"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy 1988 views • 3 ปีที่แล้ว
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

แนวทางที่จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะให้กับลูก ในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่

หากมองในเชิงของทางการแพทย์ คุณพ่อคุณแม่ต้องหาโอกาส และเปิดโอกาสให้ลูกได้สัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้ได้มากที่สุด รวมถึงการปรับตัวตามบริบท และสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เรื่องเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับลูกได้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องต่อยอด และสอนลูกใน 2 เรื่อง หลัก ๆ คือ

1) ความฉลาดรู้ รู้ความคิด ความอ่าน รู้เพื่อจดจำ หรือรู้สิ่งที่เป็นพื้นฐาน

2) ความฉลาดทำ

การที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดี ฉลาดคิดและฉลาดทำ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของเขา เขาก็จะสามารถปรับตัวได้ทัน และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ การปรับตัวของเด็กนั้น มันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของความสามารถด้านสังคม และอารมณ์ของเด็กด้วยเช่นกัน

เมื่อหลักสูตรเปลี่ยน บทบาทของคุณครูจะต้องเปลี่ยน

สำหรับในโรงเรียน เราจะเห็นว่า เมื่อปรับหลักสูตรการเรียนแบบฐานสมรรถนะ เด็ก ๆ จะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และเขาจะเรียนรู้ว่าอันไหนที่เหมาะกับเขา อันไหนที่ตรงกับความชอบของเขา ดังนั้น บทบาทของคุณครูในโรงเรียนก็จะเปลี่ยนแปลงไป เพราะครูต้องเปลี่ยนไปเป็น Facilitator หรือโค้ช (Coach) ซึ่งมีเทคนิค ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก : ทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัย วางใจ และเกิดความศรัทธา หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเด็ก เขาก็จะกล้าขอคำปรึกษากับคุณครู

2. การฟังอย่างแท้จริง (Deep Listening) : ให้คุณครูพูดน้อยลง แต่ฟังเยอะขึ้น เพราะถ้าพูดเยอะแต่ฟังน้อย มันจะย้อนกลับไปในเรื่องพื้นที่ปลอดภัยระหว่างครู และเด็กมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้น

3. การตั้งคำถาม : ต้องรู้จักตั้งคำถามแบบปลายเปิด เพื่อให้เด็กฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การสะท้อน (Feedback) แต่ต้องระวังว่าการสะท้อนนั้น ต้องเป็นแบบสร้างสรรค์ เพื่อเสริมพลังทางบวกให้กับเด็ก การตั้งคำถามจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้

ดังนั้น ไม่เพียงแต่คุณครูเท่านั้นที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองในการเป็นโค้ช พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ทำเช่นเดียวกัน

จากเวทีเสวนา "เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูกตัวเอง" โดย Starfish Education

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
คุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

การเรียนรู้บทบาทภาระหน้าที่และเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และอุดมการณ์ของความเป็นครู

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2260 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Play and Learn classroom design

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Play and Learn classroom design
Starfish Academy

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
1124 ผู้เรียน

Related Videos

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
476 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
04:25
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย

Starfish Academy
54920 views • 3 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1012 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
444 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1