กลยุทธ์ในการโค้ชของผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาตนเองของครู

กลยุทธ์ในการโค้ชของผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาตนเองของครู

ผู้บริหารสามารถพัฒนาทักษะครูผ่านกลยุทธ์การโค้ช เทคนิคบริหารงานบุคคล โดยใช้การโค้ชเชิงบวก กระตุ้น สนับสนุน ควบคู่ไปกับกลยุทธ์บริหารจัดการบุคคล และกลยุทธ์สื่อสารที่ชัดเจน สร้างแรงจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนและพัฒนาตนเองของครูอย่างยั่งยืน

รายละเอียดคอร์ส

กลยุทธ์ในการโค้ชผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ควรเน้นการใช้เทคนิคในการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพของครู ผู้บริหารควรสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและให้การสนับสนุนที่เหมาะสม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Learning Outcomes

สามารถเรียนรู้ บุคลิกภาพของผู้บริหารกับความเชื่อมั่นของครู

สามารถเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าของครู

สามารถเรียนรู้ เทคนิคการสื่อสารกับครูให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

สามารถเรียนรู้ How to กำกับติดตามงานของครูอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเรียนรู้ กลยุทธ์ในการโค้ชผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

5 บทเรียน

บุคลิกภาพของผู้บริหารกับความเชื่อมั่นของครู

บุคลิกภาพของผู้บริหารกับความเชื่อมั่นของครู

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าของครู

การพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าของครู

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการสื่อสารกับครูให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

เทคนิคการสื่อสารกับครูให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
How to กำกับติดตามงานของครูอย่างมีประสิทธิภาพ

How to กำกับติดตามงานของครูอย่างมีประสิทธิภาพ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กลยุทธ์ในการโค้ชผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

กลยุทธ์ในการโค้ชผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 6 คน

ภาพรวมหลักสูตร

5 บทเรียน
2:30 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
07.07.24

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 50 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 50 เหรียญจากบัญชีของคุณ