Hashtag Active learning

66 results for "Active learning"

การศึกษาภาคบังคับ..ใช้กับชีวิตจริงได้หรือไม่

การศึกษาภาคบังคับ..ใช้กับชีวิตจริงได้หรือไม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2014 views • 28.08.20

หากการศึกษา คือ การเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่สำเร็จรูปพร้อมใช้งานไว้เพื่อเด็ก โดยที่เขาเองไม่เคยรับรู้เลยว่าสิ่งนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้าง มีปัญหาอะไร จะแก้ปัญหาอย่างไร มีกระบวนการอะไร ใครเกี่ยวข้องบ้าง แล้วทางออกจะเป็นอย่างไร ฯลฯ ซึ่งเขาไม่ต้องรับรู้เรื่อง ...

การศึกษาภาคบังคับ..ใช้กับชีวิตจริงได้หรือไม่
พระสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้นักเรียนได้ (New Normal)

พระสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้นักเรียนได้ (New Normal)

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1698 views • 21.07.20

สถานการณ์จะเป็นแบบไหน ไม่สำคัญ แต่หัวใจพระพุทธศาสนาต้องเข้าถึงด้วยการปฏิบัติจับหัวใจ หลักการ เป้าหมาย ให้แน่นค่อยไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ให้เป็น Active learning (เรียนแบบใฝ่รู้/ฉันทะ)อย่าสอนพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักการตนเอง ที่ขาด ...

พระสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้นักเรียนได้ (New Normal)
การจัดการศึกษาแบบ Active Learning บน Online Platform ในยุค COVID 19

การจัดการศึกษาแบบ Active Learning บน Online Platform ในยุค COVID 19

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
14662 views • 09.06.20

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันมีความเป็นไปได้สูงที่สถานการณ์โรคระบาดจะยืดเยื้อไปอีกนาน ความเป็นโลกาภิวัฒน์จะถูกทำลาย เพราะโรคระบาด โลกที่เคยกว้างก็จะแคบลง การศึกษาที่เดิมจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเป็นพลเ ...

การจัดการศึกษาแบบ Active Learning บน Online Platform ในยุค COVID 19
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
1382 views • 18.08.20

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 3ตัวอย่างกิจกรรม“เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จทำอย่างไร?การพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องให้ “โอกาส” ได้เรีย ...

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
3269 views • 18.08.20

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 2การอบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ เป็นอย่างไร? คำว่า “อบรมบ่มเพาะ” และ “ทักษะชีวิตความสำเร็จ” ในแต่ละคำมีความหมายที่เกี่ยวข้อง ...

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2
Active Learning กับการประยุกต์ใช้ในการสอนของเด็กๆ

Active Learning กับการประยุกต์ใช้ในการสอนของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
32047 views • 22.06.21

เรามี Set ตัวการ์ตูนน้องปลาดาวแบบพื้นหลังโปร่งใส เพื่อนำไปใช้ประกอบสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning ดาวน์โหลดกันได้ที่นี่ค่ะ >>> คลิก <<<(แจกฟรีสำหรับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะ)ช่วงนี้เรียกไ ...

Active Learning กับการประยุกต์ใช้ในการสอนของเด็กๆ