5 เคล็ดลับอัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!

Starfish Academy
Starfish Academy 1466 views • 18 วันที่แล้ว
5 เคล็ดลับอัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!

หากพูดถึงเทคนิคการสอนที่ได้รับความสนใจและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ และการสอนของคุณครูที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ หนึ่งในเทคนิคที่ไม่กล่าวถึงคงไม่ได้เลยก็คือ Active Learning หรือการสอนแบบปฏิบัติ การสอนเชิงรุกขวัญใจเด็กๆ และคุณครูหลายๆ คนด้วยธรรมชาติของเทคนิคที่เน้นการมีส่วนร่วมและกิจกรรมที่สร้างความสนุกทั้งคุณครูและเด็กๆจึงชอบการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ไม่ยากแต่ในการเรียนรู้แบบปฏิบัติให้ดีนั้น แน่นอนว่าเรายังต้องอาศัยการเรียนรู้การลองผิดลองถูก และการทดลองใช้เคล็ดลับเพิ่มเติมต่างๆ มากมายเพื่อให้รูปแบบห้องเรียนแบบปฏิบัติของเราออกมาอย่างดีที่สุด

ในบทความนี้ Starfish Labz จึงขอพาคุณครูรวมถึงผู้อ่านทุกคนมาเรียนรู้ 5 เคล็ดลับแสนง่ายแต่มากประสิทธิภาพที่คุณครูสามารถใช้ในการสร้างการสอนแบบปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพกันค่ะจะมีเคล็ดลับแสนง่ายใดที่น่าสนใจน่านำมาลองปรับใช้ในการออกแบบห้องเรียน Active Learning ของเรากันบ้างตาม Starfish Labz มากันเลย

5 เคล็ดลับ อัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!

1.เรียนรู้และทำความเข้าใจหัวใจของ Active Learning รวมถึงความสามารถ ศักยภาพของเราในการสอน

การสอนเชิง Active Learning ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด เคล็ดลับแรกที่อาจดูเหมือนเป็นเรื่องผิวเผินแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือการทำความเข้าใจหลักการและหัวใจสำคัญของตัวเทคนิคนั่นเองค่ะหลายๆ ครั้งเราคิดว่าเราอาจรู้แล้วว่าการสอนแบบนี้คืออะไร แต่พอลองไปทำเข้าจริงๆ กลับพบว่ายังจับต้นชนปลายไม่ถูก Active Learning คืออะไรสำหรับเราเมื่อเราค้นคว้าและเรียนรู้ตัวโมเดลแล้ว เราเข้าใจไหมว่ากระบวนการที่เรียกว่าการสอนเชิงรุก หรือการสอนแบบปฏิบัตินี้คืออะไรและอะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีที่สุดในโมเดลนั้นๆ อะไรคือจุดอ่อนและจุดแข็งที่เรามองเห็นในตัวเองเมื่อเราเข้าใจว่าการสอนแบบ Active Learning คืออะไร เช่น เมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าการสอนแบบ Active Learning ต้องอาศัยการให้ความใส่ใจกับเด็กๆ การมีส่วนร่วมและการมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่ดีเป็นหลักๆ เราสามารถทำแบบนั้นได้หรือเปล่า มีจุดไหนของรูปแบบการสอนที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของเรา

2.เรียนรู้บรรดาเคล็ดลับหรือเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบกิจกรรม

การเข้าใจหลักการหรือหัวใจสำคัญของ Active Learning เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น เมื่อเราเรียนรู้ถึงแก่นแท้ของตัวรูปแบบการสอนแล้ว อีกหนึ่งเคล็ดลับที่สำคัญก็คือการลงรายละเอียดในรูปแบบการสอนอย่างเฉพาะของเรา แม้การสอนแบบปฏิบัติจะมีหลักการกลางแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณครูทุกคนจะสอนแบบปฏิบัติเหมือนกัน ดังนั้นแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญ คือการเรียนรู้และออกแบบโดยเฉพาะของคุณครูเองที่สำคัญในการเรียนรู้แบบ Active Learning ก็คือเหล่ากิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆในเชิง Experiential Learning หรือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ และหัวใจสำคัญก็คือการเลือกรูปแบบกิจกรรมที่ใช่ ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายเคล็ดลับเทคนิคกิจกรรมเชิง Active Learning มากมายให้คุณครูได้เลือกสรร กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

  • กิจกรรมโต๊ะกลม (Roundtable) เทคนิคกิจกรรมแบบ Active Learning จัดกลุ่มให้เด็กๆ มากกว่า 2 คนไปนั่งเป็นวงกลม ชวนเด็กๆ แสดงความคิดเห็นของตน บอกเล่าประสบการณ์ความรู้ ตลอดจนความรู้สึก หรือการทบทวนต่างๆ ที่เขาอยากแบ่งปันกันในกลุ่ม เหมาะสำหรับเป็นการทบทวนบทเรียนและสรุปการเรียนรู้ที่เพิ่งจบไปในคลาส
  •  กิจกรรมมุมสนทนา (Corners) เทคนิคกิจกรรมแบบ Active Learning แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ชวนให้เขาช่วยแลกเปลี่ยนและช่วยกันตอบคำถาม ตามมุมหรือจุดต่างๆ ของห้องเรียน ชวนเด็กๆ แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาคำตอบสำหรับโจทย์ปัญหาต่างๆ ที่คุณครูตั้งประเด็นขึ้นมา
  •  กิจกรรมนอกห้องเรียน (Outdoor Activity)  อีกหนึ่งสุดยอกิจกรรมแบบ Active Learning จัดกลุ่มพาเด็กๆ ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนจนถึงนอกโรงเรียนไม่ว่าจะในรูปของการไปทัศนศึกษาหรือการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนภายในชั่วโมงเรียนเหมาะสำหรับการพาเด็กๆ ไปดูการลงมือทำจริงๆ ของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เหนือไปกว่าแค่การบอกเล่าของคุณครู เป็นต้น 

3.ใช้เทคนิคการสอนอื่นๆ ที่ดีร่วมด้วย 

นอกเหนือจากเทคนิคการสอนแบบปฏิบัติ แน่นอนว่ายังมีอีกหลากหลายเทคนิคการสอนอื่นดีๆมากมายที่คุณครูสามารถนำมาใช้ร่วมกับการสอนแบบ Active Learning ของตัวเองได้ เช่น การสอนเชิงบวก (Positive Teaching) การศึกษาจิตวิทยาเชิงบวกที่ดีต่างๆ เข้ามาช่วยกระตุ้นความอยากรู้และความสนใจของเด็กๆ หรือการสอนตามหลักประสาทวิทยา (Brain-Based Learning) ซึ่งว่าด้วยการทำงานของสมองและเคล็ดลับง่ายๆ ต่างๆ ที่คุณครูสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กๆ

4.ปรับจาก ‘ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง’ เป็น ‘ทั้งผู้สอนและผู้เรียน’

การเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็จริงแต่ก็ใช่ว่าเราจะนำมาปรับปรุง ปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ใหม่ไม่ได้เลย อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ Starfish Labz อยากแนะนำ คือ การลองคิดนอกกรอบและปรับจากเดิมที่เราคิดถึงแต่เด็กๆ อย่างเดียว มาเป็นที่คุณครูด้วย คุณครูอยากสอนแบบไหน ห้องเรียนแบบปฏิบัติในใจของคุณครูเป็นอย่างไร หลายๆ ครั้งก็ไม่ใช่เพียงแค่เด็กๆ อย่างเดียวแต่มาจากความปรารถนา ความตั้งใจ และความสนใจจริงๆ ของคุณครูเองที่อยากจะสร้างห้องเรียนแบบปฏิบัติที่ดีให้กับเด็กๆยิ่งคุณครูรู้สึกสนใจหรือรู้สึกว่าการเรียนการสอนแบบนี้สนุกหรือน่าลองนำมาสอนจริงๆ ก็ยิ่งมีโอกาสที่คุณครูจะพัฒนา ใส่ใจและให้การเรียนการสอนกับเด็กๆ ได้อย่างเต็มที่เป็นเทคนิคที่ช่วยทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับคุณครูอย่างเป็นธรรมชาติและช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับเด็กๆ นั่นเองค่ะ

5.บูรณาการ EdTech เข้ามาช่วยแบ่งเบาในด้านต่างๆ

มีทุกเคล็ดลับที่ว่ามาแล้วเคล็ดลับสุดท้ายก็คือการลองหันมาใช้เทคโนโลยีการศึกษาร่วมด้วยสำหรับการสอนแบบปฏิบัติ คุณครูสามารถเลือกใช้ EdTech ได้อย่างหลากหลาย ทั้งในลักษณะเป็นอุปกรณ์เสริมในกิจกรรมและทั้งสำหรับการทำงานส่วนตัวของคุณครูเอง เช่น เวลาประเมินสมรรถนะหรือทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆตัวอย่าง EdTech ที่คุณครูสามารถใช้ได้ เช่นการใช้ Starfish Class ช่วยประเมินทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆ หลังการเรียนแบบปฏิบัติรวมถึงเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่คุณครูสามารถเลือกสรรเพื่อมาแบ่งเบาภาระของตนเอง

และนี่ก็คือ 5 เคล็ดลับการสอนแบบปฏิบัติที่วันนี้ Starfish Labz ได้นำมาฝากคุณครูทุกคนกันค่ะ แต่ละเคล็ดลับเรียกได้ว่าไม่ยากเลย คุณครูสามารถค่อยๆเรียนรู้ ค่อยๆปรับ ค่อยทำๆ กันได้อย่างสบายขอแค่มีความสนใจ Starfish Labz เชื่อว่าคุณครูจะต้องสามารถออกแบบห้องเรียน Active Learning ในฝันของเด็กๆ ออกมาได้อย่างแน่นอนค่ะ

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2015 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2010 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5010 ผู้เรียน
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
403 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
367 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
720 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
305 views • 5 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA