Hashtag การประเมิน

5 results for "การประเมิน"

ครูเฮ 2 ปีขอย้ายได้ !!! ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ใหม่

ครูเฮ 2 ปีขอย้ายได้ !!! ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ใหม่

Starfish Labz
Starfish Labz

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ...

85 views 28.07.22
ครูเฮ 2 ปีขอย้ายได้ !!! ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ใหม่
บอร์ด "คุรุสภา" รื้อระบบตั๋วครูเทียบเคียงนานาชาติ จบสายครูมีสิทธิ์สอบบรรจุทุกคน

บอร์ด "คุรุสภา" รื้อระบบตั๋วครูเทียบเคียงนานาชาติ จบสายครูมีสิทธิ์สอบบรรจุทุกคน

Starfish Labz
Starfish Labz

ผู้เรียนเรียนจบจากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพครูโดยตรงมาแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาสอบเพื่อขอรับใบรับรองการปฏิบัติการสอนอีกให้เกิดความยุ่งยากอีก เนื่องจากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ก็ถือว่าได้เรียนหลักสูตรวิชาชีพครูมีการปลูกฝังผู้เรียน ...

195 views 02.06.22
บอร์ด "คุรุสภา" รื้อระบบตั๋วครูเทียบเคียงนานาชาติ จบสายครูมีสิทธิ์สอบบรรจุทุกคน
“อัมพร” เร่ง เขตพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน

“อัมพร” เร่ง เขตพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน

Starfish Labz
Starfish Labz

📌“อัมพร” เร่ง เขตพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ให้ทุกโรงเรียนมีตัวชี้วัดเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน หรือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน .กำหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนโรงเรียนในปีการศึกษาหน้า ให้ทุกโรงเรียนมีตัวชี้วัดเพื่อยกระดับคุณภาพข ...

57 views 25.04.22
“อัมพร” เร่ง เขตพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ก.ค.ศ. เดินหน้าลดภาระงานเอกสาร เปลี่ยนเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ วัดผลด้วยคลิปการสอนจากห้องเรียนจริง หวังคืนครูสู่ห้องเรียน ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้

ก.ค.ศ. เดินหน้าลดภาระงานเอกสาร เปลี่ยนเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ วัดผลด้วยคลิปการสอนจากห้องเรียนจริง หวังคืนครูสู่ห้องเรียน ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้

Starfish Labz
Starfish Labz

การสอนในห้องเรียนคือภารกิจหลักของครู แต่ครูก็ได้รับมอบหมายงานที่เกินหน้าที่ ขณะที่การประเมินทุกอย่างก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการทำงานของครูทั้งหมด ทั้งการสอบของนักเรียนก็เป็นหน้าที่ครู ประเมินครู ก็เป็นหน้าที่ครู ประเมินโรงเรียน หรือประกวดแข่งขันต่าง ๆ ก็เป็น ...

117 views 25.04.22
ก.ค.ศ. เดินหน้าลดภาระงานเอกสาร เปลี่ยนเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ วัดผลด้วยคลิปการสอนจากห้องเรียนจริง หวังคืนครูสู่ห้องเรียน ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้
ครูต้องปรับตัว !! ศธ.เปิดตัวระบบทะเบียนประวัติ HRMS และระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

ครูต้องปรับตัว !! ศธ.เปิดตัวระบบทะเบียนประวัติ HRMS และระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

Starfish Labz
Starfish Labz

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ และระบบประเมินวิทยฐานะ รูปแบบดิจิทัล หวังพลิกโฉมวิชาชีพครูสู่การพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐ 4.0น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวระบบระบ ...

119 views 25.04.22
ครูต้องปรับตัว !! ศธ.เปิดตัวระบบทะเบียนประวัติ HRMS และระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA