Hashtag active-learning

81 results for "active-learning"

Active Learning เขาสอนอะไร? ทำความรู้จัก Computing Science วิชาใหม่สำหรับคุณครูสาย Active

Active Learning เขาสอนอะไร? ทำความรู้จัก Computing Science วิชาใหม่สำหรับคุณครูสาย Active

Starfish Academy
Starfish Academy
999 views • 25.09.23

การเรียนการสอนเชิง Active Learning ว่าน่าสนใจแล้ว แต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในเจ้ารูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัตินี้ก็คือหลากหลายวิชาใหม่ๆ ที่มีการถูกปรับเปลี่ยน ดัดแปลงให้กลายเป็นวิชาที่มีความเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติมากขึ้น หนึ่งในวิชาที่วันนี้ Starfish Labz ...

Active Learning เขาสอนอะไร? ทำความรู้จัก Computing Science วิชาใหม่สำหรับคุณครูสาย Active
สุดยอด 5 ไอเดียกิจกรรม เสริมการเรียนรู้ Active Learning

สุดยอด 5 ไอเดียกิจกรรม เสริมการเรียนรู้ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
2689 views • 11.09.23

สำหรับห้องเรียน Active Learning หัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพก็คือเหล่าบรรดากิจกรรมหรือไอเดียการสอนเชิงกิจกรรมที่คุณครูสอดแทรกเข้ามาในแต่ละชั่วโมงของการเรียนกิจกรรมคือโอกาสในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เชิง ...

สุดยอด 5 ไอเดียกิจกรรม เสริมการเรียนรู้ Active Learning
พลิกโฉมการเรียนรู้ธรรมดาสู่ Outdoor Education สีสันสำคัญของห้องเรียน Active Learning

พลิกโฉมการเรียนรู้ธรรมดาสู่ Outdoor Education สีสันสำคัญของห้องเรียน Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
1711 views • 28.08.23

สำหรับห้องเรียน Active Learning แล้ว กิจกรรมถือเป็นหนึ่งในหัวใจที่สำคัญที่สุดและหนึ่งในประเภทของกิจกรรมดังกล่าวก็คือกิจกรรมในลักษณะนอกชั้นเรียน หรือที่เราเรียกกันว่า Outdoor Educationคุณประโยชน์ของการเรียนรู้นอกชั้นเรียน หรือ Outdoor Educati ...

พลิกโฉมการเรียนรู้ธรรมดาสู่ Outdoor Education สีสันสำคัญของห้องเรียน Active Learning
How to สอนอย่างไรให้นักเรียนค้นพบตัวเองจากห้องเรียนการศึกษานอกระบบ สไตล์ครูฮา

How to สอนอย่างไรให้นักเรียนค้นพบตัวเองจากห้องเรียนการศึกษานอกระบบ สไตล์ครูฮา

Starfish Academy
Starfish Academy
564 views • 28.08.23

Starfish Labz มานำเสนอเรื่องราวแนวคิดการสอนสำหรับการศึกษานอกระบบ (กศน.) จากการถอดบทสัมภาษณ์ครูฮา หรือนายอัซฮา บูละ คุณครูกศน.ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ตำบลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ มาฝากกันค่ะครูฮาสอนระดับม. ...

How to สอนอย่างไรให้นักเรียนค้นพบตัวเองจากห้องเรียนการศึกษานอกระบบ สไตล์ครูฮา
“เคล็ดลับ”การสอนทำโมเดล DNAง่ายๆ งานวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)

“เคล็ดลับ”การสอนทำโมเดล DNAง่ายๆ งานวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)

Starfish Academy
Starfish Academy
572 views • 21.08.23

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน เป็นการนำแนวคิดหรือ วิธีการแบบใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ด้วยการใช้การคิดเชิงออก ...

“เคล็ดลับ”การสอนทำโมเดล DNAง่ายๆ งานวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)
สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ: Active Learning ฉบับ วPA

สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ: Active Learning ฉบับ วPA

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
1338 views • 23.08.23

จากการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของครูตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวัง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในครั้ง ...

สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ: Active Learning ฉบับ วPA
แบ่งปันไอเดียสร้างโรงเรียนตามเกณฑ์ สมรรถนะ ว.PA  Active Learning ฉบับครูอาชีวศึกษา สู่ ว.PA

แบ่งปันไอเดียสร้างโรงเรียนตามเกณฑ์ สมรรถนะ ว.PA Active Learning ฉบับครูอาชีวศึกษา สู่ ว.PA

Starfish Academy
Starfish Academy
687 views • 17.07.23

อาชีวศึกษา คือการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสากล จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตรงตามสาขาที่เรียน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาฝีมือและความรู้ต่อยอดไปในระดับสูง ...

แบ่งปันไอเดียสร้างโรงเรียนตามเกณฑ์ สมรรถนะ ว.PA Active Learning ฉบับครูอาชีวศึกษา สู่ ว.PA
“สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

“สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
1450 views • 08.08.23

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า นักเรียนขาดทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน “ทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ” ของนักเรียนไทยจะต้องมีการแก้ไขอ ...

“สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
ห้องเรียน Active Learning สนุกได้ด้วยการเสริม Logical Thinking

ห้องเรียน Active Learning สนุกได้ด้วยการเสริม Logical Thinking

Starfish Academy
Starfish Academy
1561 views • 17.07.23

การสร้างห้องเรียน Active Learning นอกเหนือจากองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพหรือคุณภาพของเนื้อหาแล้ว อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือด้านความสนุกสนาน การเติมเต็มด้านความน่าสนใจของการเรียนนั่นเองค่ะ เด็กๆ คงจะอยากเรียนรู้หรือลงมือทำในสิ่งๆ ...

ห้องเรียน Active Learning สนุกได้ด้วยการเสริม Logical Thinking
สอนลูกให้รักในภาษาได้ด้วยนวัตกรรม 3R

สอนลูกให้รักในภาษาได้ด้วยนวัตกรรม 3R

Starfish Academy
Starfish Academy
641 views • 06.06.23

เริ่มต้นเรามาทำความรู้จักกับนวัตกรรม 3R กันก่อน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจแนวคิดของนวัตกรรม นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นวัตกรรม 3R ย่อมาจาก Reading (การอ่าน), Writing (การเขี ...

สอนลูกให้รักในภาษาได้ด้วยนวัตกรรม 3R
ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning

ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
2613 views • 16.05.23

ในบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงความหมายและแนวคิดของ Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก เชิงปฏิบัติ รวมถึงเทคนิคเบื้องต้น ที่คุณครูสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน Active Learning ของตัวเองกันได้ แต่แม้จะรู้ความหมาย รวมถึ ...

ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning
ครูแนะแนวกับเด็กหญิงที่ฝันอยากเป็นนักจิตวิทยา และการศึกษาที่มีความหมายเมื่อได้ลงมือทำ

ครูแนะแนวกับเด็กหญิงที่ฝันอยากเป็นนักจิตวิทยา และการศึกษาที่มีความหมายเมื่อได้ลงมือทำ

Starfish Academy
Starfish Academy
1349 views • 01.05.23

กัน - ณัฏฐวิรินทร์ ปิยกันตา เคยเป็นเด็กไร้สัญชาติและเพิ่งได้สัญชาติไทยเมื่อปีที่แล้ว แค่เป็นพื้นที่ชายแดน โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและทางเลือกที่หลากหลายก็น้อยแล้ว แต่สำหรับคนไร้สัญชาติ โอกาสที่ว่าก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่แต่กันกลับเป็นเด็กที่สนใจในด้านจิตวิทย ...

ครูแนะแนวกับเด็กหญิงที่ฝันอยากเป็นนักจิตวิทยา และการศึกษาที่มีความหมายเมื่อได้ลงมือทำ
ปรับห้องเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ปรับห้องเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

Starfish Academy
Starfish Academy
519 views • 27.04.23

Starfish Education ได้ออกแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่คุณครูและนักเรียนได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะของตัวเอง เช่น Starfish Portfolio ฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอ ตัวช่วยในการเก็บสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ มีหัวข้อ มีเทมเ ...

ปรับห้องเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ครูคลับ (Kru Club)  สร้างนวัตกรรม  Booklet  อย่างไรให้ว้าว!!

ครูคลับ (Kru Club) สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไรให้ว้าว!!

Starfish Academy
Starfish Academy
1853 views • 15.05.23

“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนส่วน “นวัตกรรมการศึกษา” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ...

ครูคลับ (Kru Club) สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไรให้ว้าว!!
Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก

Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
820 views • 26.06.23

ครูเจี๊ยบ (นางสาวศิริประภา ขำปาน) สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6โรงเรียนบ้านห้วยหินดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3ครูเจี๊ยบเล่าว่าบริบทของโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของในหลว ...

Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก
ทำความรู้จัก Active Learning หัวใจสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ทำความรู้จัก Active Learning หัวใจสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
Starfish Academy
5965 views • 13.02.23

เมื่อพูดถึงหลักสูตรฐานสมรรถนะ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่คงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือหลักการ Active Learning ที่ถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หากไม่มีองค์ประกอบการสอนอย่าง Active Learning แล้ว การสอนสมรรถนะของเด็ก ๆ ก็อาจจะแทบเป็ ...

ทำความรู้จัก Active Learning หัวใจสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
Future Talk: สร้างสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

Future Talk: สร้างสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
1245 views • 02.02.23

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยในมุมมอง ...

Future Talk: สร้างสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning

ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
792 views • 04.01.23

ครูปุ๋ย (นางศนิวาร ชมบุญ) สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำหอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ครูปุ๋ยเล่าให้ฟังว่ ...

ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning
Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning

Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
1068 views • 03.01.23

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ และเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับความ ...

Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning
Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น

Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น

Starfish Academy
Starfish Academy
768 views • 22.11.22

ครูแสตมป์ (นริศศา ดวงภูเมฆ) สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีครูแสตมป์เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำตำบล ขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 911 คน และคุณครู 52 ...

Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น