สถานการณ์ทดสอบสมรรถนะเด็กง่าย ๆ

Starfish Academy
Starfish Academy 4017 views • 3 ปีที่แล้ว
สถานการณ์ทดสอบสมรรถนะเด็กง่าย ๆ

สมรรถนะ (Competencies of learners) เป็นเรื่องสำคัญที่เด็กทุกคนจะต้องมี ต้องใช้ อย่างเหมาะสม สมรรถนะประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 3 สิ่งนี้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเสริมสร้างสมรรถนะให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นความคิดในการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้เห็นว่า ใครมีสมรรถนะอย่างไรบ้าง เราได้มีการลองยกตัวอย่างสถานการณ์ ให้เด็ก ๆ ทำความเข้าใจ และหาไอเดียในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้น ๆ ร่วมกัน ดังตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปนี้

สถานการณ์ที่ 1 : จากภาพ นักเรียนคิดว่า แก้วน้ำใบไหนมีปริมาณน้ำมากที่สุด เพราะเหตุใด ?

สถานการณ์ที่ 2 : ถ้านักเรียนมีเงิน 39 บาท แต่ต้องซื้อข้าวทานทั้ง 3 มื้อ นักเรียนจะจัดการกับเงินที่มีอย่างไร ?

สถานการณ์ที่ 3 : ถ้าโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวอย่างไร ?

สถานการณ์ที่ 4 : ถ้านักเรียนมีโอกาสแก้ไขปัญหาในสถานการณ์นี้ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะเหตุใด ? 

จากตัวอย่างสถานการณ์ในข้างต้น จะทำให้เด็กๆได้ฝึกกระบวนการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย แล้วแต่สถานการณ์ตามเหมาะสม และทั้งหมดนี้ เป็นเพียงสถานการณ์ที่เรากำหนดขึ้นมา ให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าจะทำอย่างไรดี ซึ่งการแก้ปัญหาของเด็กๆ ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ อาจจะต้องมีประสบการณ์ มีทักษะเข้ามาประกอบเข้าไป ถึงจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

หากเราอยากรู้จักเรื่องสมรรถนะของผู้เรียน หรือสมรรถนะของเด็ก เราต้องเริ่มจากการตั้งสถานการณ์ และลองให้เขาได้คิด ลองแก้ไขปัญหา และแม้ว่าสิ่งที่เด็ก ๆ ตอบในวันนี้ อาจจะไม่ถูกต้อง และครอบคลุมทั้งหมด แต่สมรรถนะต่าง ๆ ของเด็กเหล่านี้ ก็จะสามารถเพิ่มพูน และพัฒนาขึ้นได้ หากเราที่เป็นผู้ใหญ่ คุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ความสำคัญ และให้โอกาสเขาในการคิดในการฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกัน

จากเวทีเสวนา : เด็กเยาวชนศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัด โดย Starfish Education.      วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 (เวลา 13.00-14.00 น.)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Play and Learn classroom design

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Play and Learn classroom design
Starfish Academy

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
1136 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2321 ผู้เรียน
คุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

การเรียนรู้บทบาทภาระหน้าที่และเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และอุดมการณ์ของความเป็นครู

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Related Videos

Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
460 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
04:25
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย

Starfish Academy
56269 views • 3 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
493 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1114 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ