มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัด Workshop “สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือประเมินผู้เรียนด้วย Starfish Class”

8 เดือนที่แล้ว
193 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัด Workshop “สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือประเมินผู้เรียนด้วย Starfish Class”

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมทีมโค้ช Starfish Academy จัดกิจกรรม Workshop “สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือประเมินผู้เรียนด้วย Starfish Class” ให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการ Learning Box โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 และ โครงการ Starfish Future Labz เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลผ่าน Starfish Class

ในการจัดกิจกรรมได้แบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจ และร่วมลงมือปฏิบัติได้จริงและสามารถแลกเปลี่ยนเทคนิคการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการโดยมีโค้ชจาก Starfish Academy ให้คำแนะนำและปรึกษาอย่างใกล้ชิด หลังจากกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรทั้งหมดเข้าใจในการใช้เครื่องมือเพื่อการประเมินตามสภาพจริง นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23