Starfish Education จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Starfish Future Labz

1 ปีที่แล้ว
624 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Starfish Future Labz

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 Starfish Education นำโดย ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการ Starfish Future Labz จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Starfish Future Labz 

จากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการและนำนวัตกรรมจาก Starfish Education ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้แก่ Starfish Labz ,Starfish Class, Starfish Portfolio และ Learning Box  

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 260 ท่าน โดยคุณครูในโครงการฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคืบหน้าการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้มีแนวทางที่นำไปปรับประยุกต์ใช้และต่อยอดพัฒนาชั้นเรียนที่แตกต่างกัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด