Starfish Education นำทีม Workshop โครงการ Starfish Future Labz ติดเครื่องมือพัฒนาการเรียนการสอน

5 เดือนที่แล้ว
487 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education นำทีม Workshop โครงการ Starfish Future Labz ติดเครื่องมือพัฒนาการเรียนการสอน

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และ ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการ Starfish Future Labz พร้อมด้วยทีมโค้ช ได้ร่วมจัด Workshop ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.กาญจนบุรี ในโครงการ Starfish Future Labz ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ Starfish Labz ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ Starfish Class ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน และส่งเสริมการใช้ Starish Portfolio ในการพัฒนาเป้าหมายชีวิตให้แก่ผู้เรียน พร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือในการถอดองค์ความรู้การพัฒนาร่วมกัน               

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน โดยคุณครูมีแนวทางในการนำเครื่องมือ Starfish Labz , Starfish Class , Starfish Portfolio ไปปรับและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถเรียนรู้นำไปต่อยอด เผยแพร่ และพัฒนาตนเอง รวมทั้งนักเรียนให้มีเครื่องมือในการทำงานและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนมากขึ้น