Hashtag Active learning

72 results for "Active learning"

สอนลูกให้รักในภาษาได้ด้วยนวัตกรรม 3R

สอนลูกให้รักในภาษาได้ด้วยนวัตกรรม 3R

Starfish Academy
Starfish Academy
153 views • 29.05.23

เริ่มต้นเรามาทำความรู้จักกับนวัตกรรม 3R กันก่อน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจแนวคิดของนวัตกรรม นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นวัตกรรม 3R ย่อมาจาก Reading (การอ่าน), Writing (การเขี ...

สอนลูกให้รักในภาษาได้ด้วยนวัตกรรม 3R
ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning

ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
600 views • 16.05.23

ในบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงความหมายและแนวคิดของ Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก เชิงปฏิบัติ รวมถึงเทคนิคเบื้องต้น ที่คุณครูสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน Active Learning ของตัวเองกันได้ แต่แม้จะรู้ความหมาย รวมถึ ...

ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning
ครูแนะแนวกับเด็กหญิงที่ฝันอยากเป็นนักจิตวิทยา และการศึกษาที่มีความหมายเมื่อได้ลงมือทำ

ครูแนะแนวกับเด็กหญิงที่ฝันอยากเป็นนักจิตวิทยา และการศึกษาที่มีความหมายเมื่อได้ลงมือทำ

Starfish Academy
Starfish Academy
421 views • 01.05.23

กัน - ณัฏฐวิรินทร์ ปิยกันตา เคยเป็นเด็กไร้สัญชาติและเพิ่งได้สัญชาติไทยเมื่อปีที่แล้ว แค่เป็นพื้นที่ชายแดน โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและทางเลือกที่หลากหลายก็น้อยแล้ว แต่สำหรับคนไร้สัญชาติ โอกาสที่ว่าก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่แต่กันกลับเป็นเด็กที่สนใจในด้านจิตวิทย ...

ครูแนะแนวกับเด็กหญิงที่ฝันอยากเป็นนักจิตวิทยา และการศึกษาที่มีความหมายเมื่อได้ลงมือทำ
ปรับห้องเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ปรับห้องเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

Starfish Academy
Starfish Academy
394 views • 27.04.23

Starfish Education ได้ออกแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่คุณครูและนักเรียนได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะของตัวเอง เช่น Starfish Portfolio ฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอ ตัวช่วยในการเก็บสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ มีหัวข้อ มีเทมเ ...

ปรับห้องเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ครูคลับ (Kru Club)  สร้างนวัตกรรม  Booklet  อย่างไรให้ว้าว!!

ครูคลับ (Kru Club) สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไรให้ว้าว!!

Starfish Academy
Starfish Academy
927 views • 15.05.23

“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนส่วน “นวัตกรรมการศึกษา” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ...

ครูคลับ (Kru Club) สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไรให้ว้าว!!
Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก

Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก

ครูเจี๊ยบ (นางสาวศิริประภา ขำปาน) สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6โรงเรียนบ้านห้วยหินดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3ครูเจี๊ยบเล่าว่าบริบทของโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของในหลว ...

Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก
ทำความรู้จัก Active Learning หัวใจสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ทำความรู้จัก Active Learning หัวใจสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
Starfish Academy
1147 views • 13.02.23

เมื่อพูดถึงหลักสูตรฐานสมรรถนะ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่คงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือหลักการ Active Learning ที่ถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หากไม่มีองค์ประกอบการสอนอย่าง Active Learning แล้ว การสอนสมรรถนะของเด็ก ๆ ก็อาจจะแทบเป็ ...

ทำความรู้จัก Active Learning หัวใจสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
Future Talk: สร้างสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

Future Talk: สร้างสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
769 views • 02.02.23

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยในมุมมอง ...

Future Talk: สร้างสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning

ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
490 views • 04.01.23

ครูปุ๋ย (นางศนิวาร ชมบุญ) สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำหอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ครูปุ๋ยเล่าให้ฟังว่ ...

ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning
Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning

Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
594 views • 03.01.23

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ และเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับความ ...

Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning
Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น

Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น

Starfish Academy
Starfish Academy
623 views • 22.11.22

ครูแสตมป์ (นริศศา ดวงภูเมฆ) สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีครูแสตมป์เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำตำบล ขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 911 คน และคุณครู 52 ...

Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
519 views • 29.11.22

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียนการจัดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ โร ...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม

โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม

Starfish Academy
Starfish Academy
555 views • 29.11.22

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลาดาว ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผ่านนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ 1) นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดย ดร.ริชา ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม
Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz

Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
2017 views • 09.01.23

ครูแม้ว หรือคุณครูภัทรานี ภู่ขวัญเมือง สอนวิชาวิทยาการคำนวณและวิชาในกลุ่มเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีโดยคุณครูเล่าให้ฟังว่า โรงเรียนกาญจนานุเค ...

Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz
STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
Starfish Academy
1118 views • 01.11.22

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจาก รายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอด มาใช้ในชีวิตจริง คือกระบวนการจัดประสบการณ์การเรีย ...

STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้

สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
655 views • 25.10.22

ในประเทศไทย บริบทของแต่ละโรงเรียนมีความต่างกันในเรื่องของสภาพแวดล้อม เช่น โรงเรียนที่อยู่ในเมือง หรือโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ผู้บริหารในฐานะของผู้อำนวยการจะต้องมีการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนา ให้โรงเรียนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอด ...

สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้
Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1202 views • 07.11.22

ในโลกยุคใหม่ที่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และพ่อแม่ผู้ปกครองก็พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ให้กับลูก การเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่จึงไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป มีทฤษฎี และกระบวนการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย ...

Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
485 views • 12.10.22

Starfish Future Labz เป็นกิจกรรม PLC พูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Future Labz ได้แลกเปลี่ยนความคืบหน้าการใช้เครื่องมือ Learning Box เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดจนแนวทางในก ...

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

Starfish Academy
Starfish Academy
249 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฏร์บำรุง)การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

Starfish Academy
Starfish Academy
254 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนบ้านดอยคำแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทย ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ