How to สอนอย่างไรให้นักเรียนค้นพบตัวเองจากห้องเรียนการศึกษานอกระบบ สไตล์ครูฮา

Starfish Academy
Starfish Academy 899 views • 3 เดือนที่แล้ว
How to สอนอย่างไรให้นักเรียนค้นพบตัวเองจากห้องเรียนการศึกษานอกระบบ สไตล์ครูฮา

Starfish Labz มานำเสนอเรื่องราวแนวคิดการสอนสำหรับการศึกษานอกระบบ (กศน.) จากการถอดบทสัมภาษณ์ครูฮา หรือนายอัซฮา บูละ คุณครูกศน.ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ตำบลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ มาฝากกันค่ะ

ครูฮาสอนระดับม.ต้น และม.ปลาย ในรายวิชาสามัญ ทักษะการเรียนรู้และทักษะการดำเนินชีวิต Starfish Labz ได้ติดตามเพจ Facebook ของครูฮาที่มีชื่อว่า “กศน. ตำบลไม้แก่น ปัตตานี อัซฮา บูละ” พบว่าในเพจได้ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ ที่ผู้เรียนทั้งได้เรียนและได้ฝึกทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตไปพร้อมกัน บรรยากาศดูเป็นห้องเรียนที่ active มากๆ ยกตัวอย่างเช่น ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในภาพปรากฎเป็นผู้เรียนได้สร้างห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) โดยนำหนังสือต่างๆ ไปแบ่งปันให้เด็กๆ และคนในชุมชนที่ตลาดได้อ่านกัน ดูเป็นกิจกรรมที่สนุกและได้ความรู้มากเลยค่ะ

ซึ่งห้องเรียนใน Facebook ที่ได้เห็นยังเชื่อมโยงกับแนวคิดของการสร้างห้องเรียนกศน. ให้เป็นห้องเรียนแบบ Active Learning เด็กมีความสุข เป็นเจ้าของการเรียนรู้ และค้นพบตัวเองได้ในแบบฉบับของครูฮาอีกด้วย ดังนี้

  1. จัดประสบการณ์ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนกัน ในวันที่ต้องมาพบกลุ่มสัปดาห์ละ 2-3 วัน ผู้เรียนที่มีอายุสูงวัยก็มีเรื่องราวมาแลกเปลี่ยนกับผู้เรียนวัยรุ่น ส่วนวัยรุ่นก็มีเรื่องราวมาแลกเปลี่ยนกับผู้สูงวัย เพื่อทำให้เกิดการยอมรับและเข้าใจกันและกันมากขึ้น
  2. รับฟังความแตกต่างของแต่ละช่วงวัย
  3. สร้างห้องเรียนที่ปลอดภัย ไม่มีการบูลลี่กัน เพราะผู้เรียนแต่ละคนมาจากหลายช่วงวัย หลายอาชีพ และส่วนใหญ่ปัญหาของผู้เรียนคือปัญหาการว่างงาน และปัญหาครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้ปลอดภัย โดยที่ทุกคนต้องเคารพเรื่องราวของกันและกัน
  4. เนื้อหาและวิธีการสอนต้องไม่จำเจ การสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหากับการประกอบอาชีพได้ เช่น เชื่อมโยงกับทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง แปรรูปเหล็ก ขายของออนไลน์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าวิชาที่สอนจะเน้นการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนเป็นหลัก
  5. ใช้สื่อจากแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นตัวช่วยการเรียนรู้ ครูฮาใช้นวัตกรรม 3R จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ Starfish Labz มาช่วยในการเรียนการสอน ดึงความสนใจให้ผู้เรียนชอบการเรียนรู้ ผสมผสานกับการสอนทักษะอาชีพเข้าไปด้วย
  6. รู้จักและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แยกความแตกต่างรายบุคคลเพื่อค้นหาพื้นฐานและดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา เช่น กรณี case study เจอผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น แต่ด้วยความที่ตื่นสาย เพราะใช้สารยาเสพติด ทำให้ไม่สามารถกลับเข้าไปเรียนในระบบได้ แต่เขาสามารถเรียนรู้วิชาการได้ดีและมีทักษะอาชีพที่ดีมาก จึงทำให้สร้างรายได้ด้วยตนเองจากการแปรรูปเหล็กขายที่ตลาดค้าเหล็กมือสอง ซึ่ง case เป็น case ที่ครูภูมิใจว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน เพียงแค่ครูจะต้องช่วยให้เขาค้นหาศักยภาพให้เจอ
  7. สร้างโค้ชให้เกิดขึ้นภายในห้องเรียน เนื่องจากว่าการเรียนรู้แบบกศน. ผู้เรียนไม่ได้มาเรียนทุกวัน เปลี่ยนกลุ่มเด็กทุกสัปดาห์ จึงเกิดเป็นความท้าทายเพราะว่าจะต้องนับหนึ่งใหม่ตลอด แต่ครูฮาได้สร้างกลุ่มโค้ช (กลุ่มผู้เรียนที่เรียนมาก่อน) เข้ามาช่วยเป็นโค้ชให้กับผู้เรียนที่เข้ามาใหม่ คอยแนะนำ และคอยเป็นที่ปรึกษาต่างๆ

“ผลลัพธ์ของการสอน Active Learning ในห้องเรียนกศน. ช่วยทำให้ผู้เรียนพบเจอศักยภาพของตนเอง และสามารถประกอบอาชีพได้แน่นอน เนื่องจากกศน. เน้นทักษะชีวิต เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ยิ่งทำให้ผู้เรียนได้เจอตัวเองเร็วยิ่งขึ้น” ครูฮากล่าว

หวังว่าคุณครูที่สอนการศึกษานอกระบบ (กศน.) จะได้รับประโยชน์จากแนวคิดของครูฮา และ Starfish Labz ขอขอบคุณครูฮาที่มาร่วมแบ่งปันไอเดียการสร้างห้องเรียน Active learning ให้นักเรียนค้นพบตัวเองกันนะคะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1999 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2005 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
4994 ผู้เรียน
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
402 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
366 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
702 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
304 views • 5 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA