สอนลูกให้รักในภาษาได้ด้วยนวัตกรรม 3R

Starfish Academy
Starfish Academy 1306 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนลูกให้รักในภาษาได้ด้วยนวัตกรรม 3R

เริ่มต้นเรามาทำความรู้จักกับนวัตกรรม 3R กันก่อน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจแนวคิดของนวัตกรรม นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นวัตกรรม 3R ย่อมาจาก Reading (การอ่าน), Writing (การเขียน), คณิตศาสตร์ (Arithmetic) คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย ผ่านการใช้ชุดการเรียนพยัญชนะ ภาษาอังกฤษ Thaiglish (ไทย-กริช) ใช้การสะกดคำไทย และอังกฤษเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเรื่องการออกเสียง และคณิตศาสตร์ การนับจำนวนผ่านจุดและนิ้วมือเพื่อให้เห็นภาพ  

การสอนด้วยนวัตกรรม 3R มุ่งเน้นให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ผ่านกระบวนการ Active Learning การสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิต ผ่านกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ลงมือทำ ส่งเสริมให้เด็กๆ มีความมั่นใจ เป็นเจ้าของการเรียนรู้ และสามารถคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ด้วยตนเองด้วยแนวคิดและวิธีการสอนของนวัตกรรม 3R ที่ไปกระตุ้นให้เด็กๆ มีความมั่นใจในเรียนภาษา จึงเหมาะสมกับพ่อแม่ผู้ปกครองสำหรับการเริ่มนำนวัตกรรม 3R ไปฝึกใช้กับลูกๆ ที่บ้านก่อน ซึ่งสามารถประยุกต์กับวิธีการสอนภาษาอื่นๆ ได้ ดังนี้

  1. ตั้งช่วงเวลาในแต่ละวัน ก่อนจะเริ่มสอนอะไรก็ตาม พ่อแม่ควรตั้งเป้าหมาย และช่วงเวลาของการฝึกฝนในแต่ละวัน และควรทำเป็นประจำทุกวัน วันละ 15-20 นาที อาจจะตั้งชื่อ ‘ช่วงเวลา’ ได้ เช่น ช่วงเวลาสนุกกับภาษาไทยแล้ว เป็นต้น
  2. ใช้สมุดภาพให้เป็นประโยชน์ นวัตกรรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะเน้นเรื่องการอ่านออกเสียง และฝึกอ่านคำไปพร้อมๆ กัน การใช้รูปภาพที่มีคำศัพท์กำกับ จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ศัพย์ที่ยังไม่เคยเรียน  และเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น *จุดเด่นของนวัตกรรมภาษาไทย และนวัตกรรมภาษาอังกฤษ คือ คำศัพท์ทุกคำจะมาพร้อมรูปภาพประกอบ ซึ่งจะเป็นการแสดงความหมายและนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเขียนต่อไป
  3. ใช้วิธีการเล่านิทาน นวัตกรรมภาษาอังกฤษ เราได้สร้างภาษาใหม่ที่เรียกว่า ไทยกฤษ เพื่อช่วยในการอ่านออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันให้ถูกต้อง จะเน้นเรื่องการออกเสียง และฝึกอ่านคำ ไปพร้อมๆ กับการใช้รูปภาพที่มีคำศัพท์กำกับ *จุดเด่นของนวัตกรรมวิชาภาษาอังกฤษ คือ คำศัพท์ทุกคำจะมาพร้อมกับรูปภาพประกอบ ซึ่งใช้แสดงแทนความหมาย และมีคำศัพท์ภาษาไทย หรืออังกฤษเขียนกำกับบนรูปภาพนิทานในหนังสือฝึกงานไทยและหนังสือผ่านภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นตามบริบทสังคมไทย นิทานหนึ่งเรื่องจะมีความยาวประมาณ 100-200 ประโยค 
  4. ใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น นวัตกรรมคณิตศาสตร์ คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มจากรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย การนับเลข ซึ่งการนับเลขแบบคณิตศาสตร์ อาจจะใช้กิจรรม บิงโกตัวเลข กระโดดอ่านจำนวนตามลำดับ นับจุดพิชิตตัวเลข เป็นต้น *จุดเด่นของนวัตกรรมคณิตศาสตร์คือการให้ความสำคัญกับวิธีการเขียนตัวเลข และอักษรอย่างถูกต้องโดยเริ่มตั้งแต่อนุบาล 1 การสอนนับจำนวนและเขียนตามคำบอกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย 
  5. พยายามใช้ภาษาทุกวัน คุณพ่อคุณแม่จะต้องพยายามสื่อสารกับลูกน้อยทุกวัน เพื่อให้เกิดการจดจำ และคุ้นชินกับภาษาที่มากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

จะเห็นได้ว่าการเริ่มต้นสอนให้ลูกๆ รักในภาษาไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับพ่อแม่เพราะการเรียนภาษาต้องเริ่มต้นที่ “ความสนุก” และให้ลูกๆ ได้ทำกิจกรรมก่อนโดยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้การสอนแบบนวัตกรรม 3R ได้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรี ตามลิงก์ด้านล่างได้เลย

คอร์สการสอนคณิตศาสตร์ 3R https://shorturl.at/nxEX8

คอร์สการสอนภาษาไทย 3R https://shorturl.at/aiF49

คอร์สคู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว https://shorturl.at/rxKX8

Sources: 7 เทคนิคสอนให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก https://shorturl.at/flxBE

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1635 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1706 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

ภัยในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็กๆ ของเรา ดังนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูควรสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆ เพื่อให้เด็กมี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน
Starfish Academy

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
1129 ผู้เรียน
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
43:36
Starfish Academy

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น

Starfish Academy
226 views • 1 ปีที่แล้ว
108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6969 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
663 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1099 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต