"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 1 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 1 โดย Starfish Education

เพราะปัญหาเรียนแล้วนำไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ของเด็ก นำมาสู่การเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้เด็กเกิด “สมรรถนะ” (Competency Based Learning)

ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า เด็กไม่สามารถเอาความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แม้แต่เด็กที่จบการศึกษาแล้วก็ยังไม่สามารถเอาไปใช้ได้ดี เพราะการจัดการศึกษาแบบเดิมเป็นการให้เด็กท่องจำไปสอบ ไม่ได้เน้นเตรียมความพร้อมให้เด็กพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดเป็นที่มาของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่จะ “เปลี่ยนหลักสูตรจาก Content Based ที่เน้นเนื้อหาวิชาการไปสู่ Competency Based ที่เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่พร้อมกับการเผชิญโลกในศตวรรษที่ 21”

ดังนั้น “สมรรถนะ” จึงเป็นเรื่องของความสามารถของเด็ก ๆ ที่จะเอาไปใช้ในการต่อยอดกับทั้งกระบวนการเรียนรู้ และการใช้ในชีวิตในสังคม ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสิ่งที่เด็กจะต้องรู้ และสิ่งที่เด็กจะต้องทำได้ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

เพราะอะไร พ่อแม่ถึงต้องมีบทบาทในการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับลูก ?

ที่ผ่านมา ร้อยละ 65 ของเด็กที่เรียนประถม พอเขาเรียนจบแล้ว โตไปเขาได้ทำงานในสายงานที่เขาไม่รู้จัก (อ้างอิงจาก World Economic) หากลองย้อนกลับไปตอนที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเด็ก มักมีคำถามยอดฮิตที่เคยเจอว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” คำตอบที่เราจะตอบมีอยู่ไม่มาก เช่น อยากเป็นคุณหมอ คุณครู พยาบาล ตำรวจ ทหาร เป็นต้น แต่ถ้าเรามองกลับมาที่ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า อาชีพในฝันของเด็ก ๆ คือ อยากเป็น Youtuber อยากเป็นคนรีวิวสินค้าที่สามารถทำรายได้ได้เยอะ ๆ หรือแม้กระทั่งอยากเป็นนักกีฬา E-Sport ลองคิดดูว่า ถ้าลูกเราเป็นเด็กประถมที่อยู่ในยุคนี้ เขาจะต้องเจอกับอะไรบ้าง

แต่จะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับการเรียนรู้ของลูก และหวังที่จะพึ่งพาที่โรงเรียน อีกทั้งยังติดกับความเชื่อเก่า ๆ ในเรื่องของการศึกษาแบบเดิม ที่เน้นแต่เนื้อหาวิชาการเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่าการจัดการศึกษาแบบเดิมนั้น ไม่สามารถที่จะส่งเสริมอาชีพใหม่ ๆ ให้กับเด็ก ๆ ในยุคปัจจุบันได้

ดังนั้น “พ่อแม่ถึงต้องมีบทบาทในการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับลูก” หากเราสามารถจัดการทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จในตัวของมันเอง มีทั้งหลักสูตร เนื้อหาวิชาความรู้ ที่จะฝึกในเรื่องของทักษะที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กก็อาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้มากขึ้น อีกทั้ง กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นฐานสมรรถนะจะช่วยลบล้างความเชื่อเก่า ๆ ได้นั้น คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างเช่น เด็กสามารถที่จะนำเอาเนื้อหาในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ได้พัฒนาตัวเอง นำไปต่อยอดในการดำรงชีวิตได้อย่างมีเหตุมีผล และสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น แต่คุณพ่อคุณแม่ อาจจะต้องให้เวลากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงซักระยะหนึ่ง เพราะผลการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็ว หรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย สุดท้ายแล้ว คุณพ่อคุณแม่เองก็จะเป็นคนที่ Feedback กลับมาที่คุณครูว่าการปรับไปใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะนั้นมีผลออกมาเป็นเช่นไร แล้วพูดคุยหาแนวทางที่ดีที่สุดในการช่วยพัฒนาเด็กร่วมกันต่อไป

จากเวทีเสวนา "เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูกตัวเอง" โดย Starfish Education

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เวที TEP Learning ได้มีการพูดคุยในประเด็น “ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน” ซึ่งจัดขึ้นโดย Starfish Education และได้มีการเชิญตัวแทนศึกษานิเทศก์ (ศน.) คุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงนักกา ...

1703 views 11.11.20
ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

Starfish Academy
Starfish Academy

จากปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเดิมที่คุณครูเน้นให้ความรู้กับเด็ก เน้นให้เด็กท่องจำ แต่ไม่มีเครื่องมือให้เด็กนำไปประยุกต์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทุกโรงเรียนจะต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนฐานสมรรถนะ ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ แ ...

2012 views 11.11.20
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

บทบาทของคุณพ่อคุณแม่...ผู้เชื่อมโยงการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โลกของความเป็นจริงการเชื่อมโยงจากโรงเรียนไปถึงพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากโรงเรียนเซ็ตระบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดี มีมาตรฐานการเรียนการสอน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปสังเกตว่าเขาเรียนรู้อะ ...

1615 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education