มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัด Workshop “สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือประเมินผู้เรียนด้วย Starfish Class”

1 ปีที่แล้ว
324 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัด Workshop “สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือประเมินผู้เรียนด้วย Starfish Class”

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมทีมโค้ช Starfish Academy จัดกิจกรรม Workshop “สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือประเมินผู้เรียนด้วย Starfish Class” ให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการ Learning Box โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 และ โครงการ Starfish Future Labz เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลผ่าน Starfish Class

ในการจัดกิจกรรมได้แบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจ และร่วมลงมือปฏิบัติได้จริงและสามารถแลกเปลี่ยนเทคนิคการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการโดยมีโค้ชจาก Starfish Academy ให้คำแนะนำและปรึกษาอย่างใกล้ชิด หลังจากกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรทั้งหมดเข้าใจในการใช้เครื่องมือเพื่อการประเมินตามสภาพจริง นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด