สุดยอด 5 ไอเดียกิจกรรม เสริมการเรียนรู้ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy 9776 views • 7 เดือนที่แล้ว
สุดยอด 5 ไอเดียกิจกรรม เสริมการเรียนรู้ Active Learning

สำหรับห้องเรียน Active Learning หัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพก็คือเหล่าบรรดากิจกรรมหรือไอเดียการสอนเชิงกิจกรรมที่คุณครูสอดแทรกเข้ามาในแต่ละชั่วโมงของการเรียนกิจกรรมคือโอกาสในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับเด็กๆ คือหัวใจของการสร้างการเรียนรู้ที่เด็กๆ มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งกับการเรียนรู้จริงๆ ได้คิดและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แต่ในบรรดากิจกรรมมากมาย จะมีกิจกรรมใดกันบ้างที่น่าสนใจ เป็นหนึ่งในสุดยอดกิจกรรม Active Learning ที่น่าลองนำไปใช้ วันนี้ Starfish Labz คัดเลือกมาให้คุณครูทุกคนกันแล้วค่ะสุดยอด 5 ไอเดียกิจกรรม เสริมการเรียนรู้ Active Learning

1.Think-Pair-Share

Think-Pair-Share (TPS) เป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ร่วมกันที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นคู่ พูดคุย แลกเปลี่ยน และค้นคว้าศึกษาเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย กลยุทธ์นี้กำหนดให้นักเรียน

(1) คิดกับตัวเองก่อนเกี่ยวกับหัวข้อหรือคำตอบของคำถาม จากนั้น

(2) แบ่งปันความคิดดังกล่าวกับเพื่อนร่วมชั้น สนทนาและแลกเปลี่ยนกันเป็นคู่ๆ

ข้อดีของ TPS ก็คือการช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและร่วมกันโดยที่ไม่สร้างความกดดันให้กับเด็กๆ จนเกินไป เด็กๆ หลายคนรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายมากกว่าเมื่อพูดคุยในลักษณะกลุ่มเล็กๆ แทนที่จะต้องพูดต่อหน้าชั้นเรียนหรือกลุ่มใหญ่ๆ ช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคมและยังช่วยส่งเสริมทักษะการพูดและการฟังของพวกเขา รวมถึงการขยายคำศัพท์ความรู้จากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากคู่ของตนเอง

2.One-Sentence Summary

อย่างที่ชื่อของกิจกรรมได้บอกไว้อย่างชัดเจน Once-Sentence Summary คือเทคนิคการสอนที่ชวนเด็กๆ ให้มาลองสรุปสิ่งที่เขาได้เรียนไปออกมาใน 1 ประโยค ไม่ว่าจะในรูปแบบของการเขียนลงกระดาษหรือเป็นการกล่าวออกมาในห้องเรียน เทคนิค One-Sentence Summary ช่วยให้เด็กๆ ไม่เพียงทบทวนสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ แต่ยังช่วยเรื่องความสนุกสนาน คุณครูสามารถยังเพิ่มลูกเล่นการจับเวลาคิดภายใน 1 นาทีหรือ 2 นาที หรือนอกจากเขียนส่งคุณครูแล้ว ยังอาจให้เด็กๆ แบ่งปันกันในห้อง ดูว่าแต่ละคนมองภาพรวมของบทเรียนนี้อย่างไร มีใครที่ความคิดที่ดี น่าสนใจ

3.One-Minute Reflections

คล้ายกับ One-Sentence Summary แต่ One-Minute Reflections คือการชวนเด็กๆ มาลองสรุปหรือสะท้อนสิ่งที่เขาได้เรียนหรือหัวข้อความรู้หนึ่งๆ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดหรือความเห็นโดยส่วนตัว มีกระบวนการคิดอย่างเป็นส่วนตัวและเชิงวิเคราะห์มากไปกว่า One-Sentence Summary และยังมีความสนุกสนานจากการจับเวลา เด็กๆ ต้องคิดออกมาภายใน 1 นาที จะเขียนหรือจะเอ่ยออกมากี่ประโยคก็ได้ ไม่จำกัดว่าต้องอยู่เพียงแค่ใน 1 ประโยคเทคนิค One-Minute Reflections ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ และที่สำคัญยังช่วยเขาฝึกสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นของตนเอง เด็กๆ ไม่เพียงสรุป แต่สังเคราะห์สิ่งที่เขาได้รับออกมาเป็นความรู้ในแบบฉบับของเขา ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning อย่างแท้จริง

4.The Muddiest Point

“ประเด็นไหนที่คลุมเครือที่สุด?” หรือ “The Muddiest Point” อีกหนึ่งเทคนิคของกิจกรรม Active Learning คือกลยุทธ์การชวนเด็กๆ เอ่ยหรือแสดงออกถึงสิ่งที่เขารู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนที่สุดหรือไม่เข้าใจที่สุดหลังการสอน รูปแบบกิจกรรม The Muddiest Point ที่ดีที่สุดคือเป็นกิจกรรมหลังการสอนและอยู่ในรูปของการสนทนาปลายเปิด (Discussion) ของเด็กๆ ทั้งห้อง ชวนให้เด็กๆ กล่าวถึงสิ่งที่เขารู้สึกว่ายังไม่เข้าใจ หรืออยากให้คุณครูอธิบายเพิ่มเติมที่สุด ช่วยเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ และยังช่วยให้คุณครูมองเห็นภาพรวมการสอนของตัวเองในแต่ละการสอน คุณครูอาจลองให้เด็กๆ เขียนบนกระดานถึงสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ และนอกจากคุณครูจะเป็นผู้อธิบายแล้ว ยังอาจลองให้เด็กๆ ภายในห้องช่วยกันร่วมตอบ ร่วมอธิบาย แลกเปลี่ยนกันเองได้อีกด้วย โดยมีคุณครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำนั่นเอง 

5. Three-Step Interview

มาถึงเทคนิคสุดท้าย Three-Step Interview หรือกลยุทธ์การเรียนรู้แบบสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน คือเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play) และการสนทนาอภิปรายในลักษณะกลุ่ม 3 คน สำหรับในกิจกรรมนี้ เด็กๆ จับกลุ่มเล็กๆ 3 คน แต่ละคนผลัดกันสวมบทบาทเป็นผู้สัมภาษณ์, ผู้ถูกสัมภาษณ์ และผู้คอยจดบันทึกการสัมภาษณ์ เด็กๆ ทุกคนจะได้สวมบทบาททั้งสามบทบาท เมื่อเสร็จแล้ว เด็กๆ จะได้รับเวลาเพิ่มพิเศษในการแลกเปลี่ยนและสรุปสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ผ่านกันและกันในการสร้างกิจกรรม Three-Step Interview ให้ประสบความสำเร็จ Starfish Labz แนะนำคุณครูนึกถึง 2 หัวใจหลักๆ ได้แก่

1) หัวข้อการเรียนรู้ – เราอยากสอนอะไรให้เด็กๆ อะไรคือสิ่งที่เราคาดหวัง ว่าเด็กๆ จะได้เรียนรู้ในชั่วโมงการเรียนวันนี้

2) ความสอดคล้องของหัวข้อและกิจกรรม – Three-Step Interview เหมาะสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นำด้วยตนเอง เด็กๆ เป็นผู้แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับกันและกัน โดยอาจมีคุณครูเป็นผู้คอยแนะเพิ่มเติมหลังกิจกรรมจบ Three-Step Interview จริงๆ แล้วก็คือการมี Discussion แบบย่อยๆ แต่ออกแบบใหม่ เปลี่ยนมาเป็นในรูป Role-Play ให้น่าสนใจและน่าสนุกยิ่งกว่าเดิม หัวใจคือการแลกเปลี่ยนอย่างอิสระของเด็กๆ และความน่าตื่นเต้นในการลองผลัดกันเป็นแต่ละบทบาทและนี่ก็คือ 5 สุดยอดไอเดียกิจกรรม Active Learning ที่วันนี้ Starfish Labz ได้นำมาฝากคุณครูทุกคนกันค่ะ แต่ละกิจกรรมเรียกได้ว่าน่านำไปใช้งานและสนุกมากๆ ช่วยเสริมสร้างทั้งกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะย่อยๆ ต่างๆ ของเด็กๆ รวมถึงการสอนของคุณครูในบทความต่อไป จะมีกิจกรรม Active Learning ดีๆ อะไรมาฝากคุณครูกันบ้าง อย่าลืมติดตามกันนะคะ 

อ้างอิง:

●    Think-Pair-Share | Classroom Strategies | Reading Rockets

●    How to Use the Think-Pair-Share Activity in Your Classroom

●    12 Active Learning Strategies in the Classroom – Promethean World

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2272 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5769 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2260 ผู้เรียน
Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy

Related Videos

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
476 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1012 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1238 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
229 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2