Hashtag การประเมิน

62 results for "การประเมิน"

วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA

วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18406 views • 22.08.22

ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA "วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA"ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ หากครูและผู้บริหารเปิดใจเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน พัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้การศึกษาทั้งระบบสู่ความสำเร็จได้การทำ PA ส่ว ...

วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA
การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

Starfish Academy
Starfish Academy
1150 views • 26.07.22

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 9 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564หัวข้อ “การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน”การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นการสะท้อนสิ่ง ...

การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน
Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู

Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู

Starfish Academy
Starfish Academy
1624 views • 04.07.22

จากการที่เด็กมีพื้นฐานครอบครัวและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้เด็กมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมในการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูจะต้องมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการสังเกต การใช้เอกสาร การใช้เกณฑ์ประเมินต่างๆ หรือการใ ...

Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู
PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”

PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”

Starfish Academy
Starfish Academy
2009 views • 20.06.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 8 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกระบวนการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจว่าครูจะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการ ...

PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”
PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’

PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’

Starfish Academy
Starfish Academy
10363 views • 14.06.22

หากเปรียบเทียบว่าคุณครูคือนักสู้ ที่เมื่อก้าวขาเข้าห้องเรียนเมื่อใด ก็ต้องงัดทุกกลยุทธ์และกระบวนท่าออกมา เพื่อใช้ในห้องเรียน การทำ Professional Learning Community (PLC) หรือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ก็คงเปรียบเสมือน ‘พื้นที่ฝึก พื้นที่พัฒนาตนเอง ...

PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’
ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว

ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6459 views • 21.07.22

ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ ว.PA “ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว”จากการที่ได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่ง วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9 หรือ วPA มาใช้กับครูทั่วประเทศ เพื่อเ ...

ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว
ประเมินความสุข และกิจวัตรประจำวัน ตอนที่ 2

ประเมินความสุข และกิจวัตรประจำวัน ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
900 views • 17.06.22

การประเมินตนเอง คือ สิ่งสำคัญในการตรวจสอบความสุข และตรวจสอบกิจวัตรประจำวัน (เราต้องเชื่อใจนักเรียนในสถานการณ์แบบนี้) ซึ่งผมจะเน้นย้ำลูกชายผมเสมอว่า ให้ประเมินตนเองก่อนนอนทุกคืน โดยการ scan QR code (สมรรถนะด้านการสื่อสาร) และต้องประ ...

ประเมินความสุข และกิจวัตรประจำวัน ตอนที่ 2
การประเมินความสุข จากกิจวัตรประจำวัน ตอนที่ 1

การประเมินความสุข จากกิจวัตรประจำวัน ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
1032 views • 17.06.22

บทความนี้ผมขอเขียนต่อเนื่องจากบทความเรื่อง เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร โดยมีประเด็นเพิ่มเติมคือเรื่องของการประเมินความสุขที่ผมได้นำไปปรับใช้กับ ลูกชายของผม และบทความนี้ผมขอเขียนเพื่อขยายความชัดเจนในเรื่องของการประเมินความ ...

การประเมินความสุข จากกิจวัตรประจำวัน ตอนที่ 1
ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ วPA

ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8721 views • 01.06.22

การออกแบบการสอนที่หลากหลาย ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียน เพื่อให้มีห้องเรียนเป็นของตนเองอย่างแท้จริง และเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้จากการนำหลัก 8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง ทั้งนี้ ในช่วงปิดภาคเรียน ครูจึงต้องทำการวางแผนการสอนในปีก ...

ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ วPA
Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
4804 views • 16.05.22

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 6 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน”ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดระบบทางการศึกษา เพื่อ ...

Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA

4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
42209 views • 31.05.22

เรื่องที่มักเข้าใจผิด : ต้องทำคลิปทุกปีสิ่งที่ถูกต้อง: ทำคลิปก็ต่อเมื่อต้องการขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก.ค.ศ. กำหนด ได้แก่ 1.มีระยะดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ผ่านเกณฑ์การประเมิน PA ย้อนหลัง 3 รอบปีงบประมาณ 3. มีวินัย คุณธรรม จ ...

4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"

Starfish Academy
Starfish Academy
1167 views • 09.05.22

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ PLC ภายในโรงเรียนจากการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากห ...

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"
การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
3689 views • 02.05.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ...

การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
558 views • 25.04.22

ยกตัวอย่างในกรณีของผมนั้น ผมใช้ google form ถามลูกชายทั้ง 2 คนว่าวันนี้ลูกชายผมทำกิจกรรมประจำวันอะไรบ้าง? (ทำ / ไม่ทำ)วันนี้ลูกชายผมมีความสุขจากการ Learn form home ไหม? (มาก / ปานกลาง / น้อย)ซึ่งผมกำหนดกติกาง่าย ๆ ว่าก่อนนอนให้ scan ...

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
1045 views • 21.04.22

ความรู้ที่ผมมี ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น และจากการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่เป็นเอกสาร ส่วนที่เป็น website และส่วนที่เป็น youtube ทำให้ผมคิดว่า เมื่อเราจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การประเมินก็ควรปรับตัวในลักษณะออนไลน์เช่นกัน (ไม่ใช่ google form / ...

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
6599 views • 21.04.22

บทความนี้ได้วัตถุดิบสำคัญ คือ ความอยากเขียนในเรื่องดังกล่าว และการเห็นกลุ่มไลน์ของห้องเรียนจากผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านที่ผมรู้จัก พบเห็นประเด็นหนึ่งคือ ครูให้ทำใบงาน ครูให้ทำแบบฝึกหัด หรือครูให้ทำข้อสอบออนไลน์ จึงเกิดคำถามว่า สถานการณ์แบบนี้เราควรประเมินก ...

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1
How to feedback? สะท้อนผลยังไง พัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง

How to feedback? สะท้อนผลยังไง พัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10018 views • 31.05.22

“Feedback” หรือการสะท้อนกลับ ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 8 หลักของการสอนที่ทรงพลัง ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และจากการแลกเปลี่ยนเ ...

How to feedback? สะท้อนผลยังไง พัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง
เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
4010 views • 04.04.22

การเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกัน โดยในแต่ละคนอาจเรียนรู้ได้จากรูปแบบเพียงหนึ่งอย่าง หรือหลายอย่างควบคู่กัน ไม่ว่าจะด้วยการดู ฟัง อ่าน เขียน หรือการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากทฤษฎีพหุปัญญา จ ...

เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
2421 views • 01.06.22

สมรรถนะผู้เรียนเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจที่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันจนผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด สามารถเขียนเป็นสมการเพื่อให้ ...

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
4029 views • 10.10.22

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ว.9 หรือเรียกแบบภาษาบ้าน ๆ คือ วPA โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 1 ตุ ...

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1