"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy 2883 views • 3 ปีที่แล้ว
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

บทบาทของคุณพ่อคุณแม่...ผู้เชื่อมโยงการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โลกของความเป็นจริง

การเชื่อมโยงจากโรงเรียนไปถึงพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากโรงเรียนเซ็ตระบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดี มีมาตรฐานการเรียนการสอน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปสังเกตว่าเขาเรียนรู้อะไรกันที่โรงเรียน และเอาสิ่งนั้นมาต่อยอดการเรียนรู้ให้กับลูกที่บ้านได้ เพราะกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเขาจะมีต้นแบบ ดังนั้น การที่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้สติปัญญาของตัวเองในการคิดวิเคราะห์ และต่อยอดจากที่คุณครูสอนได้ จะเป็นต้นแบบการคิดของลูก สุดท้าย สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดเป็นทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญของลูกในอนาคตได้ เราจะเห็นว่าการเรียนรู้แบบไหนที่เหมาะกับลูก และเราจะได้เข้าไปช่วยส่งเสริมต่อยอดได้ถูกจุด และมันจะเป็นพื้นฐานของพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่อ ๆ ไปของลูกได้เป็นอย่างดี

สุดท้าย สิ่งที่คุณครูหรือผู้ปกครองควรจะต้องทำร่วมกัน คือ ในเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันคือลูก คุณครูและคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องสื่อสารกันตลอดว่าพฤติกรรมลูกเป็นอย่างไร และร่วมมือกันช่วยต่อยอดให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กระบวนการจัดการเรียนการสอนก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

ดังนั้น ในส่วนของโรงเรียนก็จะมีมาตรการในการดำเนินการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามฐานสมรรถนะ แต่สิ่งที่พ่อแม่จะต้องทำคือ การเชื่อมต่อโลกของโรงเรียน สู่โลกของความเป็นจริง สู่การใช้ชีวิตที่บ้านและสังคมที่เด็กอยู่ เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้ ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร เด็กก็จะสามารถปรับตัวได้

และไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูก็ต้องเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน คุณครูเองก็ต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองมาเป็น Facilitator ให้กับเด็ก แต่ทั้งคุณครู และคุณพ่อคุณแม่ มีฐานความรักเดียวกัน คือความรักลูก หากเราอยู่บนฐานของความรักเดียวกัน และมีความปรารถนาดีต่อเด็ก เราจึงจำเป็นต้องให้ความสม่ำเสมอในการเป็นโค้ชที่ดีกับเขา เป็นพลังที่ดีที่สุดให้กับเขา ถ้าวันใดวันหนึ่ง เกิดสถานการณ์ที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาจะมีพื้นที่ปลอดภัย มีคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูที่สามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับเขาได้ เพราะฉะนั้น เราจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันให้เด็ก ๆ มีความพร้อม มีสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นเครื่องมือให้กับเขาในการเผชิญในโลกในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จากเวทีเสวนา "เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูกตัวเอง" โดย Starfish Education

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
คุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

การเรียนรู้บทบาทภาระหน้าที่และเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และอุดมการณ์ของความเป็นครู

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2475 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Play and Learn classroom design

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Play and Learn classroom design
Starfish Academy

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
1149 ผู้เรียน

Related Videos

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
517 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
04:25
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย

Starfish Academy
58079 views • 3 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1186 views • 1 เดือนที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
491 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1