Hashtag การประเมิน

17 results for "การประเมิน"

“โรงเรียนบ้านปลาดาว” โรงเรียนระดับดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

“โรงเรียนบ้านปลาดาว” โรงเรียนระดับดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

Starfish Academy
Starfish Academy
169 views • 22.09.23

“โรงเรียนบ้านปลาดาว” ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 โรงเรียน ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการมีบทบาทสนับสนุ ...

“โรงเรียนบ้านปลาดาว” โรงเรียนระดับดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
สพฐ. จัดระบบตัวชี้วัดลดภาระครูง่ายต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

สพฐ. จัดระบบตัวชี้วัดลดภาระครูง่ายต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
598 views • 06.07.23

วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการนำตัวชี้วัดองค์รวม และตัวชี้วัดองค์ประกอบย่อยสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่ และระดับสถานศึก ...

สพฐ. จัดระบบตัวชี้วัดลดภาระครูง่ายต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ก.ค.ศ. ปลื้มคืบหน้ายอดประเมินในระบบ DPA กว่า 2.5 หมื่นราย

ก.ค.ศ. ปลื้มคืบหน้ายอดประเมินในระบบ DPA กว่า 2.5 หมื่นราย

Starfish Academy
Starfish Academy
688 views • 22.06.23

การดำเนินงานในระบบ DPA ของ ก.ค.ศ. มีกรรมการในระบบ ประมาณ 12,300 คน ประเมินคำขอไปแล้วรวมทั้งสิ้น 25,844 ราย อยู่ในระหว่างการประเมิน มีจำนวน 3,901 ราย และอยู่ระหว่างรอสุ่มกรรมการ 1,074 รายเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ประ ...

ก.ค.ศ. ปลื้มคืบหน้ายอดประเมินในระบบ DPA กว่า 2.5 หมื่นราย
กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

Starfish Academy
Starfish Academy
25595 views • 22.05.23

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ปรับตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จาก 2,056 ตัวชี้วัด ลดเหลือ 771 ตัวชี้วัด และให้ความสำคัญกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เ ...

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

Starfish Academy
Starfish Academy
1640 views • 14.07.23

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ...

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”
ก.ค.ศ.ออกหนังสือแจ้งปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ !

ก.ค.ศ.ออกหนังสือแจ้งปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ !

Starfish Labz
Starfish Labz
18310 views • 10.01.23

ด่วนที่สุด ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ เลื่อนวันเวลา ในการยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูครั้งที่ 1/2566 เป็นวันที่ 11 – 31 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค ...

ก.ค.ศ.ออกหนังสือแจ้งปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ !
Starfish Education จัด Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class ให้ครูในเขตกรุงเทพมหานคร

Starfish Education จัด Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class ให้ครูในเขตกรุงเทพมหานคร

Starfish Labz
Starfish Labz
968 views • 28.10.22

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 Starfish Education จัด Workshop ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ‘การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class’ ณ โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโน) โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตบางพลัด ‘นางสาวอารี ...

Starfish Education จัด Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class ให้ครูในเขตกรุงเทพมหานคร
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัด Workshop “สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือประเมินผู้เรียนด้วย Starfish Class”

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัด Workshop “สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือประเมินผู้เรียนด้วย Starfish Class”

Starfish Labz
Starfish Labz
316 views • 04.10.22

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมทีมโค้ช Starfish Academy จัดกิจกรรม Workshop “สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือประเมินผู้เรียนด้วย Starfish Class” ให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ...

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัด Workshop “สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือประเมินผู้เรียนด้วย Starfish Class”
"ตรีนุช" เห็นชอบ สพป.และสพม. ทั่วประเทศ  มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA ช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

"ตรีนุช" เห็นชอบ สพป.และสพม. ทั่วประเทศ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA ช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

Starfish Labz
Starfish Labz
554 views • 22.09.22

ก.ค.ศ.เห็นชอบ แนวทางการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.และ สพม. มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการกำหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ ...

"ตรีนุช" เห็นชอบ สพป.และสพม. ทั่วประเทศ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA ช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
"ตรีนุช" ยืนยัน ต.ค.นี้ เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

"ตรีนุช" ยืนยัน ต.ค.นี้ เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

Starfish Labz
Starfish Labz
520 views • 15.09.22

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า ประเด็นที่อยากสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือ เกณฑ์ PA ขอให้เข้าใจตรงกันว่าเราจะดำเนินการต่อไปตามแ ...

"ตรีนุช" ยืนยัน ต.ค.นี้ เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA
"ก.ค.ศ." ออกหนังสือ ย้ำชัด ประเมิน ว9 PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร ไม่เพิ่มภาระครู

"ก.ค.ศ." ออกหนังสือ ย้ำชัด ประเมิน ว9 PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร ไม่เพิ่มภาระครู

Starfish Labz
Starfish Labz
989 views • 08.09.22

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับทราบข้อมูลว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาหลายแห่งยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำหลักฐานหรือแฟัมเ ...

"ก.ค.ศ." ออกหนังสือ ย้ำชัด ประเมิน ว9 PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร ไม่เพิ่มภาระครู
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน"

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน"

Starfish Labz
Starfish Labz
1303 views • 11.08.22

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน"
ครูเฮ 2 ปีขอย้ายได้ !!! ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ใหม่

ครูเฮ 2 ปีขอย้ายได้ !!! ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ใหม่

Starfish Labz
Starfish Labz
912 views • 28.07.22

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ...

ครูเฮ 2 ปีขอย้ายได้ !!! ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ใหม่
บอร์ด "คุรุสภา" รื้อระบบตั๋วครูเทียบเคียงนานาชาติ จบสายครูมีสิทธิ์สอบบรรจุทุกคน

บอร์ด "คุรุสภา" รื้อระบบตั๋วครูเทียบเคียงนานาชาติ จบสายครูมีสิทธิ์สอบบรรจุทุกคน

Starfish Labz
Starfish Labz
1367 views • 02.06.22

ผู้เรียนเรียนจบจากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพครูโดยตรงมาแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาสอบเพื่อขอรับใบรับรองการปฏิบัติการสอนอีกให้เกิดความยุ่งยากอีก เนื่องจากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ก็ถือว่าได้เรียนหลักสูตรวิชาชีพครูมีการปลูกฝังผู้เรียน ...

บอร์ด "คุรุสภา" รื้อระบบตั๋วครูเทียบเคียงนานาชาติ จบสายครูมีสิทธิ์สอบบรรจุทุกคน
“อัมพร” เร่ง เขตพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน

“อัมพร” เร่ง เขตพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน

Starfish Labz
Starfish Labz
297 views • 25.04.22

📌“อัมพร” เร่ง เขตพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ให้ทุกโรงเรียนมีตัวชี้วัดเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน หรือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน .กำหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนโรงเรียนในปีการศึกษาหน้า ให้ทุกโรงเรียนมีตัวชี้วัดเพื่อยกระดับคุณภาพข ...

“อัมพร” เร่ง เขตพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ก.ค.ศ. เดินหน้าลดภาระงานเอกสาร เปลี่ยนเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ วัดผลด้วยคลิปการสอนจากห้องเรียนจริง หวังคืนครูสู่ห้องเรียน ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้

ก.ค.ศ. เดินหน้าลดภาระงานเอกสาร เปลี่ยนเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ วัดผลด้วยคลิปการสอนจากห้องเรียนจริง หวังคืนครูสู่ห้องเรียน ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้

Starfish Labz
Starfish Labz
480 views • 25.04.22

การสอนในห้องเรียนคือภารกิจหลักของครู แต่ครูก็ได้รับมอบหมายงานที่เกินหน้าที่ ขณะที่การประเมินทุกอย่างก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการทำงานของครูทั้งหมด ทั้งการสอบของนักเรียนก็เป็นหน้าที่ครู ประเมินครู ก็เป็นหน้าที่ครู ประเมินโรงเรียน หรือประกวดแข่งขันต่าง ๆ ก็เป็น ...

ก.ค.ศ. เดินหน้าลดภาระงานเอกสาร เปลี่ยนเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ วัดผลด้วยคลิปการสอนจากห้องเรียนจริง หวังคืนครูสู่ห้องเรียน ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้
ครูต้องปรับตัว !! ศธ.เปิดตัวระบบทะเบียนประวัติ HRMS และระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

ครูต้องปรับตัว !! ศธ.เปิดตัวระบบทะเบียนประวัติ HRMS และระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

Starfish Labz
Starfish Labz
888 views • 25.04.22

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ และระบบประเมินวิทยฐานะ รูปแบบดิจิทัล หวังพลิกโฉมวิชาชีพครูสู่การพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐ 4.0น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวระบบระบ ...

ครูต้องปรับตัว !! ศธ.เปิดตัวระบบทะเบียนประวัติ HRMS และระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA