ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจกรรมที่ดีสำหรับนักเรียนพร้อมกับตัวอย่างใน booklet  5 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต (Makerspace)และ4 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน (อารมณ์ จิตใจ, ร่างกาย, สังคม, สติปัญญา)

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้เราจะมาแนะนำการออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) เพื่อช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอมรวมถึงการปรับรูปแบบการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านปลาดาว โดยทางโรงเรียนและคุณครูจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ ในการออกแบบนั้นครูต้องเรียนรู้ 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจกรรมที่ดีสำหรับนักเรียนพร้อมกับตัวอย่างใน booklet และดู 5 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต (Makerspace) พร้อมทั้งศึกษา 4 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านเพื่อให้ครูสามารถนำไปออกแบบด้วยตนเองได้

Learning Outcomes

6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet

เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจกรรมที่ดีสำหรับนักเรียนพร้อมกับตัวอย่างใน booklet

5 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต (Makerspace)

4 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน (อารมณ์ จิตใจ, ร่างกาย, สังคม, สติปัญญา)

4 บทเรียน

6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet

6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจกรรมที่ดีสำหรับนักเรียนพร้อมกับตัวอย่างใน booklet

เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจกรรมที่ดีสำหรับนักเรียนพร้อมกับตัวอย่างใน booklet

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
5 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต (Makerspace)

5 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต (Makerspace)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
4 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน (อารมณ์ จิตใจ, ร่างกาย, สังคม, สติปัญญา)

4 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน (อารมณ์ จิตใจ, ร่างกาย, สังคม, สติปัญญา)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

256 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
09.05.23

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ