” (สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาตอนต้น)

เทคนิคการบวกเลขด้วยจุด และนิ้วมือที่เหมาะกับพัฒนาการเด็ก

ขั้นตอนที่ 1: ให้นักเรียนรู้จักค่าของจำนวนตั้งแต่ 0-9 โดยให้นักเรียนบวกเลข

เทคนิค 1: ใช้สิ่งของรอบตัวและเพิ่มจำนวนทีละ 1 เช่น ใบไม้ ขวดน้ำ

เทคนิค 2: สอนให้นักเรียนรู้จักเลข 0-10 ซึ่งแบ่งเป็นชุด

ขั้นตอนที่ 2: ให้นักเรียนบวกเลขตามจุดตั้งแต่ 1-4

เทคนิค 1 : กำหนดจุดที่ตัวเลข (ตรงมุม) และนับต่อ

ขั้นตอนที่ 3 : ให้นักเรียนบวกเลข 5-9 โดยใช้นิ้วมือ

ชุดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ : ‘ไทยกริช’ นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านปลาดาว ช่วยเด็ก ‘อ่านออก จำศัพท์ได้ ใช้ได้จริง’ (สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาตอนต้น)

ขั้นตอนที่ 1: รู้จักพยัญชนะ 26 ตัว โดยการแบ่งออกเป็นชุด ตั้งแต่ A-Z ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ เรียนรู้ตามสีที่กำหนดการอ่านออกเสียง การเรียนพยัญชนะไทยกฤษ(Thaiglish Alphabet)

ขั้นตอนที่ 2: การอ่านออกเสียง ไทยกริช (มีการผสมกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เป็นคำศัพท์ที่อยู่รอบตัว เช่น สัตว์ ครอบครัว ร่างกาย อาหาร บ้าน

ขั้นตอนที่ 3: ฝึกอ่านหนังสือ English Reading Book เป็นหนังสือฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

ทั้ง 3 ชุดกิจกรรมที่คุณครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาวได้นำมาแลกเปลี่ยนในวันนี้ คุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า “ได้ประโยชน์และได้เทคนิคในการนำไปปรับใช้ได้จริง”

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2384 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6030 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ทำให้นักเรียน เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความจริง และช่วยพัฒนาทักษะในการทำ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss
Starfish Academy

Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2404 ผู้เรียน

Related Videos

ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
01:41
Starfish Labz

ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Starfish Labz
29 views • 6 เดือนที่แล้ว
ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6653 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
01:17:25
Starfish Academy

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
1007 views • 5 เดือนที่แล้ว
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
191 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day