นายตะวัน แสงทอง

นายตะวัน แสงทอง

ครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ครูรุ่นใหม่ไฟแรง ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีใจรักการสอนและมุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safe spaces) ให้กับผู้เรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและบรรยายภาคภาษาอังกฤษให้กับครูอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการให้กับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 90 เวที เป็นเจ้าของรางวัลด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนมากมาย อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ) ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโครงการ Brand's Tutor Summer Camp โดยเข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และรางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชาติ และเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชาติ นอกจากนี้ครูโทนี่ยังมีเพจ Kru Tony English - English and Inspiration ให้ติดตามผลงานอีกด้วย

4 คอร์ส
1 workshops
1 บทความ
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เกร็ง ไม่มั่นใจ เวลาที่ต้องพูดภาษาอังกฤษคอร์สนี้จะมาชวนทุกคนปลดล๊อคความกลัวปรับ Mindset พร้อมสร้างคว ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง
นายตะวัน แสงทอง

Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

อยากใช้ภาษาสวย สื่อสารเป็นธรรมชาติ เข้าใจวลีเด็ดสำนวนดังเพื่ออัพสกิลให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของเราและสามารถสร้างความ ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย
นายตะวัน แสงทอง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

เผยเคล็ดลับ! เทคนิคการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียน สู่ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน พร้อมไหมที่จะยกระดับการสอนของคุณ? คอร์สออนไลน์นี้ร ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน
นายตะวัน แสงทอง

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 50 เหรียญ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
2:30 ชั่วโมง

กลยุทธ์ในการโค้ชของผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาตนเองของครู

ผู้บริหารสามารถพัฒนาทักษะครูผ่านกลยุทธ์การโค้ช เทคนิคบริหารงานบุคคล โดยใช้การโค้ชเชิงบวก กระตุ้น สนับสนุน ควบคู่ไปกับก ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
กลยุทธ์ในการโค้ชของผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาตนเองของครู
นายตะวัน แสงทอง

กลยุทธ์ในการโค้ชของผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาตนเองของครู

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 50 เหรียญ

Active Learning Strategies for Next Generation Learners
4.9

Active Learning Strategies for Next Generation Learners

July 30th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นายตะวัน แสงทอง

นายตะวัน แสงทอง

Active Learning Strategies for Next Generation Learners